FSMVÜ | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Devam Eden Tezler

Devam Eden Tezler (13.03.2019)


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Mezunlar Listesi  
   
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 170221002 ZEKİ KUŞ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AYLA GÜLCÜ “Üst-Sezgisel Algoritmalar Kullanılarak Derin Öğrenme Ağlarında Hiper-Parametrelerin Optimize Edilmesi”  
2 160221013 AOUDOU SALOUHOU Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BERNA KİRAZ “Derin Öğrenmeyi Kullanarak Osmanlı El Yazısı Karakteri Tanıma”  
3 170221009 SEDRETTİN ÇALIŞKAN Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi EBUBEKİR KOÇ “Makine Öğrenme Metotları İle Portföy Optimizasyonu ve Risk Getiri Analizi”  
4 150221004 ERDAL CAN YALÇIN Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ YILMAZ ÇAMURCU “Bilgisayar Ağlarındaki Veri Trafik Akışının Analizi”  
   
Bilim Tarihi Anabilim Dalı Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 160141001 SÜMEYRA ALTINOK Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR - ELİF BAGA “İbn Sina’nın Kitab’üş-Şifa Adlı Eserinin, Usul El-Hendese Kitabının Birinci Bölümünün Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi”  
2 150141003 HATİCE KÜBRA ÖZKAN Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ATİLLA BİR - ELİF BAGA “Selâhaddin Musa ve “al-Risalat al-Salâhiyya fi-Kava-id al Hisâbiyya” Adlı Matematik Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi”  
3 150141004 YURDAGÜL ERTEM Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CLAUS DETLEV DR QUINTERN - MUSTAFA YAVUZ “12. Yüzyılda Botanik Biliminin Avrupa’ daki Resepsiyonu”  
4 150141008 ISHAQ IBRAHIM HAJIYOUSOUF Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ADEM AKIN “Abu Zayd Al-Balhi’nin Masalih Vel-Anfus Adlı Eserinde Psikomatik Rahatsızlık ve Ruhsal Bozukluklar ve Tedavisi”  
5 150141005 KEVSER HÜLYA AKDEMİR Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CLAUS DETLEV DR QUINTERN “Farabi’nin Devlet Anlayışı Plato ve Aristotales’in Fikirlerinden Nasıl Etkilendi?  
6 150141002 MEHMET FATİH AKILMA Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CLAUS DETLEV DR QUINTERN “el-Makrîzî’nin Hitat’ında Piramitler”  
7 160141005 FATMA BÜŞRA ÇANAK Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CLAUS DETLEV DR QUINTERN “Arap/İslam Kaynaklarının Ortaçağ Avrupa’sına Girişi ve Etkileri”  
8 160141010 KÜBRA TÜRE YAKIN Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CLAUS DETLEV DR QUINTERN “İslam Haritacılığında Mitolojik Unsurlar”  
9 150141006 RAWDA EL HAJJI Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CLAUS DETLEV DR QUINTERN “Hint Okyanus’nda 15. Ve16. Yüzyıllarda İslâm Denizciliği”  
10 140141007 İSA BOZTEMİR Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CLAUS DETLEV DR QUINTERN “Kitab El-Muhit’te Seyrüsefer Tekniklerinin İncelenmesi”  
11 170141001 ZEKİ SEZER GÜNGÖR Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ELİF BAGA “Abdulkadir b. Ali el-Sehâvi’nin “Muhtasar fi İlm el-Hisâb Adlı Matemetik Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi”  
12 160141003 MEHMET MENDUH AVCI Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR ‘’Ortaçağ İslam Dünyasında Bazı İlaç Tedavileri ve Modern Tıptaki Karşılıkları’’  
13 140141002 MEHMET SADIK GÜR Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “Birunî’nin Mukaddimeleri Üzerine Bir Değerlendirme ve Tahdid Nihayât el-Emakin’in Mukaddimesinin Çevirisi”  
14 170141004 SÜMEYYE ERYILMAZ Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “İbn Sina’nın Kelam Atomculuğuna Getirdiği Eleştirileri”  
15 150141001 İBRAHİM TÜRKMEN Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “Fas Su Saati’nin Mekaniği”  
16 160141004 ESRA DEMİRÖZ Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “Ortaçağ İslâm Coğrafyasında Kağıt Üretimi ve İslâm Yazmalarından Kağıt Örnekleri”  
17 170141002 ESRA BELGELİ Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “İbn Sina ve Aristoteles Fiziğinin Hareket Teorisi Üzerinden Karşılaştırmalı İncelenmesi”“İbn Sina ve Aristoteles Fiziğinin Hareket Teorisi Üzerinden Karşılaştırmalı İncelenmesi”  
18 130141006 KÜBRA DEMİR Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “Evliya Çelebi’nin “Seyahanamesi”nde Yer Alan İnci, Elmas, Zümrüt, Yakut, Altın, Gümüş ve Madenleri”  
19 140141008 ZEYNEP HANDAN AYDOĞAN Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ATİLLA BİR "Osmanlı'da Usturab Çalışmaları Seydi Ali Reis Örneği"  
20 130141008 SALİHA BUDAK Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSTAFA KAÇAR “İslam Astronomisinde Kullanılan Rub’-ı Şikaze (Şekkaziye) Adlı Ölçüm Aletinin Yeri ve Önemi (Merrakuşi) Örneği”  
   
Biyomedikal Mühendisliği Anabilim Dalı Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 160231001 YASEMİN KARADANA Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HAYDAR ÖZKAN “Tele-EKG Cihazı ile Akıllı Sistem Uygulaması”  
2 160231003 GÖKTUĞ SEMİH ARSLAN Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. BAHATTİN KARAGÖZOĞLU “Kas Yorgunluklarının EMG İşaretleri Yoluyla Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi ile İlgili Bir Sistem Geliştirilmesi”  
   
Geleneksel Türk Sanatları Anabilim Dalı Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 141301002 HAMİDE NUR ÖZSOY Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Geleneksel Sanatlarda Kullanılan Bitkisel Motiflerin Tarihçesi”  
2 151301001 NİHAL ARACI Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Şah Mahmud Murakka’ının Tezhip Sanatı ve Kıt’a Tasarımı Yönüyle Değerlendirilmesi”  
3 161301003 TARANA MAMMADOVA Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “Erzurum Şenkaya Dokumalarıyla Azerbaycan Karabağ Dokumalarının Karşılaştırılması ve Güncel Öneriler”  
4 151301002 ZALİHA PEÇE Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Osmanlı Minyatürlerinde Kanuni Sultan Süleyman İmgesi”  
5 171301001 LALE YILDIR Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik)   “Osmanlı Saraylarındaki Sebil, Çeşme, Şadırvan ve Fiskiyeli Havuzların Taş Tezyinatının Desen Yönünden İncelenmesi”  
   
Geleneksel Türk Sanatları Anabilim Dalı Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 120301016 İSMAİL HAKKI GURBETCİ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL 19. Asrın İlk Çeyreğinde Türk Matbaasında Tezyin Amaçlı Grafik Tezyini  
2 130301017 HASAN OĞUZALP SAKALLI Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL “Şehzade Mehmet Türbesi Çinileri”  
3 150301003 FATMA İNAN DÜDÜKCÜ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL “TSMK EH. 1512 Envanter No lu Mantıku’t-Tayr Minyatürlerinin Renk ve Kompozisyon Açısından Analizi”  
4 160301012 HATİCE KÜBRA UYSAL Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL ”TSMK H. 363 Kelile ve Dimne Eseri Minyatürlerinin Teknik Analizi”  
5 130301006 NURDAN ERKAL Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL Sabancı Müzesi’ndeki Sülüs-Nesih Kıt’a Süslemelerinin İncelenmesi  
6 150301020 ESMA DARICAN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL “Ressam Haydar Nigârî’ye Ait Eserlerin Uygulama Tekniği Açısından Analizi”  
7 110301003 OSMAN ÇİÇEK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL Türk Celi Sülüs Hattatlığında Şaz Terennümler  
8 160301006 LEYLA KARA Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL “TSMK. H.1517 Env. No.lu Süleymannâme Minyatürlerinde Mimarî Detayların Teknik Analizi”  
9 170301009 GÜLMİSAL GÖLEBATMAZ ESLEK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Çin Porseleni ve Türk Çini Sanatında Mavi – Beyaz”  
10 120301003 ELİF TUĞÇE SÜMENGEN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL Piyale Paşa Camii Çinileri  
11 120301004 YASEMİN ACAR KARA Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL İstanbul’daki Osmanlı Çinilerinde Ağaç Motifi  
12 160301007 FAZİLET ÖZDEMİR Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Takkeci İbrahim Ağa Camii Çinilerinin Renk Desen ve Kompozisyon Açısından İncelenmesi”  
13 170301008 SEVDA ÇALIŞKAN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “İsanbul Metrosundaki Çini Panolarının İrdelenmesi”  
14 160301009 AYŞEGÜL ABALI Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Çini Bezemelerin Yansıttığı Mekansal Algı Psikolojisi”  
15 160301008 BETÜL ÖZTÜRK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “İstanbul’daki Çinili Sandukalar”  
16 160301019 HATİCE COŞAR Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Çinili Minareler”  
17 130301004 TUĞBA GAYIK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Haseki Hürrem Sultan Türbesi Çinileri”  
18 130301021 ALPER ERDEM Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Kütahya Çiniciliğinde Sıtkı (Olçar) Usta”  
19 160301011 RASİME AKAR Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Türk Çini Sanatında Geometrik Formlar”  
20 160301018 SIDDI ZÜBEYDE ATAN BÜLBÜL Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Bursa Yeşil Camii Taş Tezyinatı”  
21 160301004 ELİF YILDIRIM EKİNCİOĞLU Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “14-15. Yüzyıllarda Orta Asya’dan Anadolu’ya Mimari Tezyinat Anlayışının Değişim Süreci”  
22 130301026 ZEYNEP KEVSER DEMİREL Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Atatürk Kitaplığı’nda Bulunan Yazma Eserlerin Tezhip Sanatı Açısından Tasnifi”  
23 170301004 RABİYA HİLAL AKKAFA Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezhip Sanatında Sarılma ve Hurde Rumî Çeşitlemeleri” (Eser Metni)  
24 170301013 FATMA BETÜL ECEVİŞ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ "TSMK 913 No'lu Şeyh Hamdullah Mushaf-I Şerif'inin Tezhip Sanatı Açısından İncelenmesi”  
25 150301018 FATMA BETÜL ACUN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesinde Bulunan Musiki Konulu Yazma Eserlerin Tezhiplerinin İncelenmesi”  
26 170301014 ÜMMÜGÜLSÜM ÇİLEK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezyini Açıdan Beyşehir Eşrefoğlu Camii ve Külliyesi”  
27 160301016 KÜBRA KARADENİZ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezhip Sanatında Sayutlama”  
28 150301001 FEYZA YILDIRIM Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Kurtuba Camii’nin Tezyinatına Genel Bakış”  
29 150301017 HANİFİ DURSUN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Üsküdar Gülnûş Valide Sultan Camii’nin Tezyinî Açıdan İncelenmesi”  
30 160301001 MERYEM ÇİFTÇİ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezhip Sanatında Altın Oran”  
31 160301003 ESRA YARDIMCI Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Kurtuba Camii Bağlamında İslam Mimarisinde Mozaik”  
32 120301014 KEZBAN KELEŞ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “GY 1400 Kanuni Tuğrası, GY 1394 1. Ahmed Tuğrasının Tezhip Sanatı Yönünden İncelenmesi”  
33 160301013 MELİKE TEMİZ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Dönemler ve Üsluplar Açısından Türk Tezyinatına Genel Bakış”  
34 170301005 SİMANUR UZUN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezhip Sanatında Rûmi Motifi Çeşitlemeleri” (Eser Metni)  
35 170301002 AYSUN SAVAŞ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Klasik Usûlde Kur’an-ı Kerim Tezhipleme Çalışması”  
36 130301002 BÜŞRA AKAN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ "Osmanlı Üslubunda 15 yy-19 yy. Arası Tek Taraflı Serlevha Formları"  
37 170301001 AYŞE SAYIN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezhip Sanatında Bulut” (Eser Metni)  
38 170301006 HİLAL YILDIZ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YASEMİN ERENGEZGİN KAFKAS “S.K. 376 Env. No.lu Nizamî Hamsesi Minyatürlerinin Teknik ve Uygulama Açısından İncelenmesi ”  
39 140301005 AYŞE TEPEYURT MEREV Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “Tarihi Tekstillerde Bozulma Türleri, Tespiti ve Restorasyon Öncesi Yapılması Gereken İşlemler”  
40 130301014 SÜMEYYE HİLAL ONUR Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “Ülkemizin Son 10 Yıl İçindeki Makine Halıcılığının Trendleri ve Uygulamaları”  
41 130301024 FERHAT AKIL Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. FATMA BANU MAHİR "Hünername Minyatürlerinde Cűlus Merasimleri Teknik Analizi"  
42 160301005 MÜŞERREF ÖZDEMİR Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hulusi Yazgan ve Celî Ta’lik Hattatlığına Getirdikleri”  
43 150301006 ZEYNEP DOĞRUYOL Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Nuruosmaniye Kütüphanesindeki Yazma Mushaflar ve Hat Sanatı Açısından İncelenmesi”  
44 170301010 SÜMEYRA DURSUN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hattat Şefik Bey’in Eserleri”  
45 170301018 SÜMEYYE COŞKUN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hattat Prof. Dr. Ali ALPARSLAN”  
46 160301002 SENEM DEMİRCİ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Başlangıcından Günümüze Rik’a Hattı”  
47 170301016 BAHRİYE ÇOLAK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “TSMK 913 Env. No.lu Şeyh Hamdullah Mushafı’nınTezhip Sanatı Açısından İncelenmesi”  
48 140301013 CHUANYI LEI Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Akkoyunlu Türkmen Yakub Bey Albümlerindeki Kalem-i Siyahî Resimlerinde Çin Etkisi”  
49 170301012 SAFİYE BAYUK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI "20. Yüzyıl Osmanlı Periyodiklerinde Hat Kompozisyonları”  
50 170301019 İZZET ELİTAŞ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “17.-20. Asırda Kahire’de Hat Sanatı”  
51 170301020 MİKDAT KASAP Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Kâtipzâde Mehmed Refîî Efendi”  
52 150301019 MAHFUZ EMİN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Muhakkak Hattının Doğuşu ve Gelişmesi”  
53 170301003 BETUL SAYIN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hat Sanatı’nda Müsenna”  
54 110301009 ARZU YASAN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI Kadırga Sokullu Mehmet Paşa Camii Hatları  
55 110301011 HATİCE GÜLERYÜZ DÖNMEZ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKİ FINDIKOĞLU Tezhipte Altın Oran  
56 110301007 MELİKE KÖYLÜOĞLU Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKİ FINDIKOĞLU 16. Y.Y. Osmanlı Padişah Kaftan Minyatürlerinde Desenler  
57 130301025 ZEYNEP EBRU ERSOY Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. ÜLKÜ GEZER Hat Sanatında Hafız Osman ve Şevki Efendi Mukayesesi  
58 110301022 HANİFE ALPAYDIN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. ÜLKÜ GEZER “Bir Ta’lik Hattatı Olarak Ali Haydar Efendi(1802-1870)”  
59 120301012 AYŞE GÜLCAN ÖZBALAK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans   Süleymaniye Kütüphanesi 16.yy. Nakışhane Üslubunu Yansıtan Üç Eserin Tezhip Sanatı Açısından İncelenmesi  
60 140301001 ETEM KARADENİZ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans   “İstanbul Selâtin Camilerinde Edirnekâri”  
61 120301008 ORHAN DAĞLI Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans   21. yüzyılda Türk ve Tezhip Sanatındaki Yenilikler  
62 130301009 AHMET ÖZLÜ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans   Rodos Hafız Ahmed Ağa Kütüphanesinde Bulunan Mushaflar ve Hattat Maksud et-Tebrizi Mushafının Tezyini Açıdan İncelenmesi  
63 150301005 ERVA SANCAKTUTAN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans   “İstanbul Türbelerindeki Pûşîde Hatlarının Teknik ve Sanat Yönünden İncelenmesi”  
64 140301011 ERHAN BEKTAŞ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans   “Süleymaniye Kütüphanesindeki Süheyl ÜNVER Koleksiyonunun Hat Sanatı Açısından Değerlendirilmesi”  
65 110301008 LEYLA TEPECİK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans   Matrakçı’da Mimarî ve Şehircilik Anlatım Dili  
66 110301023 ELİF ALTUN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans   “Çinili Köşkün Duvar Çinileri”  
   
İç Mimarlık Anabilim Dalı İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 170251004 EVREN CAN DURSUN İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GENCO BERKİN “İç Mimarlıkta Malzeme Tedarik Zinciri Yönetimi ve Yüklenicilerin Uygulama İş Akışı Programlarının Düzenlenmesinde Bir Yöntem Önerisi”  
2 170251001 HİLAL TANDIROĞLU DOĞAN İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi SALİH SALBACAK “Anaokulu İç Mekan Tasarımında, Sürdürülebilir Tasarım Olgusunun İncelenmesi”  
3 170251002 BEYZA HANEDAR İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SEÇİL ŞATIR “İç Mekanda Malzeme Seçim Kriterleri ve Önerileri”  
   
İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 170241009 RAMAZAN AYDIN İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CENK AKSOYLAR “Çevrimsel Davranışta Dayanım ve Rijitlik Azalmasının Deprem Davranışına Etkisi”  
2 170241008 NİSANUR IŞIK İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi NİHAN DOĞRAMACI AKSOYLAR “Çelik Endüstri Yapılarının Yangın Güvenliği”  
3 170241014 ESEN DİNÇEL İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM EKİZ “Deprem Bölgelerinde Depremden Gelen Kolon Eksenel Kuvvetinin Sabit ve Hareketli Yüklere Göre Oranının Tespiti”  
4 170241010 AYŞE NUR TELOĞLU İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKAİ CELEP “Yığma Yapıların Deprem Etkisi Altında Davranışlarının İncelenmesi”  
5 170241002 YUŞA UĞUR ÇAPA İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKAİ CELEP “Kat Adetleri Farklı Betonarme Binaların Deprem Performanslarının İncelenmesi”  
   
Kamu Hukuku Anabilim Dalı Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 160151005 CÜNEYT ŞAMİL OĞURLU Kamu Hukuku Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. MURAT BALCI “Fikir ve Sanat Eserlerinin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması”  
2 170151008 MUSTAFA CAN ÖZDEMİR Kamu Hukuku Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İSMAİL KILLIOĞLU “Hugo Grotius ve John Locke’da Doğal Hukûk Öğretisi”  
3 170151003 HİKMET SALİH USUL Kamu Hukuku Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MEHMET SİNAN KILIÇOĞLU “1982 Anayasasına Göre “Sözleşme Hakkı ve Girişim Özgürlüğü”  
   
Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık (Doktora) Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 151201002 ZAHİDE FATMA KILLIOĞLU Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN - FEHMİ KIZIL “Çoklu Zeka Kuramının Mimari Anlatım Dili Eğitiminde Kullanımına Yönelik Model Önerisi”  
2 121201001 FATMA SEMA SEKBAN Mimarlık Mimarlık (Doktora) Yrd.Doç.Dr. MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU - İBRAHİM NUMAN “Kentsel Kültürel Miras Alanlarında Alan Yönetimi Deneyimleri ve Yerele Özgü Koruma-Yönetim Model Önerisi: Kastamonu Tarihi Şehir Merkezi Örneği”  
3 151201003 EMİNE BANU BURKUT Mimarlık Mimarlık (Doktora) Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Çocuklarda Mekansal Okunabilirlik Parametrelerinin Biçimsel, Bilişsel ve Dizimsel Yönleri”  
4 121201005 RASHA FAWZY AHMED ELBORGY Mimarlık Mimarlık (Doktora) Doç.Dr. GENCO BERKİN "Mısır’da Hurma Lifi Katkılı Kerpicin Restorasyon Uygulamalarında Kullanılabilirliğine Yönelik Bir Araştırma”  
5 141201004 TUBA TERECE Mimarlık Mimarlık (Doktora) Doç.Dr. GENCO BERKİN “Alışveriş Merkezlerinde Fiziki Konfor Kriterlerinin Evrensel Tasarım İlekeleri Doğrultusunda İncelenmesi”  
6 161201002 EYÜP DURSUN Mimarlık Mimarlık (Doktora) Doç.Dr. GENCO BERKİN “Şehir Planlama Sürecindeki Verilerin Bilgisayar Ortamında İşlenerek Uydu-Kent Organizasyon Algoritmalarının Oluşturulması”  
7 131201004 CAHİDE NUR CÜNÜK Mimarlık Mimarlık (Doktora) Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “UNESCO Dünya Miras Alanları Bağlamında Süleymaniye Bölgesi Yeraltı Envanterinin Değerlendirilmesi”  
8 141201002 DERYA SU Mimarlık Mimarlık (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA LÜTFİ YAZICIOĞLU “Tarihi Yarımada Küçükpazar Alt Bölgesi Tarihsel Gelişimi”  
9 151201007 HANIF BUDIMAN HANIF BUDIMAN Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Mimari Tasarım Sürecinde Serbest El Çizimin Rolü/The Role Of Freehand Drawing in Design Thinking Process”  
10 161201004 JOHANITA ANGGIA RINI Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Coğrafi Dağılım İçinde Endonezya Verneküler Evinin Stürüktür Form İlişkileri”  
11 131201003 SENİYE SELCEN ONUR Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “İstanbul Süleymaniye Bölgesinin Kültür Değerlerinin Sürekliliği Kapsamında Yenilenmesi ve Korunması Üzerine Bir Yöntem Önerisi”  
12 171201004 BERFU SERDAROĞLU Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN ‘’İstanbul’da Yerin Ruhu/Genius Loci (Sâmiha Ayverdi Eserleri Üzerinden Okumak)’’  
13 131201005 NADA SABANOVIC Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Bosna Hersek’te Hamamlar Üzerinde Gelişen Su Kültürü ve Yapıları”  
14 141201001 YUSRA METE Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Osmanlı Kültüründe Peyzaj Anlayışı ve Kökenleri”  
15 151201009 ALİ HÜRATA Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Sivil Mimari Miras Kültür Varlıklarının Korunması İçin Bir Model Önerisi: Kütahya Örneği”  
16 141201006 MAHMOUD ZIN ALABADIN Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Halep Kenti ve Geleneksel Evleri”  
17 141201003 ESRA KARAHAN Mimarlık Mimarlık (Doktora) Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Camili Havzasının Ahşap Yığma Mimarisi Yapım Teknikleri ve Sürdürülebilirliği”  
18 131201001 NİHAL POLAT TÜRKMEN Mimarlık Mimarlık (Doktora) Yrd.Doç.Dr. MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU “Bir Kentsel Tasarım Rehberi Örneği: Eyüp”  
   
Mimarlık Anabilim Dalı Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 140201010 FATMA YILMAZ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Sokak Cephelerinin Fiziksel Özelliklerinin Kullanıcı Algısına Etkisi”  
2 140201007 ÜMMÜ ÇİFTÇİ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Üsküdar Kent Mekanında Gündelik Yaşam Pratiklerini Belirleyen Görünmez Sınırların İncelenmesi”  
3 160201004 GİZEM DURAL Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Sakin Şehir Göynük’te Kentsel Mekanın Dizimsel ve Öznel Okunabilirliği”  
4 170201012 MAHMUT ESAT CANDAROĞLU Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GENCO BERKİN “Yapı Denetiminde Cam Malzemenin Uygulama Esaslarının Belirlenmesi”  
5 170201035 NUREFŞAN ÇAKMAKCI Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GENCO BERKİN “Organik Ham Maddelerden Elde Edilen Panellerin Ses Geçiş Kaybının Ölçülmesi, Üretim Sürecinin Belirlenmesi ve Mimari Uygulamasının Detaylandırılması”  
6 170201033 AYŞEGÜL YILMAZ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Topkapı Sarayı’nın 1. Avlusunun Tarihsel Dönüşümü”  
7 170201005 MERYEM SAĞLAM Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Sultanahmet Meydanı ve Çevresinin Fetihten Günümüze Dönüşümü”  
8 170201004 ERSİN POLAT Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Türkiye’de Yaşam Alanı Tanımının Evrimi Üzerine Bir İnceleme”  
9 170201023 BÜŞRA BATU Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Elektrik Kullanımı Öncesi ve Sonrası Aydınlatma Yöntemlerinin Mekan Algısı Üzerine Bir İnceleme”  
10 170201040 UĞUR ŞENAY Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Osmanlı Saray Yapılarındaki Özgün Tefrişatın Tespit Denemesi: Davut Paşa Sarayı Örneği”  
11 140201003 YASEMİN FİLİZ KURUEL Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Geçici/Acil Yaşam Kentlerinde Peyzaj Olgusu”  
12 170201007 MİNA HİCRET HAMİDİ SLOCUM Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BURCU BALABAN ÖKTEN “Küçük Ölçekli Yapı Projeleri İçin Ekolojik Tasarım İlkeleri Kitapçığı Oluşturulması”  
13 170201039 ZAHİDE NUR BAYKAN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BURCU BALABAN ÖKTEN “Türk İnşaat Sektöründe Projelerin Tasarım Yönetimi Uygulama Süreçlerinde Farklı Disiplinler Arasında Yaşanan Sorunlar”  
14 140201011 NACEREDDİNE BOUGUENNA Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ “Kuzey Afrika Geleneksel Şehirlerinde Kentsel Doku ve Cezayir-Ghardaia Örneği”  
15 160201001 MEHMET ENES GÜLCAN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ “Bir Mimarî Sadânın Peşinde: Ahi Evran-ı Veli Külliyesi’nin Artiküsyonları”  
16 170201034 RABİA RANA BASMACI Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ “Beyazıt Meydanı, Tarihi ve Turgut Cansever Projesi”  
17 150201013 HİLAL SARAÇGİL Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ “Çocuk Mekanları: TRT Çocuk Kanalı Çizgi Filmlerinde (2008-2016) Ev ve Yakın Çevresi Üzerine Bir Değerlendirme “  
18 160201002 SEDAT AKDOĞMUŞ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ “Turgut Cansever Yapı Detayları Additif Kümülatif ve Tektonik Bütünlük”  
19 150201005 MÜSLÜM BOTAN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ “Türkiye’de Ev ve Mahalle Mimari Proje Yarışmaları Üzerine Bir İnceleme”  
20 150201007 HALE NUR ÇAKAR Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi JAMEL ABDULKADER M. AKBAR “Tasarım ve Mülklerin Bölünebilirliği: Miras ve Önalım”  
21 160201005 MERVE SALİHA YILDIZ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Modern Kentin Geçiş Mekanları”  
22 170201014 RÜMEYSA BETÜL AKBAY Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Endüstri Yapılarının Kültürel İşlevler için Kullanımına Ait Bir Değerlendirme”  
23 170201038 AYŞE SERRA ÖZBEK Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Karma Yapılarda Konutun Gelişimi: 1990 Sonrası İstanbul Kent Merkezi Örnekleri Üzerinden  
24 150201012 BİLGE MALİK Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Bir Ütopya Olarak Akıllı Şehir Tasarımının Mimari Tasarım Açısından Değerlendirilmesi”  
25 150201021 SERRA SAYIN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Tescilli Kültür Varlıklarının Turizm Amaçlı Yeniden Kullanımı Üzerine Tasarım Kriterlerinin Değerlendirilmesi “Beyoğlu Bölgesi Turizm Yapıları” “  
26 160201012 ALİHAN İNCİ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “ Konut üretiminde proje yönetimi ve üretiliş biçimleri”  
27 170201016 BÜŞRA ÖZBEK Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Talimhane’deki Mimari Dönüşümün Mekânsal Etkileri”  
28 170201032 NİHAN ZER Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Ulaşım Merkezlerinin Kamusal alan Oluşturma Potansiyelinin İncelenmesi Yenikapı Örneği”  
29 160201006 YASEMİN ÇETİN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ONUR ŞİMŞEK “Farklı Topoğrafyalar Aynı Yerleşmeler: Geleneksel Organik Şehir Dokularında Topoğrafya - Yol - Ev İlişkisi Üzerinden İnceleme”  
30 160201007 EDA ÖZKAN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ONUR ŞİMŞEK “Konut Alanları Tasarımında Kentsel Boşlukların İrdelenmesi”  
31 160201026 MERVE ÖZBAYSAR Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Sürdürülebilir Mimarlık Ve Yaşamsal Konfor Bağlamında Çevre Kontrolü Birleşenlerinin Toplu Konut Binalarında İncelenmesi”  
32 160201022 TUNAHAN ÇAKIR Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Sürdürülebilir Mimarlık Bağlamında Eğitim Yapılarının Enerji Etkin Aydınlatma Açısından İncelenmesi ve Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi”  
33 160201027 GÖKHAN DURAN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Çok Katlı Konut Binalarında Çekirdekli Sistemlerin İncelenmesi ve Uygulama Örnekleri”  
34 170201001 İBRAHİM EROL Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Müze Kavramının Günümüz Metro Müzeleri Kapsamında İncelenmesi ve Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi”  
35 170201003 SENA GÜNGÖR Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Türk Evinin Geleneksel Japon Evi ile Yapısal Açıdan Karşılaştırılması”  
36 160201014 BETÜL ERES Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Turizm Yapılarında HVAC Sistemlerin Isıl konfor ve İç Hava Kalitesi Bakımından Kullanıcı Sağlığı İle İlişkisinin İncelenmesi”  
37 170201011 AYSUN ÇEBİ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Sürdürülebilir Mimarlık Kapsamında Günümüz Çok Katlı Konut Binalarında Tasarım Yaklaşımları ve Uygulama Örneklerinin İncelenmesi"  
38 150201010 ZÜLAL GÜR Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Türk Evi Mekan Kurgusunun İslami İçerik Özünde 20. YY. Mimarlığında İncelenmesi”  
39 160201016 SİBEL ÇOLAK BONCUKÇU Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YUSUF CİVELEK “Gotik Mimarlığın Doğulu Kökenleri: Avrupalıların Ortaçağ Mimarisinde Tespit Ettiği İslami İzler”  
40 140201005 VİLDAN MENGİ ÇAMAŞ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YUSUF CİVELEK Kamusal Mekanda İnsan Davranışının İncelenmesi  
41 160201003 MERYEM BETÜL BİLİR Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YUSUF CİVELEK “Modernizmin Revizyonu Bağlamında Geleneğin İhyası”  
42 150201002 ELİF MERVE GÜRER Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YUSUF CİVELEK “Mimarlık Müzeleri”  
43 170201009 BÜŞRA DURAL Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YUSUF CİVELEK “İslam Mimarisinde Geometrik Tezyinat ve Son Dönem Mimariler Üzerinden Yeniden Okunması”  
44 160201024 BETÜL ACAR Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YUSUF CİVELEK “Kentin Dönüşümü: Tarihi Örneklerin İrdelenmesi ve Bugüne Dair Çıkarımlar”  
45 160201008 RECEP SİR Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YUSUF CİVELEK “Modernizm ve Rejyonalizm(Bölgeselcilik) Bağlamında Türkiye Mimarlık Gündemi Üzerine Bir Değerlendirme”  
46 160201011 ENES UYAR Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YUSUF CİVELEK “Modernizm ve Vernakülerizm Bağlamında Hasan Fethi”  
47 140201006 TUNAHAN KURFEYİZ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “ Osmanlı Klasik Mimarisinin Günümüz Mimarisine Etkileri”  
48 130201013 EDİP BEYOĞLU Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Mimarlık ve Toplumsal Değer Açısından Mahremiyet”  
49 150201022 SÜMEYYE MERYEM ARSLAN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM AYDIN YÜKSEL “Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Külliyesi Haziresi”  
50 130201008 ABDULLAH CENGİZ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans   Topkapı Sarayı Dördüncü Avludaki Muhdes Betonarme Düzenlemelerin Statik İncelenmesi ve Özgün Yapı Elemanlarının Rekonstrüksiyonu Önerisi  
   
Psikoloji Anabilim Dalı Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 170211023 ORHAN YILDIRIM Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Sur-i Sultaninin Sahil Kıyısındaki Yapısal Dönüşümleri Üzerine Bir İnceleme”  
2 170211007 BÜŞRA KÜLEKCİ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Topkapı Sarayı’nın IV. Avlusundaki Yapısal Dönüşümler”  
3 170211012 ASİLE YAMAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER "Topkapı Sarayı’nın III. Avlusundaki Yapısal Dönüşümler”  
4 160211013 BURAK AHMET TANYILDIZI Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Balıkesir İli, Bandırma İlçesi Edincik Mahallesi Kırsal Sitin Korunması ve Sorunları”  
5 160211023 FATMA ÖZGECAN YILMAZ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Kırsal Mimaride Koruma Sorunları-Mardin Alımlı Köyü Örneği”  
6 170211010 MÜNİRE RUMEYSA ÇAKAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “İznik-Hisardere Köyünde Kırsal Mimarinin Korunması ve Sürdürülebilirliği”  
7 150211007 NİMET ELİF UZUNOĞLU Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Sultan II. Abdülhamit dönemi türbe mimarisi ve Fatih Güluştu Sultan Türbesinin Restorasyon Önerisi”  
8 160211010 ELİF HAFIZ UZUN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “İstanbul’un Kaybolan Tekkeleri ve Rumeli Hisarı, Durmuş Dede Tekkesi Restitüsyon Çalışması"  
9 150211003 ÇAĞLAR KARAHAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Bursa-İznik Ömerli Köyü Kırsal Sit Alanı Koruma Projesi”  
10 160211001 YÜCEL ŞENTÜRK Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “İstanbul İli Şile İlçesi Karakiraz Köyü 44 Numarada Bulunan Ahşap Köy Evinin Restorasyon Projesi”  
11 160211009 ERMAN AYDIN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Tarihi Yerleşimlerde Sokak Sağlıklaştırma Çalışmaları-Edincik Örneği”  
12 170211020 İBRAHİM İDEMEN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LANA KUDUMOVIC “Şanlıurfa Hanları ve Koruma Sorunları”  
13 170211003 HATİCE ASLIHAN ÇITLAK Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Trabzon İli Merkez İlçesi Tekke Mahallesi 239 Ada 16 Parseldeki Konut Yapısının Restorasyon Projesi”  
14 170211028 SEDA NUR TOPKARA Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Beyoğlu Bölgesi Tekkelerinin Mevcut Durumlarının Değerlendirilmesi, Ayni Ali Baba Tekkesinin Projelendirilmesi ve Restorasyon Önerisi”  
15 160211006 ZÜBEYDE KAAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi, Tarlacık Köyü, Rasim Ayyılmaz Evi Restorasyon Projesi”  
16 170211004 NİHAN ARSLAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Taşucu Körfezi Boğsak Adası’nda Geç Antik Döneme Ait İki Kilisenin Korunması İçin Öneriler”  
17 160211015 MURAT ILGAZ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Eyüp, Kasım Çavuş Cami Restorasyon Projesi”  
18 170211025 EDA BİLİCİ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Nevşehir İli, Göreme İlçesi Kentsel Sit Koruma Önerisi”  
19 160211016 ŞEYMA KOL Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Amasya Şamlar Mahalesi’nde Kadir Uysal Evi Restorasyonu”  
20 170211002 ELİF EBEOĞLU Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Kütahya Paşamsultan Mahallesi Kütahya Konağı Restorasyon Önerisi”  
21 160211012 MUHAMMED SÜLEYMAN DEVELİ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Geleneksel Ahşap Yapı Detaylarının Merkez Hattı Yöntemine Göre Üretilmesi”  
22 170211005 AHMET RAUF BAĞ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Safranbolu Kileciler Konağı Koruma Projesi”  
23 170211011 FATMA UĞUR KUL Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “18.Yüzyıl İstanbul Sivil Mimarlığından Bir Örnek: Kavafyan Konağı’nda Kullanılan Yapım Teknikleri”  
24 140211003 MEHMET GÜLER Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Tophane Setüstü Dayezade Yusuf Camii Ve Çavuşbaşı Hamamı Yapılarının Yeniden İhyası”  
25 150211016 ŞEHMUS TUNÇ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI "Tarihi Yapıların Taşınması ve Hasan Keyf Zeynel Bey Türbesinin Taşınma Süreci"  
26 170211031 MUSA EKŞİ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “İstanbul, Beykoz’daki Midillili Ali Reis Camii Koruma Projesi”  
27 170211013 MUHAMMET UBEYDULLAH ÇELİK Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi RUBA KASMO “Geleneksel Diyarbakır Evleri Koruma Sorunları: Dabanoğlu Mahallesi 36 Pafta 169 Ada 9 Parseldeki Taş Yapı Restorasyon Önerisi”  
28 170211014 AHMET EMİN UYAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi RUBA KASMO “Safranbolu Bağlar Erbaklar Evi Restorasyon Projesi”  
29 170211018 KÜBRA KARACA Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi RUBA KASMO “Tekirdağ Uçmakdere Köyü Kentsel Sit Alanı Koruma Önerisi”  
30 170211019 FATİH AYGÜL Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi RUBA KASMO “Molu Köyü 81 No’lu Konut Restorasyon Projesi”  
31 130211005 FATİH KOCAIŞIK Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FEVZİ YILMAZ “Kireçtaşı Korumada Etil Silikat ile Yapılan Kozmetik Onarım”  
32 170211006 BETÜL FEYZA TEMTEK Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Türk Bedesten Mimarisinin Tarihçesi ve Koruma Sorunlarının Galata Bedesteni Örneği ile İncelenmesi: Galata Bedesteni Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi”  
33 170211015 YÜSRA KAYA Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Rize Çamlıhemşin İlçesi “Sarıoğlu Konağı” Restorasyon Önerisi”  
34 170211021 TUĞBA ÖZDERYA Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Denizli, Pamukkale İlçesi, 15 Mayıs Mahallesi’ndeki Enver Soylu Evi Restorasyon ve Yeniden İşlevlendirme Projesi”  
35 160211022 FUAT TERZİ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Bursa İli İnegöl İlçesi Cerrah Köyü Hamamı Yeniden İşlevlendirme Önerisi”  
36 160211005 ALİ GÜVEN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Rami Mehmet Paşa Sıbyan Mektebi Rölövesi ve Yeniden İşlevlendirilmesi Önerisi"  
37 160211011 HIZIR İLYAS KANBUR Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Koruma Kurullarına Hazırlanan Koruma Projeleri ve Sorunları”  
38 170211024 AMEENA AL RAJAB Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Kerkük-Altunköprü Şehri ve Geleneksel Evleri”  
39 140211008 MUSTAFA ÇELİK Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Cevherağa Camii Restorasyon Projesi”  
40 150211005 YUSUF ŞEN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “İstanbul’da Son Yıllarda Yapılan, Bazı Selatin Camii Restorasyonlarının Performans Değerlendirmesi”  
41 140211010 KAZIM CİHAT KILINÇARSLAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans   "Kemankeş Kara Mustafa Paşa Camii Restorasyonu"  
42 140211009 SEMRA FINDIKOĞLU Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans   "Üsküdar Atik Valide Külliyesine Ait Aşçıbaşı Konağı Restorasyon Projesi ve Çevre İlişkisi"  
43 130211008 ABDULLAH ASLAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans   Fatih Sultan Mehmet Türbesi  
44 140211005 DENİZ DERYA Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans   "Bostancı Halk Eğitim Merkezi Restorasyon Projesi"  
   
Psikoloji Anabilim Dalı Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 160203003 MESUT İŞ Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI - FERHAT PAKDAMAR “İmaret-i Atik Camii’nde Kullanılan Osmanlı-Bizans Dönemi Harç ve Sıvalarının İncelenmesi”  
2 170203009 MERVE SUDAGEZEN Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Bir Kent Monografisi: Mudanya”  
3 170203008 GÜLİZAR YAŞAR Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “19. Yüzyıl İstanbul’unda Rum Cemaatinin Koruma Faaliyetleri”  
4 160203004 MUTLU ARSLAN Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “K.K.T.C.’deki Salamis Antik Kentinin Korunmasında Alan Yönetimi Planının Etkisi”  
5 170203015 MELEK ORDU Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Tarihi Yarımada Alan Yönetimi Kapsamında Ayazmalar ve Su Kültürünün Değerlendirilmesi”  
6 170203006 SEVDE KARARMAZ Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Seyahatnameler Işığında Mekke’de Osmanlı Mimari Eserleri”  
7 170203014 ABDULLAH SÜHA ERMUMCU Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Sarıyer İlçesinde Bulunan Yalı Camilerinin Koruma Önerileri ve Değerlendirilmesi”  
8 170203004 HAMİDE ESMA ARITAN Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Konya Alaeddin Camii’nin Osmanlı Dönemi’ndeki Koruma ve Onarım Sürecinin Çağdaş Korumacılık İlkeleri Bakımından Değerlendirilmesi”  
9 170203017 RAMAZAN ŞAPOĞLU Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Yüksek Mimar Cahide Tamer AKSEL’in Korumaya Katkıları”  
10 170203005 ULVİYE ŞENTÜRK Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “İstanbul İli, Fatih İlçesi, 137 Ada 17 Parsel’de Yer Alan Ahşap Yapının Rölövesinin Hazırlanması ve Koruma Açısından İşlevlendirilmesi”  
11 170203010 ÖZGE TOKUR Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Samsun – Bafra’da Bulunan 18. ve 19. Yüzyıl Çeşmeleri ve Bu Çeşmelerin Koruma Problemleri”  
12 170203013 ERSIN DIKO Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Batı Makedonya’daki Saat Kuleleri ve Koruma Önerileri Üzerine Bir Araştırma”  
13 170203016 ERMAN GEZ Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Eyüp Sultan İlçesi Nişanca Mahallesi’nin Tarihsel ve Kültürel Gelişimi”  
14 170203007 HALİL KENDİR Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Mimari Restorasyonda Taşıma Yönetiminin İrdelenmesi (İstanbul Örneği)  
15 160203005 FAİK GÖNÜL Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Osmanlı Medreselerinde Yeniden İşlevlendirme: Üsküdar Medreseleri Örneği”  
   
Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 170161004 UMUT KURTULUŞ TEKİN Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BÜNYAMİN GÜRPINAR “Limited Şirketlerde Nama Yazılı Pay Senetlerinin Hukuki Niteliği”  
2 160161003 BETÜL TOPAL Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BÜNYAMİN GÜRPINAR “Katılım Sigorta Sözleşmesine Göre Risk Fonu Yönetiminin Hukuki Sorumluluğu”  
3 170161001 ECENUR BAVAŞ Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SELÇUK ÖZTEK “Mahkeme Tutanaklarının İşlevi ve İspat Gücü”  
4 170161005 SİNEM USLU Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SELÇUK ÖZTEK “İstinaf Kanun Yolunda Ön İnceleme”  
   
Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Doktora Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 171131005 MEHMET BAŞKAK Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Prof.Dr. SEFA SAYGILI “Tütün Kullanım Bozukluğu Açısından Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Hipnoterapinin Etkisi”  
2 171131006 ÖZLEM ÖZDEN Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Prof.Dr. SEFA SAYGILI “Kaygı Bozujkluğu Olan Bireylerde, Bilişsel Davranışçı Terapi İle Bütünleştirilmiş Sanal Gerçeklik Terapisinin, Bilişsel Çarpıtmaların ve Kaygının Azaltılmasındaki Etkisinin İncelenmesisi”  
   
Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 170131005 ERDİ BAHADIR Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR - İREM ANLI “Çoçukluk Çağı Travmaları Bağlamında Erken Dönem Uyumsuz Şemalar İle Savunma Mekanizmaları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”  
2 170131007 MEHMET SERDAR KURUL Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Üniversite Öğrencilerinin Dinledikleri Müzik Türüne Göre Duygu Regülasyonu ve Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”  
3 160131008 ZEYNEP ELİF YILMAZÖRNEK Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ARKUN TATAR “Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aleksitimi, Duygusal Zeka, Duygusal Farkındalık ve Empati Düzeyine Etkilerinin İncelenmesi”  
4 170131006 BANU BETÜL TANIŞ Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ARKUN TATAR “Depresyon ve Sosyal Destek İlişkisinde Sosyal Beceri ve Duygusal Farkındalığın Aracı Rolünün İncelenmesi”  
5 170131014 BURCU BAŞUSTA Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ARKUN TATAR “Ergen Mutluluğunun Ebeveynlerin Kişilik Özellikleri ve Evlilik Çatışması Açısından İncelenmesi”  
6 170131017 ELİF DAŞCI Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ARKUN TATAR “Eşlerde Duygusal Süreçlerin Evlilik Uymuna Etkilerinin İncelenmesi”  
7 170131009 TUĞBA ÖZ Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ARKUN TATAR “Çiftlerde Depresyon, Mutluluk ve Psikolojik İyi Oluş ile Evlilik Doyumu Arası İlişkilerde Evlilik Sürecinin Aracı Rolünün İncelenmesi”  
8 170131002 NAZİRE AYŞENUR GÜNDOĞAN Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Bilinçli Farkındalık Temelli Bilişsel Terapi Programının Bireylerin Obsesif Kompulsif Belirti Düzeylerine Etkisi “  
9 170131001 MUSAB BİLAL GENCER Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Müzik Bölümü Öğrencilerinde Performans Anksiyetesi, Mükemmeliyetçilik ve Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”  
10 170131004 ELVAN COŞKUN Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Üniversite Öğrencilerinde Duygusal Zeka ve Belirsizliğe Tahammülsüzlüğün Stresle Başa Çıkma Tarzları Üzerindeki Etksinin İncelenmesi”  
11 170131010 EMRAH SAATÇI Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Üniversite Öğrencilerinde Kendini Engelleme, Belirsizliğe Tahammülsüzlük, Mükemmeliyetçilik ve Psikolojik Dayanıklılık Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”  
12 170131011 MERVE ER Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Genç Yetişkinlerde Yalnızlığın Sosyal Kaygı, Sosyal Beceri ve Öz-Duyarlık Açısından İncelenmesi”  
13 160131010 FATMA MELTEM ŞENGÜL KILIÇ Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi NEVİN KILIÇ “Evlilikte Bağışlama ve Duyguların İfade Edilmesinin Evlilik Uyumu İle Olan İlişkisi”  
14 170131003 CHAGIAT AZIZOGLOU Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HAŞİM ERCAN ÖZMEN “Mükemmeliyetçilik Sosyal Fobi ve Başa Çıkma Tutumları Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi”  
15 170131012 FATIMA NUREFŞAN YUMUŞAK Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Üniversite Öğrencilerinde Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Duygusal Tepkiselliğin Psikolojik Belirtiler İle İlişkisinin İncelenmesi”  
16 170131008 HÜDANUR AKKUZU Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Zeka ve Sosyal Sorun Çözme Becersinin Somatizasyon ve Sağlık Anksiyetesi Üzerindeki Etkisi”  
17 170131015 GÜLŞEN KARAMAN Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Gebze Tatlıkuyu Mahallesi’nde Yaşayanlarda Uykululuk ve Uykusuzluğun Sağlık Anksiyetesi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”  
18 150131011 FERHAN YAVUZ Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Kişilik İnançlarının ve Depresif Belirtilerin Evlilik Uyumuna Etkisinin İncelenmesi”  
19 160131006 MERVE NUR TÖKEL Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SEFA SAYGILI “İkizlerde Algılanan Ebeveynlik Biçimlerinin erken Dönem Uyumsuz Şema Yapılanmasında ve Felaketleştiren Bilişler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”  
20 160131017 AYŞEGÜL AKYIL Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SEFA SAYGILI ‘’Çocukluk Çağı Ruhsal Travmaları, Bilişsel Duygu Düzenleme ve Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (Diyarbakır ili Örneklemi)’’  
   
Psikoloji Anabilim Dalı Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Devam Eden Projeler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 170132011 FEYZA HUMARTAŞ Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Çalışan Evli Kadınlarda Evlilik Doyumunun Kişilik Özellikleri ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Açısından İncelenmesi”  
2 180132050 FATMA TÜLAY KARACA Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans   “Sağlık Çalışanlarında Sosyodemografik Özelliklere ve Çalışılan Birimlere Göre Tükenmişlik Düzeylerinin Yordanması”  
   
Tarih Anabilim Dalı Tarih (Doktora) Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 171121003 OĞUZHAN DURSUN Tarih Tarih (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ “20. Yüzyılın İkinci Yarısında Türk Sinemasında Korku ve Korkunun Temsili”  
2 161121004 MEHMET ERKEN Tarih Tarih (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ “Geç Osmanlı Toplumunda Kitap ve Kitap Kültürü (1857-1918)”  
3 131121002 MUSA BARDAK Tarih Tarih (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ Osmanlı’da Klasik Sistem-Modern Eğitim Sistemi Tartışmaları ve İstanbulî Kemâl Ahmed Paşa (1808-1887)  
4 151121001 ÖMER FARUK KÖSE Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Osmanlı Devleti’nde Taşra Müftüleri (1550-1750)”  
5 141121005 NURTEN SEVİNÇ Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Şehrîzâde Mehmed Said ve Kurretü’l-ebsâr (Târih-i Nevpeydâ) Adlı Eseri: Tahlil ve Metin”  
6 131121005 SAMİ ARSLAN Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Bilgiyi İstinsahla Çoğaltmak: Osmanlı İlim Kamuoyunda Bilginin Dolaşımı (İznik Medresesi-Süleymaniye Medreseleri Dönemi)  
7 141121001 SAİD NOHUT Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Arşiv Belgeleri Işığında Ayasofya Medresesi”  
8 171121005 AYDIN KURT Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Osmanlı Askeri Teşkilatında Cebeci Ocağı (Cebehâne-i Âmire)”  
9 161121001 ALİ İHSAN AYDIN Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Kudüs Mutasarrıflığı: İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısı (1872-1917)”  
10 161121002 GASSIM IBRAHIM Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Afrika’nın Sömürgeleştirilmesi: berlin Konferansı (1884-1885) ve Sonuçları”  
11 161121005 EMRAH KEKİLLİ Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “İki Devrim Arası Libya Siyaseti: Muammer Kaddafi’nin Devlet Yönetimi (1969-2011)”  
12 171121001 KÜBRA TOLAK Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “I. Meşrutiyet Dönemi Suriye Valileri ve Reformları (1876-1908)”  
13 161121006 ALİ SARI Tarih Tarih (Doktora) Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Yemen’de Osmanlı-İngiliz Çekişmesi: Nevahi-i Tisa Sınırı Örneği”  
   
Tarih Anabilim Dalı Tarih Tezli Yüksek Lisans Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 170121001 ESRA KARADAĞ Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ - BEKİR CANTEMİR “Osmanlı’da Ölçekli Haritacılık: İstanbul Örneği (1176-1920)’’  
2 170121007 ELİF ÇELİK Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR - EBRU ALTAN “VII. Haçlı Seferi (1248-1250)”  
3 160121023 HAVVA YILMAZ NURCAN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç. NURDAN ŞAFAK “Terbiye Dergisi ve Eğitimde Yeniden Yapılanma Süreci”  
4 140121009 OĞUZHAN DÖNMEZ Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç. NURDAN ŞAFAK “Ahmet Şakir Paşa Münşeatı: Metin ve İnceleme”  
5 150121006 MİNE ERBULMUŞ Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç. NURDAN ŞAFAK “Bir Çocuk ve Kadın Dergisi Olarak Ayine (1875-1876): Osmanlı Eğitim Tarihi Açısından Değerlendirilmesi”  
6 170121002 ERMAN BULUT Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç. NURDAN ŞAFAK “İbnülemin Mahmud Kemal İnal’ın Kâmil’ül-Kemâl Adlı Eserinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi”  
7 130121011 AIERKEN ADILIJIANG Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI "1908 Jön Türk Devrimi ile 1911 Çin Devriminin Karşılıklı Analizi"  
8 170121010 ALİ CAN TEKİNAY Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Asker Anılarına Göre İkinci Dünya Savaşında Türkiye”  
9 150121015 ALKETA GJONI Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI Debre Sancağı’nın İdari ve Demografik Yapısı (1839-1913)  
10 170121013 BAHAR TEKİN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Ali Fuat Türkgeldi’nin Tarih Anlayışı”  
11 170121012 ANIL ÜLKER Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “İbrahim Hakkı Konyalı’nın Türk Tarihçiliğine Katkısı”  
12 120121009 NURMEHMET ÇARBOĞA Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi EMİNE TONTA AK “Geç Dönem Osmanlı Tarih Ders Kitabı Yazıcılığında Arayışlar”  
13 170121014 HÜLYA ARSLAN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi EMİNE TONTA AK “Bostancıbaşı Defterlerine Göre Boğaziçi ve Haliç Sahilleri”  
14 150121009 MUHAMMED VERGİLİ Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi FATMA KAYTAZ ‘’1671-1672 (1081-1083) Tarihli Atik Şikayet Defterinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi’’  
15 170121005 GÜLİZAR MANAV Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İLHAMİ DANIŞ “Seydi Ali Reis’in Hint Okyanusundaki Faaliyetleri ve Gözlemleri”  
16 170121006 NAZLICAN KÜBRA FIRAT Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ “Mütareke ve Cumhuriyet Dönemlerinde Bir Gazeteci: Tarık Mümtaz Göztepe (1891-1977)”  
17 130121007 ENES NURULLAH UZUN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ “Cumhuriyet Devrinde Bir Tarihçi ve Devlet Adamı M. Tevfik Bıyıklıoğlu (1889-1961)  
18 170121003 ÖMER FARUK ÇEKMECE Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ “İslam Dünyası Mecmuası’nın (1913-1914) Tahlil, İndeks ve Tam Metin Transkripsiyonu”  
19 150121013 ÖMER ŞERİF TURAN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ “Türkiye’de İslamcılık ve Tarih Tasavvuru: 1960-1980”  
20 160121019 TALHA BURAK ÜNLÜ Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ “II. Meşrutiyet ve Erken Cumhuriyet Dönemlerinde İttihatçı Bir Fedai ve Milletvekili Atıf Kamçıl”  
21 130121015 SEMANUR ERCAN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ II. Meşrutiye, Milli Mücadele ve Erken Cumhuriyette Bir Hintli: Abdurrahman Peşaverî ve Faaliyetleri (1912-1925)  
22 140121008 ZEYNEP AKGÜN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ “Geç Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Türk Karikatüründe Gayrimüslimler 1908-1930”  
23 160121015 BÜŞRA BULUT Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ “Çok Partili Dönem Devlet Adamlarının Halakla Temas Biçimleri (1946-1980)”  
24 140121014 ABDUL NASIR RAHMANI Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Kadızade Kebir b. Üveys’in Farsça Gazavât-ı Sultan Selim Adlı Eserinin Tahkik ve Tercümesi”  
25 160121018 TAHSİN YILDIRIM Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Girit Serdarı Gazi Deli Hüseyin Paşa ve İcraatları”  
26 150121008 MELİS MANDIRA Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “661 nolu (H.1130-1131 / M.1717-1719) Edirne Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyonu ve Değerlendirmesi)”  
27 150121001 TUBA İŞÇİMEN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Cenâbî Mustafa’nın Dürr-i Meknûn’unda İlk Dönem İslâm Tarihi”  
28 160121016 YAĞMUR ÇAKAN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Hacı Selim Ağa ve İcraatleri”  
29 160121008 YUNUS AKTI Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Ahmet Nazif Efendi, Riyazü’n-Nükaba: Tahlil ve Metin”  
30 130121008 FATMA ATASOY ÇALIŞKAN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR Firdevsî-i Tavîl’in Hayat ü Memât Adlı Eserinin Tenkitli Metin Neşri  
31 160121001 KÜBRA CEREN KURŞUN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR “Selimnâmeler ve Süleymannâmelerde Kudüs”  
32 160121014 AYŞENUR GÜLEN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR “Erken Dönem Kudüs Ahalisi Surresi: Transkripsiyon ve Tahlil”  
33 170121009 ZEYNEP YEŞİLYURT Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Matbuat-ı Ecnebiye İdaresi: Ecnebi Matbuat-ı Hülasaları 1921-1931 Fihrist ve Değerlendirmesi”  
34 140121004 İSMAİL BÖCEK Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN İttihalatçılıktan Kemalizme Bir Asker ve Devlet Adamı: Hüsrev Sami Bey (1884-1942)  
35 130121009 NİSA BODUR Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Türkiye’de Turizm Politikaları (1945-1960)”  
36 130121012 EBRU TOPAL Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tartışmaları İçinde Ahmet Fuat Baymur  
37 160121003 HASAN DEDE Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Tunus’ta Osmanlı Tarihi Araştırmaları: Ekoller ve Yönetemler”  
38 170121004 BÜŞRA İNCE Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “II. Abdülhamid’in Filistin Emlaki: Bisan Çitfliği Örneği”  
   
Temel Eğitim Anabilim Dalı Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 170501001 NURAN TAŞDELEN Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BELGİN PARLAKYILDIZ “Okul Öncesi Dönem 5 Yaş Çocuklarının Öz Düzenleme Becerilerinin Öğretmen Öz Yeterliği Açısından İncelenmesi”  
2 170501007 ZEYNEP KIDİL Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BELGİN PARLAKYILDIZ “Okul Öncesi Çocukların Matematik Becerilerini Kazanma Sürecinde Kubaşık Öğrenme Yönteminin kullanımına Yönelik Bir Durum Çalışması”  
3 170501002 ZEYNEP MANTICI Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İSA KAYA “Koruma Altındaki 0-6 Yaş Çocukların Sosyal Davranışlarının İncelenmesi”  
4 170501010 IRMAK PARLAKYILDIZ Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “5-6 Yaş Çocuklarının İzlediği Çizgi Filmlerin Gerçeklik Durumlarının İncelenmesi”  
5 170501005 HİLAL GÜŞTA ŞAHİN Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “60-72 Aylık Çocukların Bağlanma Durumları İle Yalnızlık ve Memnuniyetsizlik Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”  
6 170501004 ERCAN YÜREKTÜRK Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Reggio Emilia ve Montessori Okullarındaki Okul Öncesi Çocuklarının Birlikte Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi”  
7 170501003 İSMAİL IŞIK Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “2006 Yılında 6 Yaşındayken Güvenli ve Güvensiz Olarak Tespit Edilen Çocukların Sosyal Durumlarının İncelenmesi”  
8 170501009 GÜLBEN KOCA Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Çocuklu Ailelerin Havalimanı Kullanımının İncelenmesi”  
   
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri (Doktora) Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 141111001 FATMA ÇETİN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN - Ebubekir SİFİL “Küreselleşmenin Aile Üzerindeki Etkileri ve İslamî Perspektif”  
2 131111006 HASAN HÜSEYİN KARATAŞ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ - MAHMUT AY “Kur’an’da İnsanın İrâde Hürriyeti”  
3 141111002 ALİ RIZA AKGÜN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. ALİ BULUT - SERDAR DEMİREL “Günümüz Selefî Hârici Akımın Şiddet Teolojisi”  
4 151111004 KUBİLAY AŞKIN DURDAĞ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Sahihayn’daki Kaderle ilgili Hadislerin Kur’an-ı Kerime Arzı”  
5 161111002 FEHMİ ÇİÇEK Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Hadis Usûlü Literatüründe Manzûmeler ve Türkçe Manzum Hadis Usûlü Çalışması”  
6 151111003 HİDAYET ZERTÜRK Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Ahkâm Ayetleri ve Tarihselcilik”  
7 131111005 MOHAMAD KILACH Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “İbnu Emîr Hacc’in Et-Takrîr ve’t-Tahbîr Adlı Eserinden ‘İctihad Ve Buna Bağlı Taklid ve İfta’ Bölümünün Tahkiki”  
8 161111007 OBID KHAMIDOV Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Zekeriyya el-Ensârî’nin “Feth’ul-Vehhâb Şerh’u-Menhec’ut-tullâb” adlı eserinin tahkiki (Nikahtan Nafakaya kadar)  
9 141111004 ÖZLEM YANIK Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Muamelat Fıkhında Kadın Farkı ve Günümüz Türk Hukuku Çerçevesinde Tahlili Bir Yaklaşım”  
10 151111001 SABAHATTİN GÜMÜŞ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “İsnâaşeriyye Tefsirinde "İmâmet" "Ehl-i Beyt" "İsmet" "Rec'at" "Mehdîlik" ve "Bedâ" İle İlgili Âyetlerin Siyak Açısından Mukâyeseli İncelemesi (Kummî, Feyz-i Kâşânî/Tûsî, Tabersî)”  
11 171111007 OSAID ABURIDI Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Anadili Arapça Olmayanların Dil Psikolojisi ve Sinir Dil Bilimi Işığında Arap Dilini Kazanımları”  
12 131111009 ALFRED PIKU Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Osmanlı Döneminde Arnavut Asıllı Müelliflerin Kuran İlimleri ve Tefsir Alanındaki Çalışmaları”  
13 171111002 SERKAN ÜNAL Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Lafzın Mânâya Delâleti Açısından Tefsîr Usûlünün Yapısı ve Uygulanabilirliği”  
14 131111008 MUSTAFA AYGEN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. ALİ BULUT “Kur’an Göre İffet Hayâ ve Müstehcenlik”  
15 151111005 MUHAMMED YAVUZ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ “Ebussuûd Tefsiri’nde Kader ve İhtiyâr”  
   
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 130111009 HAVVA CEBECİOĞLU Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN - Ebubekir SİFİL “Hadislerde Anne Eğitimi (Seçilmiş On Hadis Işığında)”  
2 150111011 ODIL KHAMIDOV Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY - HALİL İBRAHİM KUTLAY “Eşref Ali Tehanevî Hayatı, Eserleri ve Hadis İlmindeki Eserleri ve Görüşleri”  
3 150111001 MUHAMMET ABDURRAHMAN TAŞBİLEK Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “İbn Hamdan’ın Süalât ve Fevaid Risalelerinin Tahkik, Tahric ve Değerlendirilmesi”  
4 160111004 AYŞENUR ŞAHİN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Taşköprizâde’nin Letâifü’n-Nebî Adlı Eserinin Tahkik, Tahric ve Değerlendirilmesi”  
5 170111015 SELİM ÇELİK Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Alman Oryantalist Gregor Schoeler’in Hadis Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi”  
6 170111001 ENES DEMİR Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Ebu Talhael-Ensarî’nin Hayatı ve Rivayetlerinin Değerlendirilmesi”  
7 170111010 MİHRİYE NUR TÜFENK Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Sefer Hükümleri Bağlamında Kadın Farkı”  
8 170111004 ÜMMÜ GÜLSÜM YEŞİL Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Abdülğanî en-Nablusî’de Sufîlik Temayülünün Fıkha Yaklaşımına Etkisi (el-Hadîkatü’n-Nediyye Örneği Üzerinden)”  
9 150111004 TOLGA ÇETİNKAYA Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Harald Motzkinin ‘Die Anfange Der İslamischen Jurisprundenz. Ihre Entwicklung in Mekka’ Adlı Eserinin Değerlendirilmesi”  
10 170111007 İSRAFİL POLAT Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Yardımlaşma Maksatlı Finans Modelinin Fıkhi Tahlili”  
11 130111010 RAHMİ KÜÇÜK Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Cuma Namazı ve Zuhr-u Âhir Meselesi”  
12 160111002 ZEHRA ÇOBAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “İslam Fıkhında Revatib Sünnetler”  
13 160111013 YUSUP ATAEV Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Zekeriyya el-Ensari’nin Fethu’l-Vehhab Bişerhi Menheci’t-Tullâb Adlı Kitabın Kitabu’l-Bûyû’dan Kitabu’l-Ferâiz’e Kadar Olan Kısmının Tahkiki”  
14 120111011 AYŞEGÜL MURTEZA Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN “Fesad Kavramının Akitler ve Toplumsal Yapı Üzerindeki Etkileri”  
15 150111009 MERVE KURBAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN “Şevkanî’nin es-Selü’l-Cerrar Adlı Eserinde Şer’i Delillerin Taâruzu ve Kendisinin Tercihleri”  
16 110111011 MUHAMMET SALİH ERYİĞİT Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN Al-i İmrân Sûresi Işığında Uhud Gazvesi  
17 120111003 MEHMET TANER ÖZKAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN İzhar Şerhi Miftâh’ul- Merâm(İnceleme ve Tahkik)  
18 160111011 YAKHYOKHON NOSIROV Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Molla Cami ve Bakara Suresi Tefsiri (İnceleme ve Tahkik)”  
19 110111010 SELMA YILMAZ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN Van Yöresinde Arvasiler ve Tasavvufa Hizmetleri  
20 130111016 AYMEN MORTAÇ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Türkiye’de Arapça Öğretimi Açısından Silsiletü’l – Lisan’’ Ders Kitabının Değerlendirilmesi”  
21 120111012 AKIBET AKSU Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN Asr-ı Saâdette Zikir Anlayışı  
22 120111019 ALAA MOHAMED AMIN ABDALLA Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Kur’an’daki Fıkhî Hükümlerin Anlaşılmasında Meâni Harflerinin Rolü”  
23 160111009 ŞULE NUR AHISKA Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Mâtürîdî’nin et-Tevhid Adlı Eseriyle Sâlimî’nin Temhîd Adlı Eserinin Mukâyesesi”  
24 160111012 MUHAMMED CİBAVİ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Türk ve Arap Toplumlarında Siyasi Edebi ve Kültürel Bir Figür Olarak Nasreddin Hoca”  
25 140111016 ERLAN BAIANOV Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “İmam Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân Adlı Eserinde Umum Lafızların Delâleri Meselesi”  
26 160111005 MUSTAFA LEMSİ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Muhammed b. Ahmed el-Gümülcinevî’nin Şerhu Ebyâti’l-Kasîdeti’n-Nûniyye Adlı Eserinin Tercüme, Tahlil ve Tahkiki”  
27 160111014 FATICH PISKAL Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Ahfeş el-Evsat’ın Meâni’l-Kur’an Adlı Eserinin Kıraat İlmi Açısından Tahlili”  
28 160111007 SÜMEYYE ERİŞ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Mehmed Medenî Trabzonî’nin el-Câmiul’l-A’zam fî Esmâi’n-Nebiyyîne’l-Mu’azzam Adlı Eserinin İnceleme ve Tahkiki”  
29 120111014 CEMAL TUTAR Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Kur’an’da Geçen Meyveler,Sebzeler ve Zikredilme Sebepleri”  
30 140111003 ŞULE MERYEM KARAHÜSEYİNOĞLU Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMAİL YİĞİT “Ahzab Suresi Işığında Hz. Peygamber’in Aile Hayatı”  
31 120111009 HÜMEYRA AKYOL Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMAİL YİĞİT Fıkhu’s Sîre Açısından Hayber Gazvesi  
32 130111004 FATİH ÇELİK Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ Tevbe Sûresi Işığında Tebük Seferi Sırasında Münafıklar  
33 130111025 YUNUS AL HUSAINI YUNUS AL HUSAINI Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans   “Zenbilli Ali Efendi’nin “Muhtârâtû’l-Hidaye” Adlı Yazma Eserinin Tahkiki (Bûyû’ Bahsine Kadar)”  
34 120111008 HASAN AHMETOĞLU Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans   “Molla Husrev’in ed-Dürer İsimli Eserinde Şafii Mezhebine İsnad Edilen Görüşlerin Tahkik ve Tahlili” ( Kurban(Uhdiye) bahsinden Köle azâd bahsine kadar)  
35 110111008 MUSTAFA DÜZGİT Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans   İslam Yargılama Hukukunda Bir İspat Vasıtası Olarak Yemin  
36 130111008 YUSUF BAKIRCI Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans   “İslam Ceza Hukuku’nda Ferdi İnfazlar”  
   
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 151101002 REDA MOHAMMED ABDELGFAR AHMED HAMADA Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. HASAN AKAY “Türk ve Arap Edebiyatlarında Toplumcu Gerçekci Fikrin Yansımaları/Erdem Beyazıt ve Emel Dunkul Örnekleri”  
2 161101004 Suliman Nasır Ibrahim ABDALLAH Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. HASAN AKAY “Sezai Karakoç, Abdullah et-Tayyib ve T.S. Eliot’ın Şiir ve Nesirlerinde Medeniyet Algısı”  
3 151101001 ABDURRAHİM ALİ URAL Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. HASAN AKAY “Türk Hikayeciliğinde Anlatıcı-Okur İlişkileri (Sabahattin Ali, Sait Faik ve Mustafa Kutlu Örnekleri)"  
4 141101003 HÜSEYİN YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. HASAN AKAY “Türk Romanında Özel Hayatın Tezahürü ve Mahremiyetin Dönüşümü (Tanzimat Dönemi 1872-II. Meşrutiyet 1908)”  
5 131101005 KÜBRA DEMİR Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. HASAN AKAY “Servet-i Fünûn Romanında Yokluğun Arkeolojisiı”  
6 171101003 ŞEYMA SARI Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Türk Mesnevi Edebiyatında Barış ve Savaş (Başlangıcından 15. Yüzyıla Kadar)”  
7 161101001 SEMİHA MUHTEREM BELVİRANLI Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “1980 Sonrası Türk Şiirinde İslam Çoğrafyası”  
8 131101006 ESRA FAHRİYE POYRAZ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Konusunu Siyerden Alan Romanlarda Hz. Peygamber İdraki”  
9 131101007 MERVE OKUYUCU GÜL Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI 2000 Sonrası Türk Romanında Tasavvuf ve Mistisizm  
10 161101002 SEVİM ZEHRA KAYA Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Türk Romanında Toplumsal Kaygı”  
11 131101008 KADRİYE ALEV Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “1980-2000 Arası Türk Romanında Kimlik Problemi”  
12 141101004 SALMAN NARLI Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “1950-1980 Arası Yayımlanmış Otobiyografik Eserlerde Edebiyat Hayatı”  
13 131101011 BAHAR AVCI Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Cumhuriyet Dönemi (1923-1940) Türk Romanında Kadın İmgesi”  
14 141101002 SAMET KARA Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “90 Sonrası Türk Romanlarında Osmanlı Tarihine Yaklaşım”  
15 121101001 FUAT BİNER Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUSTAFA ÇİÇEKLER “Nasihatü’l-Mülûk Tercümeleri ve Abdülcelîl bin Molla Cemil’in Tercümesi”  
16 161101003 GAMZE BEŞENK Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Klâsik Türk Edebiyatında Zafernâmeler”  
   
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Devam Eden Tezler  
SN Öğrenci No Adı ve Soyadı Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu  
1 160101019 SEDA YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ - FİKRET TURAN “Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış Okçuluk ve Atçılık Mecmuası (Hüsrev Paşa 816) Metin ve Gramer İncelemesi”  
2 150101024 SÜMEYYE BULUT Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ - YILMAZ DAŞCIOĞLU “Cemal Şakar’ın Öykülerinde Yapı ve Tema”  
3 170101001 AYŞE KÜBRA BİLGİN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL “Klasik Türk Edebiyatında Bir Sağaltım Olarak İbadetler (15. YY!a Kadar)”  
4 150101027 AHMET ERTÜRKMEN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL “Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 Numaralı Şiir Mecmuası (varak: 120b-140a)  
5 170101009 BURAK KOÇ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL “17. YY. Osmanlı Şairlerinin Divanlarında Osmanlı Rus Savaşlarının Görünümü”  
6 160101006 BAHATTİN GÜNDÜZ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi TÜRKAN ALVAN “Çamçak Mehmed Çelebi ve Divanı: Metin-İnceleme-Transkripsiyon”  
7 170101024 HÜSEYİN YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi TÜRKAN ALVAN “Muhyî-i Gülşeni’nin Fütûhü’l-Harameyn’i (Karşılaştırılmalı Metin ve İnceleme)  
8 120101038 MURAT BİDAV Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi TÜRKAN ALVAN Nazîr İbrahim Gülşenî’nin Letâyif-i İnsaniyye Adlı Eserinin İncelenmesi  
9 150101012 MERVE GÜLER DELİBAŞ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Reşat Nuri Güntekin’ in Romanlarında Gelenek ve Din”  
10 170101005 SÜMEYYE SEVİM AHİ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Milli Kimlik İnşası Sürecinde Çocuk Edebiyatı Faaliyetleri (1923-1940)”  
11 160101017 ŞEYMA NUR YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Alımlama Estetiği Çerçevesinde Mustafa KUTLU’nun Sevincini Bulmak Adlı Eserini İncelemei”  
12 160101014 SENA GÖNÜL CAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ ‘’Güncel Dergi Öykücülüğünde Tema’’  
13 170101013 BÜŞRA ÖZTEKİN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Oğuz Atay’ın Eserlerinde Kadınlık ve Erkeklik Görünğmleri”  
14 150101020 FERHAT AYGÜN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Rasim Özdenören’in Kurmaca Eserleri İle Cahit Zarifoğlu’nun Kurmaca Eserleri ve Şiirleri Arasındaki Benzerlikler”  
15 120101029 SARE CANBAZ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Güray Süngü’nün Eserlerinde Erkeklik”  
16 170101003 BÜŞRA ÖZKAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Türk Romanında Şizoid Kişiliğe Sahip Olan Kahramanlar”  
17 170101006 AHMET ÖZKAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Geleneksel Anlatı Tiplerinin Popüler Romanlardaki Dönüşümü: Wattpad Örneği”  
18 120101010 ZEYNEP ATEŞ YILDIRIM Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN Türk Gramerciliğinde Birleşik Cümle Meselesi: Görüşler, Yorumlar ve Bir Birleşik Cümle Modeli  
19 110101019 CEVHER GİRGİN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN Manyas Yöresi Terekeme Ağzı  
20 110101018 ENES AĞRIKAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN “Manzum İlmihal: Metin ve Gramer”  
21 130101019 İSA GÖKBULAK Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN Uygur Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Eğitimlerinde Karşılaşılan Dilbilimsel Sorunlar  
22 160101024 SHUKRIJE KIAHJA Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Arnavutların Fikir ve Edebiyat Dünyasında Mehmed Âkif Ersoy’un Etkisi ve Hakkındaki Yorumlar”  
23 160101005 MERVE MANTICI Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Durali Yılmaz’ın Romanlarında Kahraman-Mekan İlişkisi”  
24 160101018 ŞEYMA SUBAŞI Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Cahit Zarifoğlu’nun Eserlerinde İyilik ve Kötülük İmgeleri”  
25 160101013 HAMZA KAYA Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Süreli Yayınlarda Darbe ve Darbenin İzleri”  
26 140101003 PINAR BİLGİNER ÖZER Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Mehmed Emin Efendi ve Mevlidi”  
27 160101002 ECEMNUR TOPCU Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Garip-nâme Hikâyelerinin Tasnifi ve Hikâye Konularının Birbirleriyle Olan İlişkisi”  
28 170101010 ELİF ASLANHAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Türk Mesnevi Edebiyat’ında Hz. Peygamber (11. Yüzyıldan 15. Yüzyıla Kadar)”  
29 170101020 ADEM KEBAPÇI Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Türk Edebiyatında Mesnevilerde Mesnevi Dışı Nazım Şekilleri (15. Yüzyıl)”  
30 170101012 HÜLYA KÜÇÜK Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Şems Osman Efendi’nin Şem’i Şebistan Eseri (Araştırma-İnceleme-Tahlil)”  
31 160101015 EDİP ÇELİK Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Hüdaî Efendi Koleksiyonu 1313 Numaralı Mecmuanın Edebiyat Tarihindeki Yeri”  
32 160101003 HATİCE KÜBRA GÜRER Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Romanlarında Eşya”  
33 160101011 SÜMEYRA BOZKURT Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Ahmet Hamdi Tanpınar Romanlarında İstanbul’da Gündelik Hayat”  
34 170101004 BÜŞRA COŞKUN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “‘Yol Metaforu’ Bağlamında Mustafa Kutlu’nun ve Rasim Özdenören Hikayeleri”  
35 130101001 ZEKİ DURSUN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Türk Edebiyatında Mehmet Akif Yorumları”  
36 110101002 RÜMEYSA SAĞDIÇ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK Cahit Zarifoğlu Şiirinde Kadın ve Aşk  
37 150101011 İFFETNUR GÜLHAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Nuruosmaniye Kütüphane 4957 Nolu Şiir Mecmuası (vr. 185a-199b) Metin-İnceleme-Nesre Çeviri”  
38 110101027 ÇİĞDEM KÜLÜNK Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 Nolu Şiir Mecmuası (vr. 93a-110b) (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri)”  
39 120101021 MUSTAFA BUĞAZ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Servet-i Fünun Romanında Hiçlik”  
40 130101006 MUHAMMET SARI Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Meşrutiyet Devri Türk Şiirinde Millet Tasavvurları”  
41 120101011 HACER ATTİLA Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Mustafa Kutlu’nun Hikayelerinde Aile Hayatı”  
42 130101028 HABİBE GÜMÜŞ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK Nuri Pakdil’de Zaman  
43 160101016 ZEYNEP KILIÇ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Mehmet Sıtkî Dîvânı (İnceleme-Metin)  
44 170101007 SULTAN ŞAHİN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Fâtih Sultan Mehmet Devri Şâirlerinin Gözününde Fâtih “  
45 170101008 DİLA AKÇAY Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Halvetî Muhyî’nin Sürûr-Efzâ Adlı Mesnevîsi”  


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi