FSMVÜ | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Devam Eden Tezler

Devam Eden Tezler (16.06.2020)


 
Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 ULAŞ DEMİRCİ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİ NİZAM “Sezgisel Algoritmalar Kullanarak Derin Öğrenme Ağlarında Performans İyileştirilmesi”
2 OĞUZHAN OKTAY BÜYÜK Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİ NİZAM “Derin Öğrenme Teknikleriyle Yazılım Kod Kalitesi Analiz ve iyileştirme Öneri Sistemi Geliştirilmesi”
3 YUSUF ÖZDEMİR Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİ NİZAM “Kullanıcı ve Öğe Temelli Yöntemlerin Birlikte Kullanıldığı İşbirlikçi Filtreleme Tekniği Geliştirilmesi”
4 ESME GÜL TOPRAK Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AYLA GÜLCÜ “Kelime Vektör Gösterim Tekniklerinin (Word Embeddings) Derin Öğrenme Ağlarında Metin Sınıflandırmaya Etkileri”
5 MUHAMMET ALKAN Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AYLA GÜLCÜ “Derin Öğrenme Ağlarında Meta-Öğrenme Algoritmalarının Performanslarının Karşılaştırılması”
6 EMRE MACUR Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BERNA KİRAZ “Makine Öğrenmesinde Parametre Optimizasyonu ve Öznitelik Seçimi için Karşıt Tabanlı Parçacık Sürü Optimizasyonu”
7 NAZİF KANÇ Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BERNA KİRAZ “Öznitelik Seçimi İçin Çoklu-Ebeveyn Çaprazlama Operatörlerinin Genetik Algoritma İçinde Kullanılması ve Performanslarının Karşılaştırılması”
8 YAHYA BİLİR Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BERNA KİRAZ “Evrimsel Tabanlı Kolektif Öğrenme Sistemleri Kullanarak Saldırı Tespit Sistemleri Tasarımı”
9 SEDRETTİN ÇALIŞKAN Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi EBUBEKİR KOÇ “Makine Öğrenme Metotları İle Portföy Optimizasyonu ve Risk Getiri Analizi”
 
Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 ESRA BELGELİ Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSTAFA KAÇAR “İbn Sina ve Aristoteles Fiziğinin Hareket Teorisi Üzerinden Karşılaştırmalı İncelenmesi”“İbn Sina ve Aristoteles Fiziğinin Hareket Teorisi Üzerinden Karşılaştırmalı İncelenmesi”
2 SÜMEYYE DIDIC Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSTAFA KAÇAR “İbn Sina’nın Kelam Atomculuğuna Getirdiği Eleştirileri”
3 MERVE MUTLU Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSTAFA KAÇAR “İslam Medeniyeti’ndeki Astronomide Merkür Sorunu (11-16. yy.)”
4 SELİN TOPRAK Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSTAFA KAÇAR “İbnü’l Heysem ve Aristoteles’in Mekan Kuramlarının Karşılaştırmalı Bir İncelemesi ve İbnü’l Heysem’in Mekan Kuramının Descartes ve Leibniz’e Etkisi”
5 ELİF NUR ÖNDER Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSTAFA KAÇAR “Hayatîzâde’nin İllet-i Merakiyye ve Sevdâ-yı Merakiyye Risalelerinin Klasik Tıptaki Ahlât’ı Erbaa Düşüncesine göre İncelenmesi ve Transkripsiyonlu Metni”
6 ZEKİ SEZER GÜNGÖR Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ELİF BAGA “Abdulkadir b. Ali el-Sehâvi’nin “Muhtasar fi İlm el-Hisâb Adlı Matemetik Eserinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi”
7 MEHMET YILDIZ Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ATİLLA BİR "El-Bîrûnî'nin Kitâbü't-Tahdîd Eserindeki Enlem ve tutulum Eğiminin Belirlenmesi Bölümlerinin Çeviri, Yorum ve Analizi"
8 TAMER KİBRİT Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ATİLLA BİR “Moristos’un “Abbasi Döneminde Arapça ’ya Çevrilmiş” Müzik Aletleri İle İlgili Yazdığı Üç Risalelerin Çerçevesinde Abbasi Dönemi Müzik Aletleri”
 
Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 YASEMİN KARADANA Biyomedikal Mühendisliği Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HAYDAR ÖZKAN “Tele-EKG Cihazı ile Akıllı Sistem Uygulaması”
 
Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 HAMİDE NUR ÖZSOY Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Geleneksel Sanatlarda Kullanılan Bitkisel Motiflerin Tarihçesi”
2 LALE YILDIR Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ "Topkapı Sarayı'ndaki Su Mimarisiyle İlgili Yapıların Taş Tezyinatının Desen ve Sembolizm Yönünden İncelenmesi"
3 ZALİHA PEÇE Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Osmanlı Minyatürlerinde Kanuni Sultan Süleyman İmgesi”
4 SHADY EID Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Kalkaşandi’nin Subhu’l-A’şa Adlı Eserinin Hat Sanatı Bakımından Değerlendirme”
5 AHMED LAMEN ZAEDİ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hat Sanatında İstif”
6 TUBA SU Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hat Sanatında Şeyh Ekolü Müntesiblerinin Mushaf Kitabetine Getirdikleri”
7 YASEMİN SÖNMEZ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Osmanlı Yazmalarında Hat Istılahları”
8 TARANA MAMMADOVA Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “Erzurum Şenkaya Dokumalarıyla Azerbaycan Karabağ Dokumalarının Karşılaştırılması ve Güncel Öneriler”
9 SUMEYYE ZEHRA SARIHAN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “Trabzon Keşan Bez Dokuması”
10 NEVRA BAYINDIR Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “İstanbul Türbelerinde Sanduka Örtüleri”
11 SOHRAB NIAZI Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Sanatta Yeterlik Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “Sasani Dokuma Sanatı”
 
Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 ZEYNEP KEVSER DEMİREL Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi SALİH DENLİ “Atatürk Kitaplığı’nda Bulunan Yazma Eserlerin Tezhip Sanatı Açısından Tasnifi”
2 SIDDI ZÜBEYDE ATAN BÜLBÜL Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi SALİH DENLİ “Bursa Yeşil Camii Taş Tezyinatı”
3 AYSUN SAVAŞ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi SALİH DENLİ “Klasik Usûlde Kur’an-ı Kerim Tezhipleme Çalışması”
4 HİLAL YILDIZ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YASEMİN ERENGEZGİN KAFKAS “S.K. 376 Env. No.lu Nizamî Hamsesi Minyatürlerinin Teknik ve Uygulama Açısından İncelenmesi ”
5 HALİME GÖKTÜRK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YASEMİN ERENGEZGİN KAFKAS “Celâl ü Cemâl Mesnevisi (Box 510, SE 751 20 Uppsala) Minyatürlerinin Analizi”
6 MERVE KARLI Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YASEMİN ERENGEZGİN KAFKAS "Süleymaniye Kütüphanesi Fatih 4321 Envanter Numaralı Hadikatü's Süeda Yazması Minyatürlerinin Analizi"
7 KADRİYE TUNÇ KARAKAŞ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi YASEMİN ERENGEZGİN KAFKAS “TSMK H. 1523 No’lu Hünernâme Minyatürlerinde Mimarî Süsleme Unsurları”
8 AYŞE SAYIN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezhip Sanatında Bulut” (Eser Metni)
9 RABİYA HİLAL AKKAFA Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezhip Sanatında Sarılma ve Hurde Rumî Çeşitlemeleri” (Eser Metni)
10 SİMANUR UZUN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezhip Sanatında Rûmi Motifi Çeşitlemeleri” (Eser Metni)
11 FATMA BETÜL ECEVİŞ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ "TSMK 913 No'lu Şeyh Hamdullah Mushaf-I Şerif'inin Tezhip Sanatı Açısından İncelenmesi”
12 ÜMMÜGÜLSÜM ÇİLEK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezyini Açıdan Beyşehir Eşrefoğlu Camii”
13 SİBEL FAYDA Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “TİEM’de Bulunan 487 Numaralı Abdullah-ı Sayrafi’nin Yazdığı Kur’an-Kerim’in Tezhip Sanatı Açısından Değerlendirilmesi”
14 MÜZEYYEN NİDA ÖZBENİM Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Sivas Divriği Ulu Camii ve Şifahanesi ‘nin Rumi Motifi Desen Analizlerinin Yapılarak Yeniden Yorumlanması”
15 EMİNE AYDIN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Süleymaniye Kütüphanesinde Bulunan Fazıl Ahmet Paşa 00008 Envanter Numaralı Mushafın Tezhip Sanatı Açısından İncelenmesi”
16 SONGÜL SÜMEN AK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “15.YY Baysungur Dönemi Tezhip Sanatı Açısından İncelenmesi”
17 BETUL SAYIN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hat Sanatı’nda Müsenna”
18 SÜMEYRA DURSUN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hattat Şefik Bey’in Eserleri”
19 SAFİYE BAYUK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI "20. Yüzyıl Osmanlı Periyodiklerinde Hat Kompozisyonları”
20 BAHRİYE ÇOLAK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “TSMK 913 Env. No.lu Şeyh Hamdullah Mushafı’nınTezhip Sanatı Açısından İncelenmesi”
21 SÜMEYYE COŞKUN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hattat Prof. Dr. Ali ALPARSLAN Hayatı ve Eserleri"
22 MİKDAT KASAP Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Kâtipzâde Mehmed Refîî Efendi”
23 KÜBRA ERSAN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI "Üsküdar'daki Çeşme ve Sebil Kitabeleri"
24 ESRA TEKİN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI "Türk Celî Hattatlığında Hz. Peygamber (S.A.V)"
25 HASAN YAYLA Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI "İstanbul Okmeydanı'nda Bulunan Menzil Kitabelerinde Hat"
26 EMİNE ESRA GÖNCÜOĞLU Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hattat Hamit Aytaç’ın İstanbul Camilerindeki Yazıları”
27 AYŞEGÜL ABALI Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Piyale Paşa Camii Çinilerinin Tasarım İlkeleri Açısından Analizi”
28 SEVDA ÇALIŞKAN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Sirkeci Postanesi Çinilerinin İrdelenmesi”
29 GÜLMİSAL GÖLEBATMAZ ESLEK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Çin Porseleni ve Türk Çini Sanatında Mavi – Beyaz”
30 EMİN TIRYAK Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Selçuklu Yıldız Formlu Çinilerinde Kuş Motifleri”
31 NURDAN ERKAL Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL Sabancı Müzesi’ndeki Sülüs-Nesih Kıt’a Süslemelerinin İncelenmesi
32 ESMA DARICAN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL “Ressam Haydar Nigârî’ye Ait Eserlerin Uygulama Tekniği Açısından Analizi”
33 MÜEYYET ADAŞ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL “Türk Cild Sanatında II. Bayezid Dönemi”
34 ZEYNEP SİNCER Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL "Topkapı Sarayı Müzesi Harem Dairesi III. Murad Has Odası Süslemelerinin İncelenmesi"
35 AYŞE YALÇIN Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL “TSMK Hırka-i Saâdet 5 No’lu Karahisârî Mushafı’nın Hat Sanatı Yönünden İncelenmesi”
36 NESLİHAN KAÇMAZ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL “Hilâl Nâcî ve Tuhfetu Üli’l-Elbâb fî Sınâati’l-Hat ve’l-Kitâb Adlı Risâlesi”
37 AYTU ÇEBİ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “Keçeleştirme Tekniğiyle Oluşturulan Geleneksel Tekstiller ve Yeni Uygulamalar”
38 NECLA YILMAZ Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “Etnolog Sabiha Tansuğ Hayatı, Türkmen Giyimi ve Başlıkları Konusundaki Araştırmaları ve Koleksiyonun İncelenmesi”
 
İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 ESRA ÜNLÜTÜRK İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi SALİH SALBACAK - HASAN FIRAT DİKER “İç Mekanda Renk”
2 EVREN CAN DURSUN İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GENCO BERKİN “İç Mimarlıkta Malzeme Tedarik Zinciri Yönetimi ve Yüklenicilerin Uygulama İş Akışı Programlarının Düzenlenmesinde Bir Yöntem Önerisi”
3 ENES YILDIZ İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ASLI AĞIRBAŞ "İç Mekan Işık ve Akustik Performansına Süslemelerin Etkisi"
4 BEYZA HANEDAR İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SEÇİL ŞATIR “İç Mekanda Malzeme Seçim Kriterleri ve Önerileri”
5 NURCAN UZUT İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SEÇİL ŞATIR “Diyanet İşleri Başkanlığı 4/6 Yaş Eğitim Kurumları’nın İç Mimarlık Temelinde Mekan Kriterleri: Bir Model Önerisi"
6 HİLAL TANDIROĞLU DOĞAN İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi SALİH SALBACAK “Anaokulu İç Mekan Tasarımında, Sürdürülebilir Tasarım Olgusunun İncelenmesi”
7 MELEK BAYRAK İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi SALİH SALBACAK “Türk Sinemasında Aile Temasının Ev ve İç Mekân Üzerinden Okunması”
8 GÜLPERİ ARSLAN İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi SALİH SALBACAK “Barınma İhtiyacı ve Nitelikli İç Mekan Arayışına Yeni Bir Çözüm Önerisi “Tiny House” ve Bu Kavramın Sürdürülebilir Doğa Üzerinden Kullanım Önerisi”
9 AZRA MİNA ÇUBUK İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUALLA YILDIZ “Kurumsal Kimliğin Mekan Organizasyonu ve Biçimlenişine Etkisi”
10 ZEYNEP CANAN KARAGÖZ İç Mimarlık İç Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUALLA YILDIZ “Evrensel Tasarım İlkeleri Kapsamında Kültür Merkezlerinin Analizi”
 
İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 AHMET CİHAN İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM EKİZ - ALİ RUZİ ÖZUYGUR “40 Katlı Betonarme Binanın TBDY 2018’e göre Tasarım, Analizi ve Karşılaştırması”
2 İBRAHİM ETHEM AYDOĞAN İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM EKİZ - ALİ RUZİ ÖZUYGUR “50 Katlı Betonarme Yüksek Binanın TDBY 2018 ve DBYBHY 2007’ye Göre Tasarım ve Analizi”
3 VELİ TOSUN İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM EKİZ “Binalarda Deprem, Sabit Yük ve Hareketli Yüklerden Oluşan Eksenel Kuvvetlerin Oranının Tespiti (Büro ve Konut Binaları)”
4 ABDULLAH ÖZKAN İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM EKİZ “Kârgir Duvarların Güçlendirilmesinde Kullanılan Tekstil Donatılı Kireç Harçlarının Tek Eksenli Çekme Kuvveti Etkisindeki Davranışı”
5 NİSANUR IŞIK İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi NİHAN DOĞRAMACI AKSOYLAR “Çelik Endüstri Yapılarının Yangın Güvenliği”
6 CANSEL ÇELİK ORAL İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi NİHAN DOĞRAMACI AKSOYLAR “2016 Çelik Yönetmeliği’ne Göre Birleşim Tasarlanması ve Diğer Ülke Yönetmelikleriyle Karşılaştırılması”
7 ONUR NEGİZ İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CENK AKSOYLAR “Balastsız Hat Üst Yapısı Tasarım Yöntemlerinin İncelenmesi”
8 RAMAZAN AYDIN İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CENK AKSOYLAR “Çevrimsel Davranışta Dayanım ve Rijitlik Azalmasının Deprem Davranışına Etkisi”
9 YUŞA UĞUR ÇAPA İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKAİ CELEP “Kat Adetleri Farklı Betonarme Binaların Deprem Performanslarının İncelenmesi”
10 AYŞE NUR YAVAŞ İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKAİ CELEP “Yığma Yapıların Deprem Etkisi Altında Davranışlarının İncelenmesi”
11 MÜCAHİT ARIN İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKAİ CELEP “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde Yüksek Bina Tasarım Kuralları ve Örnekler”
12 ABDULLAH BURAK ULUDAĞ İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKAİ CELEP “Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğinde Verilen Yükseklik Sınırına Göre Tasarım Kurallarının Örneklerle Karşılaştırılmalı İncelenmesi”
 
Kamu Hukuku Tezli Tezli Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 SAADET YURDÜRÜN Kamu Hukuku Kamu Hukuku Tezli Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NAİM DEMİREL “Kuzey Suriye’de Kamu Hizmetlerinin Yabancı Devletler Tarafından Gerçekleştirilmesinin Uluslararası Hukuka Göre Değerlendirilmesi”
2 MUSTAFA CAN ÖZDEMİR Kamu Hukuku Kamu Hukuku Tezli Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İSMAİL KILLIOĞLU “Hugo Grotius ve John Locke’da Doğal Hukûk Öğretisi”
3 NECMETTİN YAZICI Kamu Hukuku Kamu Hukuku Tezli Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MURAT BALCI “Türk Ceza Hukukunda Bilişim Suçları (TCK. M. 243-244 ve 245)”
4 MARYAM PANA Kamu Hukuku Kamu Hukuku Tezli Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MEHMET SİNAN KILIÇOĞLU "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Rusya Federasyonu Anayasasında Cumhurbaşkanlarının yetki ve statüsü"
5 HİKMET SALİH USUL Kamu Hukuku Kamu Hukuku Tezli Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MEHMET SİNAN KILIÇOĞLU “1982 Anayasasına Göre “Sözleşme Hakkı ve Girişim Özgürlüğü”
 
Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 ARZU ULAŞ Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER "Osmanlı Belgeleri Işığında İstanbul Tarihi Yarımada Bölgesi Yeraltı Yapılarının İncelenmesi"
2 MAHMOUD SAQR ELSAYED SAQR Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Farklı Stabilizatörlerle Üretilmiş Sıkıştırılmış Kerpiç Blokların Restorasyon Uygulamalarında Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma”
3 GÜLİZAR YAŞAR Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Osmanlı Belgeleri Işığında 19. yy. İstanbul’unda Rum Cemaati Tamirleri”
4 MERVE SUDAGEZEN ÇİL Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Bir Kent Monografisi: Mudanya”
5 MELEK ORDU Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Tarihi Yarımada Alan Yönetimi Kapsamında Ayazmalar ve Su Kültürünün Değerlendirilmesi”
6 HÜSEYİN ÇELEBİ Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Kültürel Mirasın Korunmasında Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurullarının İşleyişleri; Hollanda ve Belarus Örnekleri ile Karşılaştırılması”
7 MUHAMMET DALDİKEN Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Kültürel Mirasın Korunmasına Katılımcı ve Teknolojik Bir Model Önerisi”
8 ULVİYE ŞENTÜRK Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “İstanbul İli, Fatih İlçesi, 137 Ada 17 Parsel’de Yer Alan Ahşap Yapının Rölövesinin Hazırlanması ve Koruma Açısından İşlevlendirilmesi”
9 ERMAN GEZ Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Eyüp Sultan İlçesi Nişanca Mahallesi’nin Tarihsel ve Kültürel Gelişimi”
10 RAMAZAN ŞAPOĞLU Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Yüksek Mimar Cahide Tamer AKSEL’in Korumaya Katkıları”
11 ELİF GİRGİN Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN "Antalya Akseki İlçesinde Bulunan Düğmeli Evlerin Korunması ve Yönetimi"
12 RUMEYSA YILDIZ Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN "Hassa Baş Mimarı Mehmed Tâhir Ağa'nın Çalışmalarının Kültürel Mirasın Korunması Bağlamında Değerlendirilmesi"
13 FARUK YILDIRIM Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Yerebatan Sarnıcı Restorasyon Aşamaları ve Koruma Süreci”
14 ELİFNUR DEDE Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ "Galata Mevlevihanesi Müzesi'nin Somut ve Somut olmayan Kültürel Miras Açısından Değerlendirilmesi"
15 SEMİH FURKAN KARAHAN Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA LÜTFİ YAZICIOĞLU “Haliç Tersanesinin Yapısal ve Kentsel Bağlamda İncelenmesi Çevre Dokusu Yüksek Lisansa İlişkisi, İşlevlendirilmesi Projelerin Değerlendirilmesi ve Koruma Önerileri”
16 JM VIVI VIOLINA Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LANA KUDUMOVIC "Endonezya'daki Toba Gölü Kültürel Peyzajının Bir Parçası Olarak Tarihi Köy Huta Siallagan'ın Miras Yönetimi ve Koruma Sorunları"
 
Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 ADEM CANBAY Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LANA KUDUMOVIC - ÖMER DABANLI “Isparta Ahmed Hüsrev Efendi Konağı Koruma Projesi”
2 BÜŞRA KÜLEKCİ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Topkapı Sarayı’nın IV. Avlusundaki Yapısal Dönüşümler”
3 ASİLE YAMAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER "Topkapı Sarayı’nın III. Avlusundaki Yapısal Dönüşümler”
4 ORHAN YILDIRIM Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Sur-i Sultaninin Sahil Kıyısındaki Yapısal Dönüşümleri Üzerine Bir İnceleme”
5 AYŞE NUR ÖZKARA Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER "Topkapı Sarayı Haremindeki Cariyeler Taşlığının Yüzyıllar İçerisinde Yapısal ve Dekoratif Dönüşümünün İrdelenmesi"
6 FATİH VOLKAN TOKMAK Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Topkapı Sarayı Haremindeki Hünkar Sofası ve Çevre Yapılarının Yüzyıllar İçerisindeki Yapısal ve Dekoratif Dönüşümünün İrdelenmesi”
7 AYBÜKE ÜRKMEZ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Topkapı Sarayı Haremindeki Valide Taşlığı ve İkballer Taşlığı’nın Yüzyıllar İçerisinde Yapısal ve Dekoratif Dönüşümünün İrdelenmesi”
8 LEYLA ELİF KAYAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Tarihi Yapılarda Çağdaş Ek ve Ek Yapıların Malzeme Bağlamında Ela Alınması”
9 AHMET RAUF BAĞ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Safranbolu Kileciler Konağı Koruma Projesi”
10 FATMA UĞUR KUL Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “18.Yüzyıl İstanbul Sivil Mimarlığından Bir Örnek: Kavafyan Konağı’nda Kullanılan Yapım Teknikleri”
11 MUSA EKŞİ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Çekmeköy, Alemdağ Mahallesi, 425 Ada, 2 Parseldeki Tarihi Binanın Koruma Önerisi”
12 HİLAL VAROL Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Türkiye’de Kirecin Üretim Süreci ve Restorasyon Uygulamalarında Kullanılabilirliği Üzerine Bir Araştırma”
13 FATMA KARABULUT Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Süleymaniye Dünya Miras Alanı’nın Üstün Evrensel Değeri”
14 İREM SAÇAR Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Türkiye’de Geleneksel Tuğla Üretimi ve Koruma Uygulamalarında Kullanılabilirliği”
15 FURKAN AL Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Topkapı Sarayı’ndaki Kitabelerin Belgelenmesi ve Koruma Önerileri”
16 NURHAN ŞEDAL Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Topkapı Sarayı Harem Yapılarından Kara Ağalar Koğuşunun Tarihi Dönüşümü, Onarımlar ve Korunması”
17 KÜBRA SARIÇAMLIK Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Doğal Taş Koruma Uygulamalarında Su İticelerin Etkileri”
18 YÜSRA KAYA Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Rize Çamlıhemşin İlçesi “Sarıoğlu Konağı” Restorasyon Önerisi”
19 MERVE AYDOĞDU Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN "Yöresel Mimarinin ve Kırsal Dokunun Korunması: Konya Emen Mahallesi Örneği"
20 ESRA SAĞLAM Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Koruma ve Restorasyon İlkeleri Bağlamında Çağdaş Müdahaleler ve Kasımpaşa Baruthane Örneği”
21 ZÜBEYDE KAAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Trabzon İli Vakfıkebir İlçesi, Tarlacık Köyü, Rasim Ayyılmaz Evi Restorasyon Projesi”
22 EDA ERKAPTAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Nevşehir İli, Göreme İlçesi Kentsel Sit Koruma Önerisi”
23 SEDA NUR AVCI Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Samatya Semti, Hacı Hüseyin Ağa Mahallesi, Ada Ölçeğinde Cephe Rehabilitasyonu ve Koruma Önerileri”
24 SELCAN BAYRAM Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Raziye Sultan Kervansarayı Restorasyon Projesi ve Selçuklu Dönemi Kervansaraylarında Devşirme Malzeme Kullanımı”
25 MERVE ABALIOĞLU Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Fatih İlçesi, 2175 ada 3 Parselde Yer Alan Konutun Restorasyon Projesi”
26 SENEM ÖZEL CAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “1939 Depremi sonrasında Erzincan’da Konut: GURME EVLER”
27 BÜŞRA NUR YILMAZ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Balat Semti Sosyal-Fiziki Doku Değişimi ve 2251 Ada, 9 Parsel’de Bulunan Konuta İlişkin Koruma Önerisi”
28 MERVE KOCAGÖZOĞLU Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Milli Saraylar Kapsamındaki Tarihi Yapılar için Koruma Yönetim Planı Önerisi”
29 FATİH YASİN KÖROĞLU Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Restorasyon Kapsamında Görsel Kaynak ve Belgelerin Kullanım Olanaklarının İstanbul-Suriçi Ölçeğinde İrdelenmesi”
30 ÖYKÜ ÖZCAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Surp Yerrortutyun Katolik Ermeni Kilisesi Restorasyon Projesi Önerisi”
31 ALİ GÜVEN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Rami Mehmet Paşa Sıbyan Mektebi Rölövesi ve Yeniden İşlevlendirilmesi Önerisi"
32 GÖNÜL ÇELİK Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “1900-1923 Yılları Arası İstanbul’daki Osmanlı Eklektik Camilerinin Değerlendirilmesi”
33 SERRA KIZMAZ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Zonguldak İli Ereğli İlçesi, 1 Pafta, 158 Ada, 4 Parselde Yer Alan Sivil Mimarlık Yapısı Restorasyon Projesi”
34 AYŞE NUR YÜCEL Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Kastamonu Candaroğulları Camileri ve Koruma Sorunları”
35 MUHAMMET UBEYDULLAH ÇELİK Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi RUBA KASMO “Geleneksel Diyarbakır Evleri Koruma Sorunları: Dabanoğlu Mahallesi 36 Pafta 169 Ada 9 Parseldeki Taş Yapı Restorasyon Önerisi”
36 AHMET EMİN UYAN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi RUBA KASMO “Safranbolu Bağlar Erbaklar Evi Restorasyon Projesi”
37 NURİ ALTUNBAŞ Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi RUBA KASMO “19. Yy. Dönemi Osmanlı Karakol Yapıları ve Harbiye Karakol Binası Koruma Önerisi”
38 KÜBRA KARACA Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi RUBA KASMO “Tekirdağ Uçmakdere Köyü Kentsel Sit Alanı Koruma Önerisi”
39 FATİH AYGÜL Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi RUBA KASMO “Molu Köyü 81 No’lu Konut Restorasyon Projesi”
40 SAADET ÇAKIR Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi RUBA KASMO “Fatih İlçesi, 2175 ada 2 parseldeki 1. Milli Mimari Dönemi Konut ve Çevresinin Korunması İçin Öneriler”
41 İBRAHİM İDEMEN Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LANA KUDUMOVIC “Şanlıurfa Bıçakçı Mah. 358 Ada 9 Parseldeki Tarihi Konağın Koruma Sorunları ve Restorasyon Önerisi”
42 YASER ERİM Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LANA KUDUMOVIC “Mersin Toros Dağlarındaki Belenkeşlik, Gözne, Kızlar, Sinap ve Çandır Kalelerinin Kırsal Turizme Kazandırılması”
 
Mimarlık Doktora Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 HANIF BUDIMAN HANIF BUDIMAN Mimarlık Mimarlık Doktora Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN - NOOR CHOLIS IDHAM “Mimari Tasarım Sürecinde Serbest El Çizimin Rolü/The Role Of Freehand Drawing in Design Thinking Process”
2 EYÜP DURSUN Mimarlık Mimarlık Doktora Doç.Dr. GENCO BERKİN “Şehir Planlama Sürecindeki Verilerin Bilgisayar Ortamında İşlenerek Uydu-Kent Organizasyon Algoritmalarının Oluşturulması”
3 CAHİDE NUR ÖZDEMİR Mimarlık Mimarlık Doktora Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “UNESCO Dünya Miras Alanları Bağlamında Süleymaniye Bölgesi Yeraltı Envanterinin Değerlendirilmesi”
4 SENİYE SELCEN ONUR Mimarlık Mimarlık Doktora Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “İstanbul Süleymaniye Bölgesinin Kültür Değerlerinin Sürekliliği Kapsamında Yenilenmesi ve Korunması Üzerine Bir Yöntem Önerisi”
5 YUSRA METE Mimarlık Mimarlık Doktora Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Osmanlı Kültüründe Peyzaj Anlayışı ve Kökenleri”
6 ALİ HÜRATA Mimarlık Mimarlık Doktora Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Sivil Mimari Miras Kültür Varlıklarının Korunması İçin Bir Model Önerisi: Kütahya Örneği”
7 JOHANITA ANGGIA RINI Mimarlık Mimarlık Doktora Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Coğrafi Dağılım İçinde Endonezya Verneküler Evinin Stürüktür Form İlişkileri”
8 BERFU SERDAROĞLU Mimarlık Mimarlık Doktora Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN ‘’İstanbul’da Yerin Ruhu/Genius Loci (Sâmiha Ayverdi Eserleri Üzerinden Okumak)’’
9 GÖKHAN KARABACAK Mimarlık Mimarlık Doktora Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Devlet İradesi Tarafından Kurgulanan Eğitim Politikalarının Mimari Uslup ve Mekan Organizasyonu Açısından Tekil Eğitim Yapılarına Yansımaları (1923-2019)”
10 MELİKE ÜNLÜ Mimarlık Mimarlık Doktora Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Doğu Karadeniz’de (Kıyıdan İç kesime) Yöresel Mimarinin İncelenmesi ve Korumaya İlişkin Yöntem Önerileri”
11 EMİNE BANU BURKUT Mimarlık Mimarlık Doktora Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Çocuklarda Mekansal Okunabilirlik Parametrelerinin Biçimsel, Bilişsel ve Dizimsel Yönleri”
12 ADEM ÖZER Mimarlık Mimarlık Doktora Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Ayazağa’da Kentsel Okunabilirlik ve Yürünebilirlik İlişkisinin Mekan Dizim Yöntemiyle Ölçülmesi”
13 ESRA KARAHAN Mimarlık Mimarlık Doktora Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Camili Havzasının Ahşap Yığma Mimarisi Yapım Teknikleri ve Sürdürülebilirliği”
14 HALİSE ŞAHİN Mimarlık Mimarlık Doktora Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Filibe (Plovdiv) Geleneksel Türk Evlerinin Türk Evi Mekan Kurgusundaki Yeri”
15 MERVE GÖK Mimarlık Mimarlık Doktora Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA LÜTFİ YAZICIOĞLU “Beylerbeyi Sarayı Mekânlarının Kullanım Analizleri ve İyileştirme Önerisi”
16 HALİSE BETÜL BULUT Mimarlık Mimarlık Doktora Prof.Dr. JAMEL ABDULKADER M. “Katılımcı Tasarım Yaklaşımı, Kullanıcı Memnuniyet ve Yapılı Çevre İlişkisi Üzerine İrdeleme”
 
Mimarlık İngilizce Tezli Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 YASMIN ALBAKEER Mimarlık Mimarlık İngilizce Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Reviving Architectural Values of Damascene Buildings from Ottoman Period./ Şam Yapıları Mimari Değerlerinin Osmanlı Döneminden Canlandırılması”
2 ŞEYMA AKYILDIZ Mimarlık Mimarlık İngilizce Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET BÜLENT ULUENGİN “Evaluation of Abdul Wahid Alwakil’s Mosques in Jeddah, Saudi Arabia./ Suud Arabistan, Cidde’deki Abdul Wahid Alwakil’in Camilerinin Değerlendirilmesi”
3 MOHAMMAD ALI YOUSEF ALLABADI Mimarlık Mimarlık İngilizce Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HAKKI CAN ÖZKAN “Palesrıne’s Independency’ın Water Vıa Sustaınable Archıtecture/ Sürdürülebilir Mimarlık Üzerinden Filistinin Su Bağımsızlığı"
4 ELA AKTA Mimarlık Mimarlık İngilizce Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HAKKI CAN ÖZKAN “Analyzing The Usage of Eco-Materials of Istanbul Housing Project and Making a Design Proposal with Eco-Materials for prince Island/ İstanbul Konut Projesinin Eko-Materyallerinin Kullanımını Analiz Etmek ve Büyükada İçin Eko-Materyaller İle Tasarım Önerisi Yapmak.”
 
Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 MAHMUT ESAT CANDAROĞLU Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GENCO BERKİN “Yapı Denetiminde Cam Malzemenin Uygulama Esaslarının Belirlenmesi”
2 NUREFŞAN ÇAKMAKCI Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GENCO BERKİN “Organik Ham Maddelerden Elde Edilen Panellerin Ses Geçiş Kaybının Ölçülmesi, Üretim Sürecinin Belirlenmesi ve Mimari Uygulamasının Detaylandırılması”
3 BÜŞRA BATU Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “İstanbul’da Elektrik Öncesi ve Sonrası Mekan Aydınlatmaları Üzerine Bir İnceleme”
4 HİLAL SARAÇGİL Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ “Çocuk Mekanları: TRT Çocuk Kanalı Çizgi Filmlerinde (2008-2016) Ev ve Yakın Çevresi Üzerine Bir Değerlendirme “
5 RABİA RANA BASMACI Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ “Beyazıt Meydanı, Tarihi ve Turgut Cansever Projesi”
6 ZEHRA BEYZANUR BAŞARAN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN "İbrahim Aydın Yüksel ile Mimaride İfade"
7 BÜŞRA DURAL Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. YUSUF CİVELEK “İslam Mimarisinde Geometrik Tezyinat ve Son Dönem Mimariler Üzerinden Yeniden Okunması”
8 YASİR EMRE KISA Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. YUSUF CİVELEK "21. YY Türkiye Mimarisinde Tektonik Yaklaşım"
9 TASNIM HAILAM Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. YUSUF CİVELEK “Mimar Rıfat Al Chadrajı ve Yarattığı Teori (Diyalektik Mimarlık Teorisi)”
10 TUĞBA CESTEL Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. YUSUF CİVELEK “20. Yy. Marka Mimarlığının Kökenleri ve Gelişimine Ait Değerlendirmeler”
11 GURBAN KARIMLI Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ASLI AĞIRBAŞ “Şebeke Sanatının Algoritmik Açılımı”
12 GÜLNUR YILDIZ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ASLI AĞIRBAŞ "Parametrik Mukarnas Modeli Önerisi"
13 BİLGE MALİK Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Bir Ütopya Olarak Akıllı Şehir Tasarımının Mimari Tasarım Açısından Değerlendirilmesi”
14 BÜŞRA ÖZBEK Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Talimhane’deki Mimari Dönüşümün Mekânsal Etkileri”
15 NİHAN ZER Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Ulaşım Merkezlerinin Kamusal alan Oluşturma Potansiyelinin İncelenmesi Yenikapı Örneği”
16 SÜMEYYE MERYEM ARSLAN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İBRAHİM AYDIN YÜKSEL “Aksaray Pertevniyal Valide Sultan Külliyesi Haziresi”
17 YASEMİN FİLİZ KURUEL Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Geçici/Acil Yaşam Kentlerinde Peyzaj Olgusu”
18 FATMA YILMAZ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Sokak Cephelerinin Fiziksel Özelliklerinin Kullanıcı Algısına Etkisi”
19 ERSİN POLAT Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Marka Kentlerdeki Son Dönem İkonik Müze Yapılarının Tasarım Kriterlerinin İncelenmesi ve Türkiye Üzerinden Bir Değerlendirme”
20 AYŞEGÜL YILMAZ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HAKKI CAN ÖZKAN “Hafencity ve Fikirtepe Projelerinin Kentsel Dönüşüm Bağlamında Karşılaştırılması”
21 ENES GÜN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HAKKI CAN ÖZKAN "Sürdürülebilir Pazar Alanları Yapı Tasarımı"
22 ZEYNEP SENA ÇİFTÇİ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Müze Kavramının Günümüz Deniz Müzeleri Kapsamında İncelenmesi ve Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi İncelenmesi”
23 HİLAL CEREN SIRMAÇEKİÇ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Okul Öncesi Eğitim Yapılarının Eğitim Modelleri Üzerinden Yapısal ve Mekânsal Olarak İncelenmesi”
24 ŞULE NUR CAŞTUR Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Günümüz Mimarisinde Kullanılan Endüstriyel Ahşap Yapı Elemanları ve Yapı Örneklerinin İncelenmesi”
25 OĞUZHAN İSMAİL VAROL Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Günümüz Mimarisinde Kullanılan Etfe Örtü Sistemleri ve Uygulama Örneklerinin İncelenmesi”
26 MUHAMMED MUSTAFA PEHLİVAN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BURCU BALABAN ÖKTEN “Konut Projeleri Uygulamalarında Yeniden Yapım İşlerinin Proje ve Şantiye Yönetimi Perspektifinden Değerlendirilmesi ve Örnek Kontrol Sistemlerinin İncelenip Geliştirilmesine Yönelik Öneriler”
27 MİNA HİCRET HAMİDİ SLOCUM Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BURCU BALABAN ÖKTEN “Küçük Ölçekli Yapı Projeleri İçin Ekolojik Tasarım İlkeleri Kitapçığı Oluşturulması”
28 MUHAMMED EMİN BİNİCİ Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BURCU BALABAN ÖKTEN “1983-2014 Yılları Arasında Üretilen Toplu Konut Projelerinin Dönüşümü ve Gelişimine Ait Değerlendirmeler”
29 RÜMEYSA BETÜL AKBAY Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BURCU BALABAN ÖKTEN “Endüstri Yapılarının Kültürel İşlevler için Kullanımına Ait Bir Değerlendirme”
30 MUHAMMED OĞUZHAN POLAT Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BURCU BALABAN ÖKTEN "Konut İmalatında Öngörülemeyen Maliyetlerin Tespiti ve Minimize Edilmesi"
31 MERYEM SAĞLAM Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA LÜTFİ YAZICIOĞLU “Sultanahmet Meydanı ve Çevresinin Fetihten Günümüze Dönüşümü”
32 BÜŞRA NUR ELDEMİR ERKAN Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. JAMEL ABDULKADER M. “Mekan Kalitesi ve Karar Verme Süreci: Bilecik’de Bir Köy örneği”
 
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 BÜŞRA ÇELİK Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT ORUÇ "Mesafeli Satış Sözleşmesinde Risk ve Masrafların Paylaşımı"
2 SEREN KARAKAŞ Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT ORUÇ “Tüketici Hukukunda Taahhütlü Abonelik Sözleşmeleri”
3 UMUT KURTULUŞ TEKİN Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BÜNYAMİN GÜRPINAR “Limited Şirketlerde Nama Yazılı Pay Senetlerinin Hukuki Niteliği”
4 AHMET KARAKUŞ Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BÜNYAMİN GÜRPINAR “Limited Şirket Ortağı ve Yöneticisinin Şirket Borçlarından Sorumluluğu”
5 NESİBE ÜNLÜ Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BÜNYAMİN GÜRPINAR “Limited Ortaklığın Tasfiyesi”
6 ECENUR BAVAŞ Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SELÇUK ÖZTEK “Mahkeme Tutanaklarının İşlevi ve İspat Gücü”
7 SİNEM USLU Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SELÇUK ÖZTEK “İstinaf Kanun Yolunda Ön İnceleme”
8 HİLAL ÖLMEZ Özel Hukuk Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SELÇUK ÖZTEK “İstinaf İncelenmesinin Kapsamı (HMK m. 355)”
 
Klinik Psikoloji Doktora Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 MEHMET BAŞKAK Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Prof.Dr. SEFA SAYGILI “Tütün Kullanım Bozukluğu Açısından Sigara Bağımlılığı Tedavisinde Hipnoterapinin Etkisi”
2 ÖZLEM ÖZDEN Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Prof.Dr. SEFA SAYGILI “Sanal Gerçeklik Maruz Bırakma Terapisinin Sosyal Kaygı ve Bilişsel Çarpıtmaları Üzerindeki Etkisi”
3 BETÜL İLTER Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Dr. Öğretim Üyesi SEVDA SARI DEMİR İstanbul’da Uluslar arası Öğrenci Statüsünde Bulunan ve Somatik Yakınmaları Olan Doğu Türkistan’lı Öğrencilerin Psikolojik Problemlerinin Yorumlayıcı Fenomenolojik Analiz İle İncelenmesi”
4 ELMAS MERVE MALAS Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Doç.Dr. SELMA ARIKAN “İnternet ve Akıllı Telefon Bağımlılığını Yordayan Psikososyal Faktörler Ve Bu Faktörlere Yönelik Destekleyici Psiko-Eğitim Programı Önerisi”
5 ZAHİDE TEPELİ TEMİZ Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Doç.Dr. FATMA IŞIL BİLİCAN YURTERİ “Evlilikte Çift Uyumu ve Diyalektik Davranışçı Terapinin Farkındalık, Kişilerarası Süreçler ve Duygu Düzenleme Becerilerindeki Etkisinin İncelenmesi”
6 VAHİDE ULUSOY GÖKÇEK Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Doç.Dr. FATMA IŞIL BİLİCAN YURTERİ “Diyalektik Davranışçı Terapinin Kişilik Bozukluklarında İncelenmesi”
7 İBRAHİM GÖKŞİN BAŞER Psikoloji Klinik Psikoloji Doktora Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Duygu Düzenleme, Savunmalar ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”
 
Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 ZEYNEP ŞAHİN Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SEFA SAYGILI “Evli ve Çalışan Bireylerin Tükenmişlik Düzeylerinin Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejileri ve Çift Uyumları Açısından İncelenmesi”
2 FATMA MELTEM ŞENGÜL KILIÇ Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi NEVİN KILIÇ “Evli Kadınların Psikolojik İyi Oluş Düzeylerinde Toplumsal Cinsiyet Rolleri, Algılanan Sosyal Destek ve Eş Desteği Etkisinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”
3 TUĞBA NUR KUMRU Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Klinik Olmayan Grupta Özgünlüğün Yordayıcıları Olarak Kişilik Özellikleri, Duygusal Zeka ve Empatinin İncelenmesi”
4 AYZA SEKİZKARDEŞ Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Yetişkin Grupta Psikolojik Olguların Öfkenin Yordayıcıları Olarak Sosyodemografik Değişkenler Açısından İncelenmesi”
5 BÜŞRA ÖZER Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Duygusal Yemenin Belirleyicileri Olarak Kişilik Özellikleri, Beden Algısı ve Tüketici Karar Verme Tarzlarının İncelenmesi”
6 ELİF DAŞCI KILIÇ Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Eşlerde Duygusal Süreçlerin Evlilik Uymuna Etkilerinin İncelenmesi”
7 BERRA BEKİROĞLU Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Karanlık Üçlü Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin Klinik Bağlamda İncelenmesi”
8 FATMA HÜDANUR ÖZDEMİR Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Bütüncül Yaklaşımla Psikolojik Dayanıklılığın Ölçülmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”
9 BEHMEN ÇELİKBAŞ Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Yalnızlığa Çok Boyutlu Yaklaşım: Yalnızlık Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi”
10 CANAN TAN Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ARKUN TATAR “Çocuk ve Ergenler İçin Sınav Kaygısı Ölçeğinin Biyopsikososyal Modelle Geliştirilmesi ve Psikometrik Özellkiklerinin İncelenmesi”
11 ASLIHAN ERDAL Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HAŞİM ERCAN ÖZMEN “Evlilik Uyum ve Doyumunun Kişilik Özellikleri ve Duygusal Zeka Açısında İncelenmesi”
12 HANIM ACAR Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HAŞİM ERCAN ÖZMEN “Karar Verme Stratejilerinin Öz Yeterlilik ve Anksiyete Açısından İncelenmesi”
13 SERHAT TANRIVERDİ Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HAŞİM ERCAN ÖZMEN "Başa Çıkma Stratejileri ve Benlik Saygısının Tüketici Karar Verme Tarzları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
14 BEYZA KERMAN Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HAŞİM ERCAN ÖZMEN “18-24 Yaş Arası Bireylerde Aleksitimi ve Duygusal Zekanın Öfke ve Öfke İfade Tarzı Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi”
15 MEHMET SERDAR KURUL Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Üniversite Öğrencilerinin Dinledikleri Müzik Türüne Göre Duygu Regülasyonu ve Başa Çıkma Stratejileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”
16 MERVENUR ALTINOK Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Duygusal Yeme, Farkındalıkla Yeme, Sağlıklı Beslenme Eğilimi ve Yeme Tutumlarının Üstbilişler Açısından İncelenmesi”
17 SÜMEYYE GÜNDOĞDU Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Üniversite Öğrencilerinde Ertelemenin Problemli Sosyal Medya, İnternet, Akıllı Telefon Kullanımları ve Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi"
18 MAKBULE YILDIRIM Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT "Romantik İlişkisi Olan ve Olmayan Bekar Kadınlarda Beden Algısının Psikopatolojik Semptomlar Açısından İncelenmesi"
19 DİYAR KEREÇİN Psikoloji Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT "Üniversite Öğrencilerinde Problemli Cep Telefonu Kullanımının Psikopatolojik Semptomlar Açısından İncelenmesi"
 
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 KAAN BAŞAR Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “Bilişsel Davranışçı Terapi’de Ev Ödevi Uygulamalarının Terapideki Önemi”
2 AYŞE NUR ABALIOĞLU Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Bireylerin Sosyal Becerilerinin İncelenmesi”
3 NAZLICAN ÇALIŞKAN Psikoloji Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. ITIR TARI CÖMERT “Kanserli Çocukların ve Ailelerinin Sosyal Destek Mekanizmalarının İncelenmesi”
 
Tarih Doktora Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 MEHMET ERKEN Tarih Tarih Doktora Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ “Geç Osmanlı Toplumunda Kitap ve Kitap Kültürü (1857-1918)”
2 OĞUZHAN DURSUN Tarih Tarih Doktora Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ “20. Yüzyılın İkinci Yarısında Türk Sinemasında Korku ve Korkunun Temsili”
3 GASSIM IBRAHIM Tarih Tarih Doktora Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Afrika’nın Sömürgeleştirilmesi: Berlin Konferansı ve Osmanlı Devleti (1884-1885)
4 ALİ İHSAN AYDIN Tarih Tarih Doktora Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Kudüs Mutasarrıflığı: İdari ve Sosyo-Ekonomik Yapısı (1872-1917)”
5 EMRAH KEKİLLİ Tarih Tarih Doktora Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “İki Devrim Arası Libya Siyaseti: Muammer Kaddafi’nin Devlet Yönetimi (1969-2011)”
6 ALİ SARI Tarih Tarih Doktora Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Yemen’de Osmanlı-İngiliz Çekişmesi: Nevahi-i Tisa Sınırı Örneği”
7 KÜBRA TOLAK SAĞLAM Tarih Tarih Doktora Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “I. Meşrutiyet Dönemi Suriye Valileri ve Reformları (1876-1908)”
8 ELİF FATMA BAHADIR Tarih Tarih Doktora Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Şam Eyalet’inde Mülkiyet ve Tapu Uygulamaları: Kudüs Örneği”
9 ZEYNEP BİLGİN GEÇER Tarih Tarih Doktora Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Osmanlı Ordusunda Arap Subaylar (1876-1918)”
10 KEVSER TOPKAR Tarih Tarih Doktora Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “İstanbul Seririyatı (1919-1951) Dergilerinde Tıp Eğitimi ve Sağlık Politikalarındaki Modernleşme ve Değişim Süreçleri”
11 SUBHI ADAM ABDALLAH ADAM Tarih Tarih Doktora Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Arap Tarihçiliğinde Osmanlı Tarihi Tartışmaları”
12 HUSSEIN ABBAS ALI MOHAMMED ASLAN Tarih Tarih Doktora Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Irak’ta İngiliz Manda ve And İşgal İdarelerinin Devlet Kurma Yöntemlerinin Mukayesesi”
13 SAİD NOHUT Tarih Tarih Doktora Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Arşiv Belgeleri Işığında Ayasofya Medresesi”
14 NURTEN SEVİNÇ Tarih Tarih Doktora Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Şehrîzâde Mehmed Said ve Kurretü’l-ebsâr (Târih-i Nevpeydâ) Adlı Eseri: Tahlil ve Metin”
15 ÖMER FARUK KÖSE Tarih Tarih Doktora Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Osmanlı Devleti’nde Taşra Müftüleri (1550-1750)”
16 AYDIN KURT Tarih Tarih Doktora Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Osmanlı Askeri Teşkilatında Cebeci Ocağı (Cebehâne-i Âmire)”
17 GÜLNUR HEDİYE ÇINAR Tarih Tarih Doktora Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Sosyal ve Kültürel Yönleri İle III. Osman ve Dönemi”
 
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 YASEMİN KAYA Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi EMİNE TONTA AK - AZMİ ÖZCAN “18. Ve 19. Yüzyıllarda Osmanlı’yı Ziyaret Eden Hintliler: Elçiler ve Seyyahlar”
2 ESRA KARADAĞ Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ - BEKİR CANTEMİR “Osmanlı’da Ölçekli Haritacılık: İstanbul Örneği (1176-1920)’’
3 ELİF ÇELİK Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR - EBRU ALTAN “VII. Haçlı Seferi (1248-1250)”
4 ÖMER ŞERİF TURAN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ “Türkiye’de İslamcılık ve Tarih Tasavvuru: 1960-1980”
5 ÖMER FARUK ÇEKMECE Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ “Balkan Savaşları Öncesi ve Sonrasında Abdürreşid İbrahim’in Düşünce Dünyası: Teârüf-i Müslimin (1911-1912) ve İslam Dünyası (1913-1914) Yazıları”
6 NAZLICAN KÜBRA KARAMAN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. MUSTAFA GÖLEÇ “Mütareke ve Cumhuriyet Dönemlerinde Bir Gazeteci: Tarık Mümtaz Göztepe (1891-1977)”
7 FİLİZ ÖZDEMİR Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LALE UÇAN “II. Meşrutiyetten Cumhuriyete Basında Adab-ı Muaşeret Anlayışı”
8 GÜLİZAR MANAV Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İLHAMİ DANIŞ “Seydi Ali Reis’in Hint Okyanusundaki Faaliyetleri ve Gözlemleri”
9 ZEHRA ORAKÇI Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İLHAMİ DANIŞ “Esaretten Kaptan-ı Deryalığa Bir Osmanlı Denizcisi: Mezemorta Hüseyin Paşa”
10 BAHADIR KUYUCU Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İLHAMİ DANIŞ “Osmanlı Sefirlerinin Gözünden 18. Yüzyıl Osmanlı Avusturya Münasebetleri”
11 FATMA ISSA Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi EMİNE TONTA AK "Tanzimat Devrinde Osmanlı Bosnası'nda Eğitim Siyaseti ve Rüşdiye Mektepleri"
12 AMINA LILA Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi EMİNE TONTA AK "19. Yüzyılda Osmanlı Bosnası'nda İngiltere'nin Konsolosluk Faaliyetleri"
13 BÜŞRA İNCE Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “II. Abdülhamid’in Filistin Emlaki: Bisan Çitfliği Örneği”
14 ZEYNEP YEŞİLYURT Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Matbuat-ı Ecnebiye İdaresi: Ecnebi Matbuat-ı Hülasaları 1921-1931 Fihrist ve Değerlendirmesi”
15 İSMAİL ÇOKTAN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Bir Osmanlı-Arap Aydını: Abdurrahman el-Kevakibi ve Fikirleri”
16 SALİH AKIN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “1877-1878 Osmanlı Rus Harbi’nin Arap Vilayetlerindeki Etkileri”
17 İDRİS AKSOY Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi: Farsça Karatay, Fehmi, Yazma Eserler Kataloğu, 1961. Revan 1540 Nolu Arifi’ye Ait Vekayi-i Sultan Bayezid Ma’a Selim Han İsimli Farsça Yazma Eserin Tahkiki, Metin ve Çeviri”
18 UĞUR ÖZÇELİK Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “18. Yüzyılda Osmanlı Dönemi Vefa Semtinde Sosyo-Kültürel Hayat”
19 HASAN DEDE Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Tunus’ta Osmanlı Tarihi Araştırmaları: Ekoller ve Yönetemler”
20 ALİ CAN TEKİNAY Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Asker Anılarına Göre İkinci Dünya Savaşında Türkiye”
21 ANIL ÜLKER Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “İbrahim Hakkı Konyalı’nın Türk Tarihçiliğine Katkısı”
22 BAHAR TEKİN Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Ali Fuat Türkgeldi’nin Tarih Anlayışı”
23 ELİF KONAR Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Bir Mizah Gazetesi Akbaba’nın Gözünden Türkiye’de Demokrat Parti Yılları (1950-1960)”
24 ZEHRA CÜCE Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Miralay Ahmet Hamdi Bey’in Hicaz Askeri Günlüğü (1895-1899):Transkripsiyon ve Değerlendirme”
25 HASAN FEVZİ BİLGİÇ Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Kilisli Rifat BİLGE’nin Hayatı ve Fikirleri”
 
Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 ZEYNEP KIDİL Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi DUYGU YALMAN - NİHAN ÇAKIR BİÇER “5-6 Yaş Çocuklarının ve Ailelerinin Doğru Beslenme Davranışlarına Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi”
2 KİFAYET GİZEM DUYAN Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi DUYGU YALMAN “Anasınıfı Eğitimi Alan Çocukların Erken Okuryazarlık Becerileri İle Ev Erken Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi”
3 GÜLFİDAN ŞAHİN Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BELGİN PARLAKYILDIZ “Erken Çocukluk Döneminde Çocukların Sosyal Beceri Düzeylerine Göre Birlikte Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi”
4 SÜMEYYE EBCİM Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi BELGİN PARLAKYILDIZ “Erken Çocukluluk Eğitiminde Doğada Uygulanan Öğrenme Deneyimlerinin Çocukların Bilimsel Süreç Becerilerinin Katkısının İncelenmesi”
5 ZEYNEP MANTICI Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İSA KAYA “Koruma Altındaki 0-6 Yaş Çocukların Sosyal Davranışlarının İncelenmesi”
6 AYŞE ÇELİK Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İSA KAYA “Annelerin Cep Telefonu Bağımlılıklarının Çocukların Dil Gelişimi Düzeylerine Etkisi”
7 BARIŞ ŞAHİN Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi İSA KAYA “Cezaevlerine Annesiyle Birlikte Kalan 3-6 Yaş Çocukların Sosyal Beceri ve Problem Davranışlarının İncelenmesi”
8 NURAN TAŞDELEN ŞİT Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Okul Öncesi Dönem 5 Yaş Çocuklarının Öz Düzenleme Becerilerinin Öğretmen Öz Yeterliği Açısından İncelenmesi”
9 ERCAN YÜREKTÜRK Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Reggio Emilia ve Montessori Okullarındaki Okul Öncesi Çocuklarının Birlikte Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi”
10 FURKAN SARAÇ Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN ”Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Duygu Durumlarına Medyanın Etkisinin İncelenmesi”
11 HACER GÜLEÇ Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Osmanlı Döneminde Okul Öncesi Eğitim”
12 GÜLBEN KOCA Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Erken Çocukluk Dönemde Çocukları Olan, Çalışan Annelerin Yaşadıkları Problemlerin İncelenmesi”
13 CEYDA DEMİRAL Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “5-6 Yaş Grubu Çocuklarında Görülen Problem Davranışların Bağlanma Durumlarıyla İlişkisinin İncelenmesi”
14 SİĞNEM BAĞCI Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Ebeveynlerin Duygularla İlgili İnanışları Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”
15 MERVE ALTINIŞIK Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Okul Öncesi Matematik Eğitimi: Bir İçerik Analizi”
16 BEYTUL IŞIK Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Altı Yaş Çocuklarının Doğum Şekillerinin (normal ve sezeryen doğum) Annelerine Bağlanma Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”
17 NURAN SAVAŞ Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAL SEVEN “Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklarda Yalnızlık ve Yalıtılmış Ölçeğinin Geçerlilik ve Güvenirliliğinin İncelenmesi”
 
Temel İslam Bilimleri Doktora Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 HASAN HÜSEYİN KARATAŞ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ - MAHMUT AY “Kur’an’da İnsanın İrâde Hürriyeti”
2 ALİ RIZA AKGÜN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Prof.Dr. ALİ BULUT - SERDAR DEMİREL “Günümüz Selefî Hârici Akımın Şiddet Teolojisi”
3 MUSTAFA AYGEN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Prof.Dr. ALİ BULUT “Kur’an Göre İffet Hayâ ve Müstehcenlik”
4 MUHAMMED FATİH ERGEN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Prof.Dr. ALİ BULUT “Fıkhî Mezhepler Arasındaki İhtilaflarda Arap Dilinin Etkisi Bidâyetü’l-Müctehid Örneği”
5 BATTAL GAZİ ŞAHAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Prof.Dr. ALİ BULUT “Modernist Tarihselci Düşüncenin Kelami Yönü Analitik ve Eleştirel Bir Değerlendirme”
6 HALİL İBRAHİM YILMAZ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Prof.Dr. ALİ BULUT “Mantık İlminin İslamî İlimlerin Gelişimine Etkisi Belâgat İlmi Örneği”
7 SELİM GÜZEL Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Prof.Dr. ALİ BULUT “Gâyetü’l-Emânî fî Tefsîri’l-Kelâmi’r-Rabbânî Adlı Tefsirin Arap Dili Açısından Tahlili”
8 SABAHATTİN GÜMÜŞ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “İsnâaşeriyye Tefsirinde "İmâmet" "Ehl-i Beyt" "İsmet" "Rec'at" "Mehdîlik" ve "Bedâ" İle İlgili Âyetlerin Siyak Açısından Mukâyeseli İncelemesi (Kummî, Feyz-i Kâşânî/Tûsî, Tabersî)”
9 SERKAN ÜNAL Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Lafzın Mânâya Delâleti Açısından Tefsîr Usûlünün Yapısı ve Uygulanabilirliği”
10 OSAID ABURIDI Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Anadili Arapça Olmayanların Dil Psikolojisi ve Sinir Dil Bilimi Işığında Arap Dilini Kazanımları”
11 ABDOULAYE TOURE Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “İslam Hukukunda İslah İle İfsad Arasında Siyasi Muhafelet”
12 MOHAMAD KILACH Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “İbnu Emîr Hacc’in Et-Takrîr ve’t-Tahbîr Adlı Eserinden ‘İctihad Ve Buna Bağlı Taklid ve İfta’ Bölümünün Tahkiki”
13 ÖZLEM YANIK Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Muamelat Fıkhında Kadın Farkı ve Günümüz Türk Hukuku Çerçevesinde Tahlili Bir Yaklaşım”
14 OBID KHAMIDOV Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Zekeriyya el-Ensârî’nin “Feth’ul-Vehhâb Şerh’u-Menhec’ut-tullâb” adlı eserinin tahkiki (Nikahtan Nafakaya kadar)
15 KUBİLAY AŞKIN DURDAĞ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Sahihayn’daki Kaderle ilgili Hadislerin Kur’an-ı Kerime Arzı”
16 FEHMİ ÇİÇEK Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Hadis Usûlü Literatüründe Manzûmeler ve Türkçe Manzum Hadis Usûlü Çalışması”
17 MAHMUT SAMİ GÜLCÜ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “İbn Arrak’ın Tenzihü’şŞeria Kitabının İlk Tahkik, Tahric ve Değerlendirilmesi”
18 ENES GÜR Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN “İslam Hukukunda Meşakkat Kavramı”
19 MUHAMMED YAVUZ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ “Ebussuûd Tefsiri’nde Kader ve İhtiyâr”
20 MURAT KARAÇİZMELİ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ “Kur’an’ın Musa Kıssası Üzerinden Hz. Peygamber ve Ümmetine Tecrübe Aktarımı”
21 EŞREF TANDOĞAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Doktora Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ “Muhammed Mütevelli Şa’râvî’nin Kur’ân Tefsirindeki Metodu”
 
Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 SELAHADDİN CİMİTOĞLU Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Fethullah eş-Şirvânî’nin Tefsîru Âyeti’l-Kürsî Adlı Eserinin Tahkik ve Tahlili”
2 ALI HAMAD ALI Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Ahmed b. Ebî Bekr ve Tuhfet’ül-Lebîb Şerhu Lâmiyyeti’l-Habîb Adlı Eseri (Tahkik ve İnceleme)”
3 REMZİYE ELMAS BABAYİĞİT Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Dil Âlimlerinin Lakapları (Hicrî İlk Üç Asır)”
4 YAKHYOKHON NOSIROV Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Kur’ân-ı Kerim’de Ma’iyyet Kavramı”
5 RADU ADRİAN COSMA Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Mesnevi-i Şerif’teki Sâdr-ı Cihan ve Kaçan Vekilinin Hikâyesinin Şerhlere Göre Değerlendirilmesi”
6 ELİF BETÜL YILDIRIM Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Tarafların Maksatları Açısından İslam Fıkhından Nikah”
7 ÜMMÜ GÜLSÜM YEŞİL Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Abdülğanî en-Nablusî’de Sufîlik Temayülünün Fıkha Yaklaşımına Etkisi (el-Hadîkatü’n-Nediyye Örneği Üzerinden)”
8 ABDULKADİR DOĞAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “İslam Fıkhında İbadet-Devlet İlişkisi”
9 İSRAFİL POLAT Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Yardımlaşma Maksatlı Finans Modelinin Fıkhi Tahlili”
10 AHMET NİYAZİ ÖZDEMİR Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “İslam Hukukunda Hadlerin Evrenselliği”
11 MİHRİYE NUR TÜFENK Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Sefer Hükümleri Bağlamında Kadın Farkı”
12 AYŞENUR AYDIN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Kan Nakli İle Tedavinin İslam Hukuku Açısından Değerlendirilmesi”
13 ENES DEMİR Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Ebu Talhael-Ensarî’nin Hayatı ve Rivayetlerinin Değerlendirilmesi”
14 SELİM ÇELİK Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Alman Oryantalist Gregor Schoeler’in Hadis Hakkında Görüşlerinin Değerlendirilmesi”
15 ABDULVEHHAB KÖSEOĞLU Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Hadis Usûlünde Telkin”
16 SELEN ÇEPNİ Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Hadisler Işığında Günlük Hayatta İşlenen Bidatler”
17 EREN ÜÇKAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Hadis Usulünde Mu’dal Hadis”
18 SAIDMASHRAB ABDIEV Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Bilgisizce Fetva Verilmesi ile İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi”
19 MERVE KURBAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN “Şevkanî’nin es-Selü’l-Cerrar Adlı Eserinde Şer’i Delillerin Taâruzu ve Kendisinin Tercihleri”
20 YAKUP ÖZCAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN “Hanefi Usûlünde Hadislerin Kur’an’a Arzı Meselesi ve Cessas Örneği”
21 EMAD ALABED ALDAKHEEL Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN “İslam Hukukunda Hükmün Mahallinin Kalkması ve Hükme Tesiri”
22 LAWALI SANI TOURE ZAKARI Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN "İslami Finas Araçlarında Vaad Teorisi: Finansal Kiralama İle Azalan Ortaklık Arasında Karşılaştırma"
23 OSMAN KURAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN “İslam Hukuk Usulüne göre Kolektif (Cemâî) İctihadın Değerlendirilmesi”
24 FEHIME GASHI JUSUFI Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDULKERİM ÜNALAN “Kadınlarda Oruç İbadeti”
25 NEAMAT AMCHA Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ “Kur’an’da Muhabbet”
26 DÖNE BİLEN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ “Kur’an’da Toplumsal Cinsiyet”
27 ABDULLAH TUNÇEL Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ “Klasik Ve Modern Tefsirler Işığında Ra’d Sûresi 1-18 Âyetlerinin Tefsiri”
28 KEŞBULLAH CAN Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ “Vakıa Suresi Tefsirleri Üzerinde Bir Araştırma”
 
Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 ESRA FAHRİYE POYRAZ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Porf.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Konusunu Siyerden Alan Romanlarda Hz. Peygamber İdraki”
2 MERVE OKUYUCU GÜL Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Porf.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI 2000 Sonrası Türk Romanında Tasavvuf ve Mistisizm
3 KADRİYE ALEV Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Porf.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “1980-2000 Arası Türk Romanında Kimlik Problemi”
4 SALMAN NARLI Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Porf.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “1950-1980 Arası Yayımlanmış Otobiyografik Eserlerde Edebiyat Hayatı”
5 SEMİHA MUHTEREM BELVİRANLI Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Porf.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “1980 Sonrası Türk Şiirinde İslam Çoğrafyası”
6 SEVİM ZEHRA KAYA Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Porf.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Türk Romanında Toplumsal Kaygı”
7 TUĞBA DOĞAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Porf.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Ahmet Hamdi Tanpınar, Yusuf Atılgan ve Oğuz Atay’ın Eserlerinde Gereksiz Adam”
8 ŞEYMA SARI Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Türk Mesnevi Edebiyatında Barış ve Savaş (Başlangıcından 15. Yüzyıla Kadar)”
9 BERNA TERZİ ESKİN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Modernleşmenin Cinsiyet Kurguları: Türk Edebiyatında Kadını ve Kadınlığı Yazma Teşebbüsleri (1860-1950)”
10 GÖNÜL YONAR ŞİŞMAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “1923-2019 Yılları Arasında Türkiye’de Latin Harflerle Yayımlanmış Mitoloji Bibliyografyasında Kadın Kavramı Üzerine Açıklamalı Literatür Taraması”
11 AMJED AHMED QASIM MANSUR Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Prof.Dr. MUSA DUMAN “Menakıb-ı Seyyid Ali es-Semerkandi, Seyyid Nizam Efendi (Metin, Dil İncelemesi, Sözlük)
12 KÜBRA DEMİR Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Prof.Dr. HASAN AKAY “Servet-i Fünûn Romanında Yokluğun Arkeolojisiı”
13 HÜSEYİN YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Prof.Dr. HASAN AKAY “Türk Romanında Özel Hayatın Tezahürü ve Mahremiyetin Dönüşümü (Tanzimat Dönemi 1872-II. Meşrutiyet 1908)”
14 REDA MOHAMMED ABDELGFAR AHMED HAMADA Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Prof.Dr. HASAN AKAY “Türk ve Arap Edebiyatlarında Toplumcu Gerçekci Fikrin Yansımaları/Erdem Beyazıt ve Emel Dunkul Örnekleri”
15 SULIMAN ABDALLAH Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Prof.Dr. HASAN AKAY “Sezai Karakoç, Abdullah et-Tayyib ve T.S. Eliot’ın Şiir ve Nesirlerinde Medeniyet Algısı”
16 HÜSEYİN TÜRKAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Prof.Dr. HASAN AKAY “Tanzimat Sonrası Türk Romanında Hayatın Anlamı”
17 GAMZE BEŞENK Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Klâsik Türk Edebiyatında Zafernâmeler”
18 FATEMEH ZANGENEH Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Fars’ça Şu’arâ Tezkirelerinde Türkçe Şiir Yazan Şâirler”
19 EMİNE NESLİHAN DOLAMAÇ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Klasik Türk Şiiri Araştırmalarında Kadın ve Erkek Düşüncesi”
20 RABİA SÖZER Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Lâmiî Çelebi Divânı ve Divânı’nda Sosyal Hayat”
21 RECEP HİSAR Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN “Cevheretü’l-Lüga (İnceleme, Metin, Dizin)”
22 BEYZA TERZİ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Doktora Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL “Klasik Türk Edebiyatında Polemik”
 
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Programı Devam Eden Tez Çalışmaları
SIRANO Adı Soyadı Anabilim Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu
1 SEDA YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ - FİKRET TURAN “Osmanlı Türkçesiyle Yazılmış Okçuluk ve Atçılık Mecmuası (Hüsrev Paşa 816) Metin ve Gramer İncelemesi”
2 ASMA HAMDY Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSA DUMAN - HAYATİ DEVELİ "Arapça ve Türkçe ’de Birleşik Zaman Yapım ve Kullanımının Karşılaştırılması"
3 SEVİL KUZU Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ - YILMAZ DAŞCIOĞLU “Cahit Zarifoğlu Anlatılarının Masal ve Fabl Öğeleri Açısından İncelenmesi”
4 BÜŞRA COŞKUN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Porf.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “‘Yol Metaforu’ Bağlamında Mustafa Kutlu’nun ve Rasim Özdenören Hikayeleri”
5 RÜMEYSA ASLAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Porf.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “”Belleğin Tanıklığı: 28 Şubat Postmodern Darbesinin Romanlara Yansıyış Biçimleri”
6 SENA NUR DİNÇ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Porf.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Güray Süngü’nün Eserlerinde Toplumsal İroni”
7 ELİF AKKAYA Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Porf.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Mustafa Kutlu’nun Hikayelerinde Kasaba ve İnsan İlişkisi”
8 PINAR BİLGİNER ÖZER Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Mehmed Emin Efendi ve Mevlidi”
9 ELİF ASLANHAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Türk Mesnevi Edebiyat’ında Hz. Peygamber (11. Yüzyıldan 15. Yüzyıla Kadar)”
10 HÜLYA KÜÇÜK Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Şems Osman Efendi’nin Şem’i Şebistan Eseri (Araştırma-İnceleme-Tahlil)”
11 ADEM KEBAPÇI Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Türk Edebiyatında Mesnevilerde Mesnevi Dışı Nazım Şekilleri (1400-1450)”
12 BEDİA DURAK Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Hüseyin bin Ahmet “Cami’ün Nasayih” 150-300. Varaklar Arası Metin İnceleme”
13 EHLİMAN SİMİTCİOĞLU Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Hüseyin bin Ahmet “Cami’ün Nasayih” 1-150. Varaklar Arası Metin İnceleme”
14 ŞEYMA NUR YILMAZ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Alımlama Estetiği Çerçevesinde Mustafa KUTLU’nun Sevincini Bulmak Adlı Eserini İncelemei”
15 MERVE USLU Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Okul Öncesi Çocuk Kitaplarında Ailenin İşlenişi (1980-2020)”
16 BÜŞRA ÖZKAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Türk Romanında Şizoid Kişiliğe Sahip Olan Kahramanlar”
17 SÜMEYYE SEVİM AHİ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Milli Kimlik İnşası Sürecinde Çocuk Edebiyatı Faaliyetleri (1923-1940)”
18 AHMET ÖZKAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Geleneksel Anlatı Tiplerinin Popüler Romanlardaki Dönüşümü: Wattpad Örneği”
19 BÜŞRA ÖZTEKİN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Oğuz Atay’ın Eserlerinde Kadınlık ve Erkeklik Görünğmleri”
20 ASEL DİLAN VURAK Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY "Mustafa KUTLU'nun Hikayelerinde Aile Hayatı"
21 EMİNE KILINÇ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Cahit Zarifoğlu’nun Şiirlerinde Görme Biçimleri”
22 NACİYE BAŞTUĞ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ŞABAN SAĞLIK “Sibel Eraslan’ın Biyografik Romanlarında İslam Tarihinin Tanınmış Kadınlarıyla İlgili Rol-Model-Arayışları”
23 MÜNEVVER HİLAL ONUR Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK "Şair Rızâ Dîvânı (İnceleme-Metin)"
24 FATİH SEVİNÇ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Şâir Mazlûmî’nin Divânçesi”
25 HATİCE ŞEYMA YALÇIN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN "İstanbul Arkeoloji Müzesi Kütüphanesi EY 1487 Nolu Şiir Mecmuası (vr. 64b—124b) (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri)
26 BAHAR KÜTÜK Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN "Safî Musa el-Mevlevî’nin Arapça-Türkçe Manzum Lügatı:Ta’rîb-i Şâhidî (Transkripsiyonlu Metin İnceleme)"
27 ESRA RUMEYSA CANTÜRÜ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN " Milli Kütüphane’ndeki 2519 No’lu Şiir Mecmuası (İnceleme-Metin-Nesre Çeviri)”
28 KÜBRA NUR CAN Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. TÜRKAN ALVAN "Bahri Efendi’nin Letaifname’si (İnceleme ve Metin)”
29 BURAK KOÇ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL “17. YY. Osmanlı Şairlerinin Divanlarında Osmanlı Rus Savaşlarının Görünümü”
30 HACER REİSOĞLU Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL “Râhî’nin Misbâhu’l-Ma’ârif’i (İnceleme-Metin)”
31 DİLANUR DEMİR Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL “Müellifi Bilinmeyen Bir Mevlid-i Şerîf (Transkripsiyon, İnceleme Metin)”
32 EDANUR KODALAK Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL “Münevver Ayaşlı Romanlarında Tasavvuf”
33 RABİA AŞÇİ Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MESUT KOÇAK “Büyük Doğu” Dergisinde Kadın ve Aile”


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi