Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın

Programlara Göre ALES ve YDS Puan Koşulları
       
Anabilim/ Anasanat Dalı Program ALES Yabancı Dil
Temel Eğitim Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans SÖZ-55 -
Eğitim Bilimleri Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans EA-55 -
Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans - -
Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans - -
Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik - YDS/YÖKDİL -55
Kamu Hukuku Kamu Hukuku Yüksek Lisans EA-55 -
Özel Hukuk Özel Hukuk Yüksek Lisans EA-55 -
Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans SAY-55  
Bilgisayar Mühendisliği Doktora SAY-55 YDS/YÖKDİL -55
Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans SAY-55 -
İç Mimarlık İç Mimarlık Yüksek Lisans SAY-55 -
İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans SAY-55 -
Mimarlık Mimarlık Yüksek Lisans SAY-55 -
Mimarlık (İngilizce) Yüksek Lisans SAY-55 YDS/YÖKDİL -70 İngilizce
Mimarlık Doktora SAY-55 YDS/YÖKDİL -55
Mimari Koruma-Restorasyon Yüksek Lisans SAY-55 -
Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans SAY-55 -
Bilim Tarihi Bilim Tarihi Yüksek Lisans EA/SÖZ/SAY-55 YDS/YÖKDİL -75 İngilizce
  İslam Bilim Tarihi Doktora EA/SÖZ/SAY-55 YDS/YÖKDİL -75 İngilizce
Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans EA-55 YDS/YÖKDİL -55 İngilizce
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans - Alt sınır yok, İngilizce
Klinik Psikoloji Doktora EA-55 YDS/YÖKDİL -55 İngilizce
Tarih Tarih Yüksek Lisans SÖZ-55  
Tarih Doktora SÖZ-55 YDS/YÖKDİL -55
Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans SÖZ-55  
Temel İslam Bilimleri Doktora SÖZ-55 YDS/YÖKDİL -55
Temel İslam Bilimleri (Arapça)Yüksek Lisans SÖZ-55 YDS/YÖKDİL -75, Arapça
Temel İslam Bilimleri (Arapça) Doktora SÖZ-55 YDS/YÖKDİL -75, Arapça
Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans SÖZ-55  
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora SÖZ-55 YDS/YÖKDİL -55
       
       
GEREKLİ BELGELER
a. Yüksek Lisans için Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik için Lisans ve Yüksek Lisans mezuniyet belgesi (Son sınıf öğrencileri için ise öğrenci belgesi).
b. Yüksek Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan T.C. vatandaşı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu adaylar için YÖK’ten alınmış denklik belgesi, Türkçe çevirisiyle birlikte.
c. Yüksek Lisans için Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik için Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Transkripti (Son sınıf öğrencileri için ise transkript belgesi).
d. ALES belgesi.
e. Yabancı dil veya eşdeğeri bir belge (Tüm Doktora ve Sanatta Yeterlik programları ile Bilim Tarihi, Klinik Psikoloji, Mimarlık (İngilizce) ve Temel İslam Bilimleri (Arapça) yüksek lisans programları için gereklidir).
f. Askerlik durum belgesi (Askerlik yönünden bir sakıncası olmadığını belirten belge).
g. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
h. Çalışma dosyası (Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı ile Mimarlık ve İç Mimarlık Anabilim Dallarına başvuran adaylar mülakat sırasında bu dosyaları yanlarında getireceklerdir).
i. Öğretmen Formasyon Belgesi (Sadece Eğitim Bilimleri Anabilim Dalına başvuran adaylar için gereklidir.)
j. Ön kayıt ücret dekontu. Ödeme bilgisi için tıklayınız.
 
ÖZEL KOŞULLAR
a. Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programına Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik, Bilgisayar Öğretmenliği, Enformatik, Fizik Mühendisliği ve Fizik bölümünden mezun olanlar başvuru yapabilir. (Bilgisayar Mühendisliği ve Yazılım Mühendisliği dışındaki bölümlerden başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir). 
b. Bilgisayar Mühendisliği Doktora programına Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği ve bilgisayar ile ilgili diğer yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler başvuru yapabilir. Ancak, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği dışındaki bölümlerden programa kabul edilen öğrenciler bilimsel hazırlık programına katılmak zorundadırlar. 
c. Bilim Tarihi Anabilim Dalı’na girmeye hak kazanan ve gerekli şartları taşıyan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,  Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından öğrenimleri boyunca burs verilecektir. Bu burs tamamen ilgili vakıf tarafından sağlanmakta olup üniversitemizin sorumluluğunda değildir.
d. Biyomedikal Mühendisliği Yüksek Lisans programına Biyomedikal Mühendisliği, diğer mühendislik dalları, Fizik, Biyoloji, Kimya, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği, Sağlık Bilimleri mezunu olanlar başvuru yapabilir. (Biyomedikal Mühendisliği dışındaki bölümlerden başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir).
e. Eğitim Yönetimi Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarına Eğitim Fakültesi mezunları ile Öğretmenlik Formasyon Belgesi olanlar ve halen Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapanlar başvurabilir. Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programının eğitimi hafta içi 17.00’den sonra veya Cumartesi günleri Üniversitemiz Haliç Yerleşkesinde yapılır. Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programına müracaat eden adaylar Lisans mezuniyet notlarına göre sıralanarak kontenjan doluncaya kadar yerleştirilir.
f. İç Mimarlık Yüksek Lisans programına İç Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Mimarlık bölümlerinden lisans mezunu olanlar başvuru yapabilir. Alan dışından başvuran (Endüstri Ürünleri Tasarımı, Endüstriyel Tasarım, Sahne Sanatları (Sahne Tasarımı Anasanat Dalı) lisans mezunlarına ise iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
g. İnşaat Mühendisliği Yüksek Lisans programına sadece İnşaat Mühendisliği bölümü mezunları başvurabilir.
h. Kamu Hukuku ve Özel Hukuk Yüksek Lisans programlarına sadece Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir.
i. Klinik Psikoloji Doktora programına lisans veya yüksek lisans herhangi birinden Psikoloji alanından mezun olanlar başvurabilir. (Üniversite Senatosunun 07.06.2018 tarihli ve 2018-134/03 sayılı kararı gereğince)
j. Klinik Psikoloji Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programlarına yalnız Psikoloji lisans mezunları başvurabilir.
k. Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans programına 4 yıllık lisans mezunu olanlar (Kent ve Bölge Planlama, İnşaat, Makine, Elektronik, Kimya Mühendisliği, Arkeoloji, Sanat ve Mimarlık Tarihi, Jeoloji, Hukuk, Sosyoloji, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Mimarlık, İç Mimarlık) başvuru yapabilirler.
l. Mimari Koruma-Restorasyon Yüksek Lisans programına sadece Mimarlık bölümü mezunları başvurabilir.    
m. Mimarlık Yüksek Lisans ve Mimarlık (İngilizce) Yüksek Lisans ve Doktora programlarına Mimarlık, İç Mimarlık, Şehir Planlama, İnşaat Mühendisliği, Peyzaj Mimarlığı, Sanat Tasarımı veya Sanat Tarihi mezunları başvuru yapabilirler. Mimarlık bölümü dışından başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
n. Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans programı için Çocuk Gelişimi ve Eğitimi ile Okul Öncesi Eğitimi bölümleri dışından başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
o. Temel İslam Bilimleri Yüksek Lisans ve Doktora programları giriş sınavında Arapça bilmek şart olup sözlük bulundurmak serbesttir.
p. Tarih ve Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans ve Doktora programları için alan dışından başvuran öğrencilere iki yarıyıl bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.
q. Bilimsel Hazırlık programı ücreti ayrıca tahsil edilir.


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi