FSMVÜ | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
 
Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Tamamlanmış Tezler

Lisansüstü Tamamlanmış Tezler


Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Lisansüstü Mezunlar Listesi
 
Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Mezunları
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Tarihi
1 SEÇİL ŞEKERCİ HÜSEM Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AYLA GÜLCÜ “Veri Madenciliği Teknikleriyle Türkçe Web Sayfalarının Kategorize Edilmesi” 04.07.2017
2 MUHAMMED FATİH AĞALDAY Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİ NİZAM “Genetik Algoritma ve İşbirlikçi Filtreleme Yöntemleri Kullanılarak Merkezi Sınavlar İçin En İyi Oturma Planının Sağlanması” 02.07.2018
3 EBU YUSUF GÜVEN Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ YILMAZ ÇAMURCU “Kenar Bilişim için Siber Saldırıları Tespit ve Önleme Yöntemleri” 15.08.2018
4 FERDA ABBASOĞLU Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AYLA GÜLCÜ “Öznitelik Çıkarım ve Evrimsel Öznitelik Seçim Metotlarının EEG Sinyallerinin Sınıflandırma Başarısına Etkileri” 05.02.2019
               
Bilim Tarihi Anabilim Dalı Mezunları
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Tarihi
1 ZEYNEP KULELİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İHSAN FAZLIOĞLU Kitabu’l Menazir’ın Temel Prensiplerinin Bilim Felsefesi Açısından İncelenmesi” 27.08.2015
2 GÜRSEL AKSOY Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “Aristoteles’e Atfedilen Kitâb’ul-Ahcâr Giriş-Çeviri-Değerlendirme” 18.02.2016
3 HACI YAVER ÇERÇİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSTAFA KAÇAR “Memlüklü Zerdkaş Erenbuğa’nın “Kitabu Enik fî’l-Manâcnik” adlı eserinde Ateşli Silahlar” 10.05.2016
4 HALE GEYİK Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “İslam Dünyasında Bilim Eğitiminin Kurumsallaşması” 16.05.2016
5 MERVE NUR GÜR Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “Ali el-İznikî’nin “Cevahir el-Esrar fî Ma’arif el-Ahcar” adlı Eserinin Çeviri ve İncelemesi” 19.07.2016
6 EBRAHIM S. MOHAMMAD ALKHAFFAF Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “Danyal’ın Melhamesi: Tenkitli Metin, Giriş ve Yorum” 01.11.2017
7 MUHAMMAD ASHRAF SARIP Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi CLAUS DETLEV DR QUINTERN “El-İdrîsî ve Nuzhetü’l-Müştâ? Adlı Eserinin Uzak Doğu İle İlgili Bölümünün Çeviri ve Yorumu” 30.04.2018
8 OSMAN CİNER Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi PETER JONATHAN STARR “El-Makdisî’nin Ahsenü’t–Tekâsîm Fî Ma’rifeti’l-Ekâlîm İsimli Eserinin Değerlendirilmesi ve Türkçe Tercemesi” 07.09.2018
               
Geleneksel Türk Sanatları Anasanat Dalı Mezunları
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Tarihi
1 SERVET SENEM UĞURLU Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları (Sanatta Yeterlik) Prof.Dr. ZEKİ FINDIKOĞLU “Geleneksel Tekstil Teknikleriyle Yeni Sanatsal Çalışmalar” 13.07.2018
               
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Tarihi
1 ŞULE PAMUK Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ Tezyinî Açıdan Kadırga Sokullu Mehmet Paşa Camii 28.02.2013
2 SİBEL AK Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ TSMK’da bulunan III.Murad Tuğrasının Desen ve Renk Yönünden İncelenmesi 28.05.2013
3 DERYA SOYYİĞİT Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL “Şaka’iku’n-Nu’mâniyye Tercümesi Hadâiku’r-Reyhan Minyatürlerinin Renk ve Kompozisyon Açısından Çözümlenmesi” 24.06.2013
4 HAMİDE NUR ÖZSOY Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ Tezhip Sanatında Kullanılan Naturalist Motiflerin Kökenleri 25.09.2013
5 SONGÜL BOLAT Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Yazmalarının Tezhip Sanatı Açısından Tanıtılması 06.05.2014
6 ZEYNEP ERTÜRK Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL Türk Çini Sanatında Saz Yolu Ekolü 26.06.2014
7 GÜLSÜM TUBA ACAR Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Türk Sanatında Zerendûd” 17.09.2014
8 SAFİYE MORÇAY Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI Türk Sanatında Katı 17.09.2014
9 HATİCE KÜBRA TAVASLI Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Penç Motifinin Tarihsel Gelişimi ve Karakteri 19.09.2014
10 GÜLSEHER KAHRAMAN Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Kaçar Dönemi Lake Cilt Tezyinatı” 19.09.2014
11 BERİL KARAKAYA Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Osmanlı Klasik Dönem Mushaf Tezhibinde Durak” 19.09.2014
12 NAZAN İLĞAZ Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL İstanbul’daki 1980 Yılından bu yana Kaybolduğu (Çalındığı) Tesbit Edilmiş Türk Çinileri 13.02.2015
13 NİHAL ARACI Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Karahisâri Mushafı’nın Tezhip Tasarımı Açısından İncelenmesi (Bakara Suresinin Sonuna Kadar)” 13.02.2015
14 ESRA ALKAN Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Tezhip Sanatında Türkmen Dönemi” 13.02.2015
15 GÜLÜZAR ÇEVİK Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi LATİFE AKTAN ÖZEL Rüstem Paşa Camii Çinilerinde Lale ve Karanfil Motifleri 30.03.2015
16 SEMA YURTSEVEN Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ II. Bayezid İçin Yazılan Şeyh Hamdullah Mushaf-ı Şerifinin Tezyinat Bakımından İncelenmesi 04.05.2015
17 FERHAT SOYER Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi E.H.1512 Numarada Bulunan Mantıku’t-Tayr Minyatürlerinin Teknik Çözümlemesi ve Sembolik Anlatımları 08.06.2015
18 ASİYE YAMAN Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI Seçilmiş Örnekler Bağlamında Fatih Dönemi Minyatürlerinin Teknik Çözümlemesi 08.06.2015
19 ZALİHA PEÇE Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “ Nakkaş Osman ve Levni’ye ait Padişah Portrelerinin Kompozisyon ve Teknik Açıdan Karşılaştırılması” 27.07.2015
20 AYŞE DOĞAN Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI İbn’ül-Emin M. Kemal İnal Hat Koleksiyonundaki Sülüs-Nesih Kıt’aların içerik ve sanat açısından İncelenmesi 10.08.2015
21 SERAP BOSTANCI TULUK Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “Topkapı Sarayı Kütüphanesi YY 999 no’lu Karahisâri Mushafının Tezyini Yönden İncelenmesi” 14.09.2015
22 SHADY EID Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI Hattat Şekerzade Mehmed Efendi 16.10.2015
23 HANİFE ÖZBEK Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. FATMA BANU MAHİR Osmanlı Minyatürlerinde Ordu Teşkilatına Mensup Süvari Birlikleri Tasvirlerinin Teknik Analizi 03.12.2015
24 GÜLCAN KAPLAN Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL Üsküdar Atik Valide Camii Çinileri 07.01.2016
25 DİLEK DEVECİ BİLGİLİ Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. FATMA BANU MAHİR “Osmanlı Minyatürlerinde “Deli” Figürlerinin Tasvir Analizi” 18.05.2016
26 ESRA VATANSEVER Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hattat Abdülfettah Efendi’nin Taşa Mahkûk Eserleri” 28.06.2016
27 DİLEK ULUDAĞ Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Şevki Efendi ve Hasan Rıza Efendi Sülüs-Nesih Murakkalarının Mukayesesi” 28.06.2016
28 LALE YILDIR Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ “İstanbul Müze ve Kütüphanelerinde bulunan 16. yy. Şiraz Üslubuna Ait Tezhipli Elyazması Eserlerin İncelenmesi” 28.07.2016
29 ESRA AKSAY Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Doç.Dr. ZEYNEP GEMUHLUOĞLU “15-16. Yüzyıl Timurlu Türkmen ve Osmanlı Miraç Tasvirleri” 29.08.2016
30 FATMA ZEHRA ÜLKER Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Hattat Sâmi Efendi’nin İstanbul’daki Kitâbeleri” 06.04.2017
31 EBUBEKİR ALTIOK Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “Neyzen Emin YAZICI ve Hat Sanatındaki Yeri” 26.04.2017
32 TUBA SU Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI “ TSMK’ndeki GY 152-GY 290-GY 309 Nolu Albümlerin Hat Sanatı Açısından Değerlendirilmesi” 16.06.2017
33 SELİN DOĞANAY Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. ÜLKÜ GEZER “TSMK, A. 3593 Nolu Sûrname-i Vehbî’den Seçilmiş Minyatürlerin Kompozisyon ve Renk Açısından İncelenmesi” 16.06.2017
34 SEVİL TEZGAH Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA NASUHİ ÇELEBİ Mimari Tezyinatta İstanbul Art Nouveau'su 23.10.2017
35 SOHRAB NIAZI Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “Halı – Kilim Pazarlama Sorunları Kapsamında Eskitme Yöntemleri” 03.04.2018
36 ÖZLEM YILDIRIMTÜRK Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ERSİN FETHİ ÖÇAL “TSMK H.987 No.lu Divân-ı Câmî Minyatürlerinin Teknik Analizi” 18.06.2018
37 AYŞE SÖZDEMİR AŞLAMACI Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. MEHMET HÜSREV SUBAŞI "Başbakanlık Osmanlı Arşiv Defterlerinde Türk Ebruları" 18.06.2018
38 SUMEYYE ZEHRA SARIHAN Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. AYDIN UĞURLU “T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğün (İstanbul) Halı Müzesindeki Restorasyon Gerektiren Kirkitli Dokumaların Motif ve Tasarım Bakımından İncelenmesi” 09.07.2018
39 NURGÜL ÇAKMAK SALİHOĞLU Güzel Sanatlar Enstitüsü Geleneksel Türk Sanatları Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Prof.Dr. FATMA BANU MAHİR Hümâyunnâme Minyatürlerindeki Peyzaj Unsurlarının Teknik Analizi(TSMK R. 843, H. 359, H.357) 12.07.2018
               
Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Anabilim Dalı Mezunları
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Tarihi
1 MURAT KARACAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Hanefi ve Şafii Mezhebine Göre Devlet Başkanın Yetkileri:Tuhfetü’t-Türk Örneği 07.06.2013
2 HALİLİBRAHİM ALEGÖZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Uluslararsı İlişkilerde İnsani Diplomasinin Rolü:Türkiye-Somali Örneği 14.06.2013
3 AHMET KARAKAYA Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Kök Hücre Çalışmaları ve Etik / Türkiye'de İnsan Embriyosundan Elde Edilen Kök Hücreler Üzerinde Yapılan Çalışmalarda Etik Sorunlar 19.06.2013
4 LATIF MUSTAFA Sosyal Bilimler Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Medeniyetlerin Kesişme Noktasında Balkanlar: Destekçiler ve Muhalifler Arasında Balkanlarda Yeni Osmanlıcılık 16.01.2014
5 ABDULLAH HARİS TOPRAK Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Modern Avrupa Fiziği'nin Osmanlı Devleti'ne Geçişi : Başhoca İshak Efendi 'nin Mecmua-i Ulum-i Riyaziye'sinde Isı ve Elektrik Bahisleri 29.05.2014
6 HÜMEYRA SEREN ZEYREK Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Yrd.Doç. NAGİHAN HALİLOĞLU William Saroyan'ın Eserlerinde Etnik Kimlik ve Diaspora 02.06.2014
7 ÖZGE ÖZÇELİK Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Yrd.Doç. NAGİHAN HALİLOĞLU Medeniyeti Kurtarma Düşüncesinde Bilim Kurgu ve Teori: Herbert George Wells 03.06.2014
8 ABDÜLBAKİ KESKİN Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Yumuşak Güç Unsuru Türk Dış Politikasında Medeniyet Söylemi(2002-2014) 04.06.2014
9 SELİME ÇINAR Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK “Farabi’den Taşköprüzade’ye: İslam Medeniyetinde İlimler Tasnifinin Gelişimi” 09.06.2014
10 ESRA SÖZALMAZ Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK “İslam Medeniyetinin Yaşadığı Krizlere Malezya’dan Tepkiler” 10.06.2014
11 MICAH AARON HUGHES Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Edeb ve Medenilik Fetih veya Terbiye olarak Medeniyet 12.06.2014
12 ESMA SAĞ ŞENCAL Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK “Mana Oluşumunda İç ve Dış Bağlam İlişkisi: Abdül Kâhir El-Cürcani ile Saussur Karşılaştırması” 12.06.2014
13 YASMINA CHERGUI Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Dil Politikaları ve Medeniyetsel Meydan Okumalar: Çağdaş Fas'ta Amazigh Hareketi 16.06.2014
14 AFRA ABDEL HALIM Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Yrd.Doç. NAGİHAN HALİLOĞLU “Çevrimiçi İslami Aktivizm: Gezi Sonrası İstanbul’unda Üniversiteli Kız Öğrencilerin Sosyal Medya Kullanımı ” 16.06.2014
15 BÜŞRA KÜÇÜKKAYIŞ Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ “Sosyoloji Olarak İlahiyat: Mehmet Şeraffettin Yaltkaya” 26.06.2014
16 HÜLYA HACIİSMAİLOĞLU Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Yrd.Doç. NAGİHAN HALİLOĞLU “Belçika Flama Bölgesi, Siyasi Partilerin Çok Kültürlülük Programları” 17.09.2014
17 ARMEND CRNOVRSANIN Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Sekülerleşmenin Sonu mu? Peter Berger ve Bosna-Hersek Örneğinde Sekülerleşme Sonu Tartışması 17.06.2015
18 SEMİHA MUHTEREM BELVİRANLI Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Yrd.Doç. NAGİHAN HALİLOĞLU Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesindeki Çokkülürlülük Yansımaları 17.06.2015
19 FATMA KÜBRA TÜRKER Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Yrd.Doç. NAGİHAN HALİLOĞLU "Bir Kolonyalist Propaganda : Victorya Devri İngiliz Çocuk Edebiyatında Oryantalizm" 17.06.2015
20 DION PRIATMA DION PRIATMA Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Açe Bağlamında Tarihi Osmanlı-Malay Dünyası İlişkileri 06.11.2015
21 FİRDEVS BULUT Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Prof.Dr. RECEP ŞENTÜRK Bilimsel Bir Söylem Formu Olarak Temsil: Mandeville’ nin Arılar Masalı Üzerine Bir İnceleme 24.06.2016
22 ESRA ABAOĞLU Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ "19.yy Osmanlı Tarih Yazımında Kadın Görünürlükleri: Tarih-i Cevdet ve Tezakir Örneği" 15.08.2016
23 AMİNA SMITS Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Yrd.Doç. NAGİHAN HALİLOĞLU Türk Mitleri Yok Etmek: Kadınlar Saltanatı Örneği üzerinde Avrupa’da Osmanlı 08.01.2017
24 SİMONE DARİO NARDELLA Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Yrd.Doç. NAGİHAN HALİLOĞLU Gazali ve Suhreverdi' de Tasavvufi Tecrübenin önemi 15.01.2017
25 ASUMAN EMİN Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Medeniyet Araştırmaları Anabilim Dalı Medeniyet Araştırmaları(YL) Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ Mısır Siyasetinde Vefd Partisi (1918 - 1952) 17.01.2017
26 DERYA SU Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER İstanbul Tarihi Yarımada’da Seçilmiş Medrese Örneklerindeki Revakların Güncellenme Sorunu 13.01.2014
               
Mimarlık Anabilim Dalı Mezunları
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Tarihi
1 MEHMET ŞİMŞEK DENİZ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık (Doktora) Yrd.Doç.Dr. MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU - İBRAHİM NUMAN Eski Eserlerin Sürdürülebilir Korunmasında Mobilize Muayene ve Bakım-Onarım ve Denetim Sisteminin Kurulması 08.05.2018
               
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Tarihi
1 BÜŞRA DİLAVEROĞLU Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Bir Büyük Adam Bir Küçük Mekân Yahya Kemal Müzesi Tasarım Önerisi” 13.01.2014
2 GONCA CEBECİ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA LÜTFİ YAZICIOĞLU Boğaziçi Yerleşmelerinden Emirgan’ın Tarihsel Gelişimi 16.01.2014
3 ZEYNEP ÖRNEK Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN Gelenekten Değişime: Geç Dönem Osmanlı İstanbul’unda Okullu Mimarlar 22.01.2014
4 YUSRA METE Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN Haliç'in Tarihi Peyzajı Işığında FSMVÜ Haliç yerleşkesi için Bir Peyzaj Önerisi 23.01.2014
5 EMİNE BANU BURKUT Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. NAZENDE YILMAZ Osmanlı Türk Evi Mekan Kurgusunu Modern Konut Mimarisinde Okumak (Wright, Corbusier, Eldem ve Cansever Konutları) 22.04.2014
6 FEYZA AYKUTLU Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA LÜTFİ YAZICIOĞLU “Şehzade ve Süleymaniye Külliyelerinde Su Mimarisi” 16.06.2014
7 GÜLAY KURT Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. YASEMİN ÇAKIRER ÖZSERVET “Yerinde ve Katılımcı Dönüşüm İçin Ada Bazlı Uygulamalar: Kâğıthane Örneği” 16.12.2014
8 AYŞE NİHAL ALODALI Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. NAZENDE YILMAZ Mimarlıkta Sembolizm: Kutsalın Mimariyle Buluşması ve Kâbe Örneği 29.06.2015
9 FATMA ZEHRA SARIHAN Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN Türk Mimarisinde Cami İmajı Algısı Biçim –Form Üzerinden Bir Yaklaşım 14.08.2015
10 DİLEK TÜFEKÇİ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “ Huber Köşkü Yerleşkesi Tarihi ve Mimarisi Hakkında: (Belgeler Üzerinden Bir Araştırma)” 14.08.2015
11 BERFU SERDAROĞLU Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “İstanbul’da Konak Hayatı ve Konak Mimarisi (Sâmiha Ayverdi’nin İbrâhim Efendi Konağı kitabı üzerinden mimari okumalar) 26.02.2016
12 REŞAT BADUR Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA LÜTFİ YAZICIOĞLU “Tarihi Yarımada Gelişimi-1950 Sonrasında İmar Faaliyetlerinin Kamu Yapıları Kapsamında İncelenmesi” 18.08.2016
13 NUR HİLAL VURAL Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT “Ekolojik Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Cendere Vadisi Dönüşümünün Mimarlık Bağlamında Değerlendirilmesi Silahtarağa-Kağıthane Merkez Mahallesi Aksı Örneği” 02.11.2016
14 DURSUN TÜTÜNCÜ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Edirne Kent Merkezinin Dizimsel Ve Öznel Okunabilirliği” 19.01.2017
15 ESİN YILMAZ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Hastanelerde Terapi Bahçelerinin İyi Olma Haline Etkilerinin Araştırması” 19.01.2017
16 HARUN EROL Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Yüksek Binalarda Enerji Etkin Mimari Tasarım Yaklaşımları ve Uygulama Örneklerinin İncelenmesi” 06.07.2017
17 ASİYE KÜBRA KÜLÜNKOĞLU İSLAMOĞLU Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Konutlarda Enerji Tüketimini Etkileyen, Tasarım Yöntemleri ve BEP-Tr Yöntemiyle Uygulama Örneklerinin İncelenmesi” 10.07.2017
18 ZEHRA KARAKOÇ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER “Yapı Örtüsü Olarak Mütekabil Elemanların İncelenmesi” 12.07.2017
19 MEHMET EMRE KILIÇ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Çok Katlı Konut Binalarında Kullanılan İklimsel Konfor Sistemleri, Mimari ile Olan İlişkisi ve Uygulama Örneklerinin İncelenmesi” 29.01.2018
20 RUKİYE YEŞİLKAYA Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ “16-17. Yüzyıl İstanbul Kadı Sicillerinde Ev ve Kentsel Konumu” 19.02.2018
21 MUHAMMET EMİN ŞİŞMAN Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ “Amerika Birleşik Devletleri’nde Ahşap Evin Gelişimi ve Prefabrik Ahşap Ev Katalogları” 21.02.2018
22 GÖKHAN TEKBIYIK Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi UĞUR ÖZCAN “Sürdürülebilir Mimarlıkta Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı, Kamu Binalarında Uygulama Yöntemleri ve Örneklerin İncelenmesi.” 20.06.2018
23 ZEYNEB AYLA KİRENCİ ERUZUN Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Boyabat ve Geleneksel Ev Mimarisi-Çay Mahallesi Örneği" 28.06.2018
24 GÜLSÜM YAŞAR BULUT Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN “Doğu Karadeniz Yerel Mimarisinin Sürekliliği Bağlamında Trabzon/Of/Ballıca Mimari Özellikleri ve Yeni Bir Konut Önerisi’’ 11.08.2018
25 AHMED MOHAMED ELMOTAWAKEL MAHMOUD DAHER Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. EMİNE KÖSEOĞLU ÇAMAŞ “Mimarlıkta Mahremiyet Kavramının Kültürlerarası Karşılaştırmalı Değerlendirmesi” 10.09.2018
26 KÜBRA SAÇIK Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi HALİL İBRAHİM DÜZENLİ "Mimarlıkta Topoğrafya: Turgut Cansever Eserleri ile Safranbolu, Beypazarı, Odunpazarı Örnekleri” 20.12.2018
               
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Tarihi
1 MUSTAFA MİKDAT BÜTÜNER Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU “İstanbul İli, Üsküdar İlçesi Vaniköy Cami Restorasyon Projesi” 14.12.2015
2 MERVE GÖK Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Beylerbeyi Sarayı 21 Numaralı Odanın Mekân Analizi ve Restorasyonu” 16.02.2016
3 ENES ALUÇ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM AYDIN YÜKSEL Hürrem Çavuş Camii (Hırka-i Şerif) Restorasyon Projesi 16.02.2016
4 MELİKE ÜNLÜ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU Samsun Kurşunlu Cami Restorasyon Projesi 16.02.2016
5 BEYZA KÖKREK Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ "Tahir Ağa Tekkesi Restorasyon Önerisi" 05.10.2016
6 EMRE MEMİŞ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU “Boyabat Kaya Camii Restorasyon Projesi 05.10.2016
7 İREM CERAN Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. İBRAHİM AYDIN YÜKSEL- İBRAHİM NUMAN “Edirne Selçuk Hatun Camii Restorasyonunun Değerlendirilmesi” 17.01.2017
8 AYBİKE BAYDAR SALAR Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU "Mütercim Rüşdü Paşa Konağı (Vefa Lisesi Eğitim Binası) Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Projeleri" 21.07.2017
9 SALİH CEYHUN BOGENÇ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU “Galata Şahsuvar Bey Camii Restorasyon Projesi Önerisi’’ 31.07.2017
10 HATİCE KUNDAKÇI Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SEÇİL ŞATIR “Dolmabahçe Sarayı’nın Boulle Tekniği Mobilyaları ve Koruma İlkeleri” 24.10.2017
11 ÖZGÜN ÇALBAY Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Kütahya-Simav Çevresi Erken Cumhuriyet Dönemi Eğitim Yapıları ve Gökçeler Köyü İlkokulu Koruma Projesi.” 16.01.2018
12 SÜMEYYE KARA Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Kayseri-Germir Mahallesi Kentsel Sit Alanının Korunması için Tespit ve Öneriler” 12.02.2018
13 AHMET BURAK FINDIKOĞLU Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU “Üsküdar Hacı Selim Ağa Kütüphanesi Restorasyon Projesi ve Çevre Yerleşimi” 12.02.2018
14 AHMAD MASRI Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Haydarpaşa Medresesi’nin Restorasyonu ve Yeniden Kullanımı İçin Bir Öneri” 20.02.2018
15 ÖZLEM UÇARKUŞ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ÖMER DABANLI “Anıt Eserlerin Restorasyon Proje ve Uygulamalarında Karşılaşılan Sorunlar” 11.05.2018
16 BİRŞEN ZONTUR Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İBRAHİM NUMAN ‘’Yıldız Parkı Has Ağıllar Kısmı Peyzaj Restorasyonunun İrdelenmesi’’ 30.05.2018
17 SERDAR KASAP Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL Ortaköy Surp Kirkor Lusavoriç Ermeni Katolik Kilisesi, Restorasyon Projesi 05.07.2018
18 MAY SKANDER Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SUPHİ SAATÇİ “Tunus’ta Bir Osmanlı Yapısı: Sidi İbrahim Riyahi Zaviyesi” 26.07.2018
19 MEHMET ESAD IŞILDAR Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL “Üsküdar Hafız Ali Paşa Sokağı 78 Parselde Yer Alan Konağın Koruma Projesi” 06.08.2018
20 MUHAMMED CİHAD KINA Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Hasköy Parmakkapı Sinagogu Restorasyonu” 06.08.2018
21 BEYZA BENGÜL Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL "Eyüp Saçlı Abdülkadir Camii-Hoca Sadeddin Efendi Darûlkurrası Koruma Projesi" 15.08.2018
22 MEHMET İSMAİL ALİKİŞİOĞLU Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “Kayseri’deki Molu Rum Okulu’nun Restorasyonu ve Yeniden Kullanımı İçin Bir Öneri” 15.08.2018
23 ENGİN ÖZTÜRK Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MİNE ESMER “İstanbul’da 16-18yy.’lara ait Medreselerdeki İşlev Değişikliklerinin Koruma Amaçlı Değerlendirilmesi” 17.08.2018
24 TUĞBA KESKİN Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. MİNE TOPÇUBAŞI ÇİLİNGİROĞLU “Eyüp Nişancı Yenileme Alanı ve Çevresi Kentsel Sit Alanı Koruma Önerisi” 17.08.2018
25 CEYLAN AKIŞ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MURAT POLAT Endüstri Yapılarının Dönüşümü Üzerine Değerlendirmeler Antalya Pamuklu Dokuma Fabrikası” 05.11.2018
               
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Tarihi
1 AHMET ÇAKMAK Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ALİDOST ERTUĞRUL - ŞEVKET DÖNMEZ “Sultanahmet Arkeoloji Parkı Kapsamında 58 Ada 1-2 Parselin Mevcut Durumu ve Koruma Mevzuatı açısından Değerlendirmesi” 06.08.2018
2 ELİF SAĞDIÇ Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Yüksek Lisans Doç.Dr. HASAN FIRAT DİKER "Topkapı Sarayı’nın İkinci Avlusunun Dönüşümü ve Kayıp Mekanları” 17.10.2018
               
Psikoloji Anabilim Dalı Mezunları
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Tarihi
1 BETÜL İLTER Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU Bibliyoterapi Tekniğinin Üstün Yetenekli Çocukların Mükemmeliyetçilik Düzeylerine Etkisi 28.01.2016
2 SEMRA NUR TAŞDEMİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR Migren tanısı olan hastalarda kişilik yapı ve özelliklerinin incelenmesi 28.01.2016
3 VAHİDE ULUSOY GÖKÇEK Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi NEVİN KILIÇ “Duygu İsimlendirme Hazırlamasının ve Bağlanma Stillerinin Sözlüksel Karar Verme Performansı Üzerindeki Etkisi” 23.05.2016
4 ELİF SAĞLAM Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Evlilik Uyumunu Etkileyen Faktörler: Bağlanma Stilleri ve Aleksitimik Özellikler” 29.08.2016
5 TUĞÇE GULA Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HAŞİM ERCAN ÖZMEN “Problemli Cep Telefonu Kullanımı, Kişilik Özellikleri ve Sosyo-Demografik Değişkenlere Göre Sosyal Medya Kullanım Tercihleri: Tanımsal Bir Çalışma” 29.08.2016
6 YASEMİN KILIÇ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi NEVİN KILIÇ “Cinsel İstismar Mağduru Olan ve Olmayan 11 ve 18 Yaş Arasındaki Bir Grup Kız Çocuğun Sosyo-Demografik Özellikler ve Psikolojik Belirtiler Bakımından Karşılaştırılması” 30.12.2016
7 ŞULE KAYA Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Ergenlerde Ana-Babaya Bağlanma Örüntüsünün Benlik Saygısı ve Yalnızlık ile İlişkisi” 18.01.2017
8 BETÜL NESİBE ÖZKARS Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. VAHDETTİN GÖRMEZ "Prematüre Doğum Yapmış Annelerin Travma, Depresyon, Maternal Bağlanma ve Yaşam Kalitesi Açısından İncelenmesi” 18.01.2017
9 ELMAS MERVE MALAS Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile Başka Bölüm Öğrencileri Arasında Ruhsal Bozukluklara İlişkin Tutum ve İnançların Karşılaştırılması” 12.05.2017
10 RÜMEYSA GÜNAY Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “İnmeli veya Psikiyatrik Bozukluğu Olan Hastalara Bakım Veren Kişilerdeki Bakım Yükü ve İlgili Değişkenler” 12.05.2017
11 FEYZA TOPÇU Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Üniversite Öğrencilerinin Psikolojik Dayanıklılık Düzeylerinde 5 Faktör Kişilik Özelliklerinin Yordayıcı Etkisinin İncelelenmesi” 24.05.2017
12 SÜMEYYE ÇİMEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ARKUN TATAR “Duygusal Özerklik Kazanımında Benlik Saygısı ve Karar Verme Stillerinin Etkilerinin Belirlenmesi” 30.05.2017
13 ZAHİDE TEPELİ TEMİZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ITIR TARI CÖMERT “Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri İle Yaşam Doyumu, Psikolojik Dayanıklılık ve Aleksitimik Özellikleri Arasındaki İlişkide Benlik Saygısının Rolü” 16.06.2017
14 SİBEL DEMİRBAŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ITIR TARI CÖMERT “Cinsel İstismar Mağduru Ergenlerde Bağlanma Stili, Depresyon, Anksiyete, Stres, Stresle Başa Çıkma Tarzları ve Aleksitimi İlişkisi” 16.06.2017
15 AYŞE KORKUT Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi NEVİN KILIÇ “Engelli Bakım ve Rehabilistasyon Merkezlerinde Çalışan Bakım Elemanlarının Bağlanma Yönelimleri, Stresle Başa Çıkma Tarzları, Sosyal Destek Algıları, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Demografik Özelliklerin Tükenmişlik İle İlişkisi” 21.06.2017
16 MINURAN PATIKULA Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Kişilik İnançların Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar ÜZerine Etkisi” 15.11.2017
17 GÜLRU YEŞİLKANAT Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ARKUN TATAR “Aleksitimi, Duygusal Denge ve Depresyonun Kırılganlığa Etkisinin İncelenmesi” 30.01.2018
18 ESRA AYDIN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Çocukluk Çağı Travmatik Yaşantılarının Psikolojik Sağlamlık ve Depresyon Belirtileri Üzerine Etkisi” 23.02.2018
19 ECRAN ALİM Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ARKUN TATAR “Ergenlerde Mükemmeliyetçilik, Öznel İyi Oluş ve Depresyon Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” 30.05.2018
20 YAŞAR ERTÜRK Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ARKUN TATAR “Özel Gereksinimli Çocuğa Sahip Olan ve Olmayan Annelerin İlgili Değişkenler Açısından Sosyal Beceri Düzeylerinin Karşılaştırılması” 11.06.2018
21 RAFİ BALIKÇI Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Çocuklarda ve Ergenlerde Çevrimiçi Oyun Bağımlılığı ve Agresif Davranışlar Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 22.06.2018
22 ECENUR TEMELLİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ARKUN TATAR “Bireylerin Değer Yargılarına Bağlı Olarak Romantik İlişki Memnuniyetlerinin İncelenmesi”- 25.06.2018
23 ŞEYMANUR DÖNMEZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ITIR TARI CÖMERT “Çevrimiçi Oyun Bağımlılığının Bilinçli Farkındalık ve Yaşam Doyumu İle İlişkisi” 04.07.2018
24 LEYLA ÖZCAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Kamu Personeli Seçme Sınavına Hazırlanan Adayların Mizaç ve Karakter Boyutları İle Sınav Kaygıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 14.08.2018
25 SEDA DUMAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Obsesif İnanışlar İle Akademik Erteleme Eğilimi ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 08.01.2019
26 DİLARA MURAT Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ARKUN TATAR “Çiftler Arasındaki Evlilik Uyumunun Evli Kalma Sürelerine Bağlı Olarak Beden Algısı, Kıskançlık Düzeyleri ve Akılcı Olmayan İnançları İle İlişkisinin İncelenmesi” 21.01.2019
27 SEDA ALİOĞLU Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ARKUN TATAR “Narsisistik, Sınır ve Şizoid Kişilik Bozukluklarına Yatkınlıkta Duygusal Farkındalığın İncelenmesi” 04.02.2019
28 ŞUHEDA KARAKAYA AYDIN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SEFA SAYGILI ‘’Arap Zorunlu Göçmenlerde Travmatik Yaşantılar, Göç Sonrası Yaşam Zorlukları ve Manevi Başa Çıkma ve Sosyal Destek Bağlamında Psikolojik Dayanıklık’ 04.02.2019
               
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Proje Konusu Mezuniyet Tarihi
1 AYŞİN AKDAĞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Evli Bireylerin Bağlanma Stilleri ile Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkiye Kronik Engelli Çocuğa Sahip Olmamanın Etkisi” 06.10.2016
2 HAVVA ALP Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ITIR TARI CÖMERT “Deri Hastalıklarının Stres, Depresyon ve Anksitiyete ile İlişkisi” 06.10.2016
3 AHMET SEVRAN POLAT Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. HAŞİM ERCAN ÖZMEN “Cinsel İşlev Bozukluklarının Oluşumu ve Devamında Bir Etken Olarak Cinsel Mitler 06.10.2016
4 MÜNİSE ALTAY Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. VAHDETTİN GÖRMEZ “Aile İçi ve Çiftler Arası Kurulan İlişkilerde Empatik İletişimin Rolü” 06.10.2016
5 ENİSE AKGÜL Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ITIR TARI CÖMERT “Erken Dönem Anne Çocuk Bağlanma Özellikleri ile Eş Seçimi İlişkisi” 14.11.2016
6 GÖZDE AKKAYA Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “60 Yaş Üstü Alzheimer Tanısı Alan ve Almayan Bireylerin Bellek Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi” 14.11.2016
7 SABİHA AĞGÜL Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Üniversite Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Sosyal Kaygı Düzeylerinin İlişkisi” 07.06.2017
8 NESİBE ÖZKAYNAK Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ITIR TARI CÖMERT “Evli Kadınlarda Depresyon, Psikolojik Dayanıklılık ve Evlilik Uyumu İlişkisi” 16.06.2017
9 BÜŞRA TONYALI Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ITIR TARI CÖMERT “Okul Öncesi Eğitim Alan Çocuklarda Davranış Problemlerinin Çocukluk Çağı Depresyon ve Anksiyete İle İlişkisi” 16.06.2017
10 NACİYE BETÜL BOZKURT Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Üniversite Öğrencilerinde Bağlanma Stilleri İle Aleksitimi Başa Çıkma Becerileri Arasındaki İlişkinin Araştırılması” 07.08.2017
11 ZEYNEP AYDOĞAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Olan Çocuklarda Demir Eksikliği ve İlgili Değişkenlerin Araştırılması” 07.08.2017
12 SEMRA ELİŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Gastroözofageal Reflü Hastlarında Stres Semptomları, Strese Yatkınlık ve Stresle Baş Etme Yöntemlerinin Değerlendirilmesi” 14.08.2017
13 AYBÜKE AKDENİZ ARIKAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Üniversite Öğrencilerinin Algılanan Ebeveyn Tarzları ve Erken Dönem Uyumsuz Şemalarının Obsesif Kompulsif Belirtiler İle İlişkisinin İncelenmesi" 27.09.2017
14 FIRAT PEHLİVAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu Tanısı Alanların Depresyon ve Anksiyete Belirtileri, Uyku ve Yaşam Kalitesi Açısından Sağlıklı Örneklemle Karşılaştırılması” 27.09.2017
15 PINAR GÜMÜŞ SARI Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ITIR TARI CÖMERT “Toplumsal Cinsiyet Adaletine Bir Kitle İletişim Aracı Olan Gazetelerden Bakış” 20.12.2017
16 BÜŞRA SUNGUR Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ITIR TARI CÖMERT “Evli Kadınların Stresle Başa Çıkma Tarzlarının, Benlik Saygısı İle İlişkisinin İncelenmesi” 20.12.2017
17 AYŞENUR ERGÜL ÖGÜT Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MELEK ASTAR “Eş Uyumu İle Maternal Bağlanma Arasındaki İlişki” 20.12.2017
18 TUĞÇE DUMAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Sıçanlarda Zorunlu Yüzme Testi İle Oluşturulan Depresyon Modelinde Kompleman C4 Proteini Değişiminin 2 Boyutlu Jel Elektroforezi İle Araştırılması” 20.12.2017
19 ÇAĞLA EBRU AY Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ARKUN TATAR “Sosyal Beceri ve Kişilik Özelliklerinin Evlilik Uyumu Üzerine Etkisinin İncelenmesi” 29.12.2017
20 ŞEBNEM YILMAZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU ‘’Ergenlik Döneminde Kendine Zarar Verme Davranışı Üzerine Bir Vaka İncelemesi’’ 25.01.2018
21 HÜLYA GÜVEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ARKUN TATAR “Sosyal Görünüş Kaygısının Evli Çiftlerde Evlilik Doyumu ve Evlilik Uyumuna Etkilerinin İncelenmesi” 25.01.2018
22 ESRA BOZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. GAYE SALTUKOĞLU “Ruh Sağlığı Çalışanlarının Tükenmişlik Düzeyi İncelemesi” 08.02.2018
23 FATIMA SULTANOVA Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Üniversite Öğrencilerinde Sosyotropik/Otonomik Kişilik Özellikleri, Benlik Saygısı ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 08.02.2018
24 HEDİYE BETÜL TUNCER Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ITIR TARI CÖMERT “Ergenlerde Öfke Kontrolünü Artırmaya Yönelik Bilinçli Farkındalık İle Bilişsel Davranışçı Temelli Bir Programın Oluşturulması” 02.03.2018
25 HACER ÇAKIR Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Çocukluk çağı Anne-Baba Tutumlarının Yetişkinlik Çağı Durumluk ve Sürekli Anksiyete Belirtileri Üzerine Etkisi” 13.07.2018
26 SEYFEDDİN MİRAÇ TURHAL Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ITIR TARI CÖMERT “13-15 Yaş Alt Yapı Sporcularında Depresyon Anksiyete Stres ve Uyku Bozuklukları İlişkisinin İncelenmesi” 07.01.2019
27 ZEYNEP TÜRKKAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Üniversite Öğrencilerinde Üst Bilişler ve Duygusal Şemalar İle Sağlık Anksiyetesi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi” 25.01.2019
28 NEFİSE LADİKLİ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Psikoloji Klinik Psikolojisi Tezsiz Yüksek Lisans Prof.Dr. İSMET KIRPINAR “Genç Yetişkinlerin Risk Alma Davranışlarında Ebeveyn Tutumlarının Etkisi” 25.01.2019
               
Tarih Anabilim Dalı Mezunları
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Tarihi
1 MELİH DUMAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi EMİNE TONTA AK '   II. Dünya Savaşı Sonrasında, CHP Hükümetlerinin Dış Politikaya Yönelik Propaganda Faaliyetleri (Amaçlar, Araçlar, Yönelişler' 30.07.2018
               
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Tarihi
1 SAİD NOHUT Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN Vakfiyeleri Işığında Milaslı Abdülaziz Ağa Ailesi 17.06.2014
2 TARKAN SUÇIKAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR XV-XVII. Yüzyıl Osmanlı Kaynaklarında Yıldırım Bayezid ve Timur Algısı 17.06.2014
3 MEHMET BENLİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ Türkiye Cumhuriyetin’nde Ormancılık Politikaları(1923-1946) 20.06.2014
4 İSMAİL ÖZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi MUSTAFA GÖLEÇ Demokrat Partinin Gençlik Politikaları ve Gençlik Teşkilatı (1946-1960) 20.06.2014
5 MEHMET IŞIK Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç. NURDAN ŞAFAK Siyaset ve Şenlik 1836 Sûr-ı Hümâyunu 02.09.2014
6 ÖMER TEKİN Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. FATMA TURHAN “Yenikapı Mevlevihanesi (Konya Mevlana Müzesi Arşivi 165 Nolu Zarf Işığında)” 10.02.2015
7 AMAR MAHMOUD ALI ELHOSSARY Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN Memlük Kaynaklarına göre Yavuz ve Kanuni Dönemlerinde Mısır ve Şam' da Çıkan İsyanlar 23.11.2015
8 SEMA GÖNCÜOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Osmanlı Dönemi Unkapanı Semti’nin Tarihi” 23.11.2015
9 AHMET RÜŞTÜ FAKAZLI Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Azizzâde Hüseyin Râmiz Efendi’nin Zübdetü’l-Vâkıat Adlı Eserinin Tahlil ve Tenkitli Metni” 08.08.2016
10 GÜLNUR HEDİYE ÇINAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Sadrazam Bayram Paşa ve İcraatları” 29.08.2016
11 GASSIM IBRAHIM Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Türk Dış Politikasında Afrika: Türkiye-Kamerun İlişkileri Örneği” 29.08.2016
12 RUHAN DİNÇ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. FATMA TURHAN “18. Yüzyılda Osmanlı Merasimlerinin Mali Bir Unsuru: Atıyyeler” 15.12.2016
13 ÜMMÜHAN AKBULUT Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Bostanzâde Yahyâ Efendi’ nin II. Osman Vak’ası ile İlgili Eseri: Fi Beyân-ı Vak’a-i Sultan Osman İnceleme ve Metin’’ 12.01.2017
14 İBRAHİM TATLI Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi FATMA KAYTAZ “Revan 1956 Numaralı Kanuni Devri Muhâberat Mecmuası (Değerlendirme ve Metin) 15.06.2017
15 AHMET KIRİŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Hicri 1096 (1685) Yılına Dair Bir Münşeat Mecmuası ve Değerlendirilmesi” 15.06.2017
16 ŞENOL BAYRAM Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi EMİNE TONTA AK “Torul’un Sosyal ve Ekonomik Durumu (1831-1915)” 27.11.2017
17 EMİNE İLHANLI Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi EYÜP SABRİ KALA “Sineperver Ayşe Valide Sultan, Nakşidil Valide Sultan ve Perestû Valide Sultan Vakıfları” 09.03.2018
18 MUSTAFA FURKAN ULUSOY Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI ‘’Türk Sinemasında Osmanlı Algısı (1923-1960)’’ 18.05.2018
19 MERVE BUŞRA GÖÇEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç. NURDAN ŞAFAK “Tercüman-ı Hakikat Gazetesi’nin II. Abdulhamid Dönemi Çocuk Eğitimine Katkısı (1296-1297/1879-1880)” 09.07.2018
20 MUSTAFA ENES AKTÜRKOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Mülkiye Mecmuasında (1909-1911) Tarihi, İdari ve Sosyal Tartışmalar” 09.07.2018
21 FURKAN KÜÇÜKTEPE Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Mehmet Fuat Köprülü’nün Demokrat Parti’den Kopuşu ve Sonraki Siyasi Hayatı” 11.07.2018
22 ELİF FATMA BAHADIR Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Bir Şehir Kurma Teşebbüsü: Birüssebi Kazası (1900-1917)” 12.07.2018
23 MERVE SAVAŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Alman İmpatratoru II. Wilhelm’in Filistin ve Suriye Ziyareti (1898)” 16.07.2018
24 SENA YASLIÇİMEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç. NURDAN ŞAFAK “Halep Mekteb-i İdadîsi (1888-1918)” 23.07.2018
25 TALHA HIZAL Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HASİP SAYGILI “Menteşe (Muğla) Sancağında Eşkıyalık (1914-1918)” 23.07.2018
26 TANER DEMİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHARREM KESİK “I. Süleyman Şah Dönemi Türkiye Selçuklu Devleti Tarihi” 26.07.2018
27 KEREM AY Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Bir Nasihatnâme Örneği Olarak Ali b. Mahmud’un Umûr-ı Ahvâl-i Sefer Adlı Eseri: Tahlil ve Metin” 30.07.2018
28 SUBHI ADAM ABDALLAH ADAM Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ZEKERİYYA KURŞUN “Cezayirli Ali Rıza Paşa (?-1876)” 01.08.2018
29 İHSAN EFE CİCİBAŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR “Sultan I. Murad Devri Osmanlı Tarihi (1362-1389)” 09.08.2018
30 ESEN KÜÇÜKERDEBİL Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR Mevlana'nın Gözüyle XIII. Yüzyıl Anadolu'sunda Toplumsal Yaşam. 10.08.2018
31 BARIŞ CAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FAHAMEDDİN BAŞAR Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Hakkında Yapılan Çalışmaların Tahlili 16.08.2018
32 BETÜL KAHRAMAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Tarih Tarih Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ABDÜLKADİR ÖZCAN “Vakfiyesi Işığında Şah Sultan ve Zal Mahmud Paşa Külliyesi: Cami, Medrese, Türbe ve Çeşmesi” 30.01.2019
               
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı Mezunları
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Tarihi
1 MUSTAFA ÖZSARAY Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı’da Devlet-Tekke İlişkileri (XIX. Yüzyıl) 31.07.2018
2 MURAT DİNLER Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ Ebussuûd Tefsirinde Müşkilü’l-Kurân 17.08.2018
3 MAHMOUD NOUREDDIN CHABBAN Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Nizamüddin Ömer b. Ali el-Merğinânî’nin Cevâhirü’l-Fıkh Adlı Eserinin Tahkiki” 23.01.2019
4 ÜVEYS ATEŞ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri (Doktora) Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE İslam Hukukunda Akitlerin Feshi ve Hukuki Sonuçları 12.02.2019
               
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Tarihi
1 MURAT DİNLER Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN Mehmet Zihni Efendi’nin Şerhu Teshili’t-Tahsil Adlı Eseri 18.06.2013
2 HASAN HÜSEYİN KARATAŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. AHMET ALABALIK Ana Konuları Ekseninde Kalem Suresi ve Tefsiri 18.06.2013
3 ÖMER CİHANGİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Yrd.Doç.Dr. AHMET ALABALIK Konuları Açısından Yasin Suresinin Tefsiri 18.06.2013
4 MUHAMMED MEKKİ ARVAS Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN Salahi Abdullah Uşşaki’nin Risale-i Kudsiyye Tercümesinin Transkripsiyonu ve Tahlili 06.01.2014
5 ALİ RIZA AKGÜN Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE Molla Hüsrev’in Dürerü’l- Hükkâm Adlı Eserinde Şafii Mezhebine İsnat Edilen Görüşlerin Tahkik ve Tahlili (İbadetler Bölümü) 18.06.2014
6 GÜLSÜM YAKAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE İslam Fıkhında İbadetlerde Kadına Tanınan Muafiyetler 21.07.2014
7 ABDERRAHMAN ETHMAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Âmidî’nin “et-Tarikatû’s-sağira” adlı eserinin tahkiki(Taharet’ten Nikah’a Kadar) 13.01.2015
8 OSMAN ARSLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Hadislerde Hz. Peygamberi Sevmenin Gerekliliği” 18.05.2015
9 SABAHATTİN GÜMÜŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ Ana Konuları Ekseninde Ahkâf Sûresi’nin Tefsiri 28.07.2015
10 MUHAMMED YAVUZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SADRETTİN GÜMÜŞ Olumsuz davranışlara verilen cevaplarla ilgili âyetlerin yorumu (Bakara-Mâide Sûreleri) 28.07.2015
11 SİNAN TUNÇ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY Cemaat ve Tefrika İle İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi 23.11.2015
12 MUSTAFA ORAL Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Ermenekli Süleyman Sırrı Efendi ve Kifâyetü’l-Müntehî Şerhu Kifâyeti-l-Mübtedî Adlı Eserinin Tahkiki 05.01.2016
13 ERDEM ÖZYURT Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Kur’ân-ı Kerîm’in Arap Yarımadasında ve Arapça Nâzil Olmasının Sebepleri” 19.07.2016
14 CHARIF AYRIK Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “İslâm Fıkhında Nikâh Şahitliği” 08.08.2016
15 ŞABAN ÖZTÜRK Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Nahiv Terimlerinin Doğuşu ve Gelişimi (Hicri İlk İki Asır)” 01.09.2016
16 AHMET CAZIR Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Ebu Sâid Muhammed el-Hâdimî’nin Kitabü’l-Mülahhas Mine’l-Meânî Adlı Eseri (İnceleme ve Tahkik)” 07.09.2016
17 ZİYA DURMUŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. SERDAR DEMİREL “Kadınlarla İlgili Müttefakun Aleyh Hadislerin Kur’an’a Aykırılığı İddiasının Değerlendirilmesi” 14.11.2016
18 ABDOULAYE TOURE Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “İslâmî Hayır Kurumları ve Dayandıkları Fıkhî Esaslar” 02.12.2016
19 SELİM GÜZEL Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Tâhâ Sûresinin Meânî İlmi Açısından Tahlili” 16.01.2017
20 MUHAMMED TURDI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT Şeyhul İslam İbn-i Kemal Paşa’nın Tefsiri (Meryem ve Taha Surelerinin) İnceleme ve Tahkiki 04.05.2017
21 RAMAZAN ÖGTEM Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Abdülhayy El-Leknevî ve Et-Ta’liku’l-Mümecced Adlı Eserinin Değerlendirilmesi” 17.05.2017
22 ADEM ÖZSOY Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Ebû Üseyd Mâlik b. Rebîa’nın Hayatı ve Rivayetleri” 17.05.2017
23 MUHAMMED FATİH ERGEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Tevbe Sûresinin Meânî İlmi Açısından Tahlili” 05.06.2017
24 MUSTAFA KÖSEOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Ebu Hayyân’ın el-Bahru’l-Muhît Adlı Eserinin Beyân İlmi Açısından Tahlili” 05.06.2017
25 MUHAMMED EMİN YILDIRIM Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Kur’ânı Kerîm’de İ’tirâzî Cümleler ve Meâllere Yansıması” 06.06.2017
26 TUĞBA YILDIRIM Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretiminde Eğitsel Oyun Yöntemi” 06.06.2017
27 SERKAN ÜNAL Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır’ın Hak Dini Kur’ân Dili İsimli Tefsirinde Tenkit Ettiği İlim Adamları İbn Sînâ ve Muhammed Abduh Örneği” 06.06.2017
28 NİHAT ÖZDEMİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi AHMET EFE “Ebu İshak eş-Şirazi’nin el-Lüma'  Adlı Eserinde Hanefilere İsnat Ettiği Görüşlerin Tahlili (İcma Bölümüne Kadar)” 03.07.2017
29 ABDUL QADİR NAZARİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “Kur’an’da A’raf” 17.11.2017
30 IBRAHIM DOZIC Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ABDURRAHİM ALKIŞ “XX. Yüzyılda Bosna Hersek’te Tasavvufi Şahsiyetler ve Etkinlikleri” 15.05.2018
31 EHSAN ASFOUR Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Hz. Peygamber’in Çocuklara Davranışı İle İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi” 06.06.2018
32 HALİL İBRAHİM YILMAZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Kemâlpaşazâde’nin Esrâru’n-Nahv’i İle Birgivi’nin İzhâru’l-Esrâr’ının Mukâyesesi” 11.07.2018
33 MURAT KARAÇİZMELİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Kur’an’da Geçen Yusuf ve Musa Kıssalarının Benzer ve Farklı Yönlerİ” 13.07.2018
34 ABDULKERİM AKSU Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Cevşen-i Kebir Duası’nın Sened ve Metin Yönünden İncelenmesi” 20.07.2018
35 FATİH AKPINAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “Zeccâc’ın Meâni’l-Kur’an Adlı Eserinin Kıraat İlmi Açısından Tahlili” 23.07.2018
36 RAWAD ALMAZLOUM Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. ABDURRAHİM ALKIŞ ‘’Hişâm b. Hakem ve Tecsîm Hakkındaki Görüşleri’’ 02.08.2018
37 AWEL AHMEDE GELETU Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “İsra ve Kehf Sürelerinin Meânî İlmi Açısından Tahlili” 07.08.2018
38 CUMA ÖZTÜRK Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. AHMET TURAN ARSLAN “İmam Birgivî’nin ed-Dürrü’l-Yetîm Adlı Risâlesi (İnceleme ve Tahkik)” 13.08.2018
39 EKREM KÜÇÜK Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “Sahabenin Fazileti ile İlgili Kütüb-i Sitte Hadislerinin Değerlendirilmesi” 25.10.2018
40 ZAKARIA ORFALI Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. HALİL İBRAHİM KUTLAY “İbrahim Hanif er-Rumi’nin Gayetü’l-Meram Kitabının Tahkik, Tahric ve Değerlendirilmesi” 05.12.2018
41 BÜŞRA ÖZDEMİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. ALİ BULUT “İbnü’l-Cevzi’nin ‘Zadü’l-Mesir’ Adlı Tefsirinin Kıraat İlmi Açısından Tahlili” 01.02.2019
               
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Mezunları
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Tarihi
1 GÜLSÜN NAKIBOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Türk Roman Kurgusunda İkili Kahramanlar” 10.02.2015
2 MESUT KOÇAK Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Mehmed Âkif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek ve Sezai Karakoç’un Eserlerinde Coğrafya, Tarih, Medeniyet Düşüncesi 26.10.2016
3 YUNUS EMRE ÖZSARAY Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “1980-2000 Arası Türk Hikayesi ve Toplumsal Değişim” 13.09.2017
4 BEKİR HERGÜNER Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI 2000 Sonrası Türk Öykücülüğünde İnsan, İnanç ve Kent İlişkileri 13.09.2017
5 DEMET KOÇYİĞİT Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Türk Edebiyatında Oksidentalist Tavır: Ahmet Midhat Efendi ve Gaspıralı İsmail Örneği” 26.02.2018
6 RAMAZAN ENSER Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. HASAN AKAY “Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Geleneğin Tezahür Odakları Olarak İnsan, Zaman ve Mekan” 30.03.2018
7 NERMA ZAIMOVIC Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı (Doktora) Prof.Dr. MUSA DUMAN “Şifâ'ü’l-Kulûb ve Ziyâ’ü’l-Kubûr (Metin ve Dil Özellikleri)” 06.11.2018
               
SN Adı ve Soyadı Enstitü Anabilim/ Anasanat Dalı Program Tez Danışmanı Tez Konusu Mezuniyet Tarihi
1 TUĞBA SAĞLAMGÖNCÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSA DUMAN Evliya Çelebi Seyahatnamesinde İkilemeler 28.05.2013
2 DEMET KOÇYİĞİT Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Safahat’ta İnsanın Zaman, Mekân ve Eşya İle İlişkisi 07.06.2013
3 RAFET ŞİMŞEK Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY Halit Ziya’nın Fransız Edebiyatının Numune ve Tarihi Adlı Eseri ve Değeri 17.06.2013
4 KÜBRA DEMİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY Tevfik Fikretin Resmindeki Şiir,Şiirlerindeki Resim 17.06.2013
5 MELEK ÇETİN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde Gül İmgesi 17.06.2013
6 EMİNE DUMAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY İbrahim Yıldırım'ın Kuş evinin Efendisi Romanında Dil ve Anlatım 17.06.2013
7 GÖZDE BÜKLÜM Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi TÜRKAN ALVAN Bâki, Nef’i ve Nedim’in Şiirlerinde İroni 18.06.2013
8 ELİF TURGUT Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi TÜRKAN ALVAN 16. Yüzyıla Ait Bir Şiir Mecmuasının İncelenmesi (1b-50a) 18.06.2013
9 DERYA ÖNGE Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi TÜRKAN ALVAN Klasik Türk Şiirdinde Haberleşme 18.06.2013
10 MERVE OKUYUCU GÜL Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Mustafa Kutlu’nun Eserlerinde Taşra ve Taşralılık 25.06.2013
11 BAHAR AVCI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Sezai Karakoç’un Şiirinde Anne ve Çocuk 25.06.2013
12 AYŞE NAMLI KÖĞÇE Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN Gölyaka Kasabası Ağzı Sözdizimi 27.06.2013
13 AYŞE KOÇAK IŞIK Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Mustafa Kutlu’nun Hikayelerinde Modern Kentli İnsanın Bunalımları 28.06.2013
14 KADRİYE ALEV Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Mustafa KUTLU’nun Hikayelerinde Dünya Algısı 28.06.2013
15 ELVAN SARI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ Cahit ZARİFOĞLU’nun Nesirlerinde İnsan 26.11.2013
16 HÜSEYİN YILMAZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Modern Türk Hikayesine Mustafa KUTLU’nun Getirdikleri” 20.12.2013
17 İLHAN SADIKOĞLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Modern Türk Edebiyatı İçinde Nuri PAKDİL’in Edebiyat Dergisinin Yeri ve Rolü 20.12.2013
18 TUĞBA KARACA Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Coğrafya 20.12.2013
19 SAMET KARA Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ Rasim Özdenören Hikâyesinde Toplumsal Değişimin İzleri 02.01.2014
20 NEVZAT BARUTÇU Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi TÜRKAN ALVAN “Revâhî’nin Tenvîrü’l- Ebsâr İsimli Eserinin İncelemesi 17.01.2014
21 RUKİYE KABADAYI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN “Bayburt Demirözü İlçesi Ağzı: Cümle Yapısı” 17.06.2014
22 GAMZE MUTLU Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN “Ebuzziya Tevfik’in “Ne Edatı” İsimli Eseri ve Ne Edatı Üzerine Tartışmalar” 17.06.2014
23 ALİ ARIKMERT Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSA DUMAN “Okumak” Kelimesi Üzerine İnceleme” 17.06.2014
24 ŞEYMA AYYILDIZ SÜMER Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Abdülhak Şinasi Hisar’ın Eserlerinde Yapı Kurucu Unsur Olarak Zaman” 24.06.2014
25 HATİCE ÇİÇEKLİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Erdem Beyazıt’ın Şiirlerinde Din ve Metafizik 24.06.2014
26 YUNUS MUCAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi TÜRKAN ALVAN Tanzimat'tan Bugüne Divan Şiiri Geleneğinde Yazılmış Na'tlerin İncelenmesi 10.02.2015
27 MURAT YANIK Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi TÜRKAN ALVAN “Neşati Divan’nda Sevgili Tipi’nin İncelenmesi” 10.02.2015
28 ŞERİFE ÖZDEMİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Alâeddin Özdenören Hayatı-Sanatı-Eserleri” 31.03.2015
29 ABDURRAHİM ALİ URAL Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY Hızırla Kırk Saat’in Kurgusal Yapısı 13.07.2015
30 HATİCE GÖKÇE AYDIN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI Nurettin Topçu Düşüncesinin Mustafa KUTLU Hikayelerindeki Yansımaları 13.07.2015
31 ERCAN YILMAZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY Yahya Kemal ve Ahmet Haşim’de Güzel Algısı 28.07.2015
32 GÖNÜL YONAR ŞİŞMAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI 2000 Sonrası Türk Edebiyatı’nda Konusunu Siyerden Alan Romanlar 28.07.2015
33 MEHPARE TUBA ACAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI XX. YY. Türk Romanında Engelli Karakterlerin “Küçük Ağa” ve “Köyün Kamburu” Romanları Çerçevesinde Değerlendirilmesi 28.07.2015
34 HARUN ALTUN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN “ilk Farsça-Türkçe Sözlüklerden Sıhâhu’l-Acem: Karşılaştırmalı İnceleme ve Kelime Dizini” 27.08.2015
35 YOUNIS AHMED ADAM YAHYA Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSTAFA ÇİÇEKLER “Cebbârzâde Muhammed Ârif Bey ve Miftâhu Hazâini Rahmâniyye fî Memleketi Vücûdi’l-İnsâniyye Adlı Eseri ” 27.08.2015
36 SELİME TÜTÜNCÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Halit Ziya Uşaklıgil’in Roman Kahramanlarında Hayat Tenkidi” 15.09.2015
37 SEZANUR ALTUNTAŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY Sezai Karakoç’un Şiirlerinde Peygamber Kıssaları 28.01.2016
38 İSA KARAASLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “İkinci Yeni Şiirinde Aşk, Yalnızlık ve Ölüm Kavramlarının Görünümleri” 22.06.2016
39 HÜSEYİN NEBİ SAĞMAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “İslami Duyarlılık Çerçevesinde Cahit Zarifoğlu’nun Çocuk Hikayeleri” 13.07.2016
40 SAIFELDIN GADALLA ELHABIB ABDALLA Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN “Tanzimat Döneminde Kullanılan Gramer Terimleri” 13.07.2016
41 KHALID KHATER MOHAMED ALI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN “Sûdan Seyahâtnâmesi: Metin ve İnceleme” 13.07.2016
42 MERVE BURCU DİZDAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. FİKRET TURAN “Riyâzât-ı Bedeniyye-i Tıbbiyye ve Tanzimat Dönemi Spor Terminolojisinin Oluşumu” 13.07.2016
43 ANIL ŞEN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Mustafa KUTLU’nun Sinemaya Uyarlanmış Eserleri Üzerine Bir Araştırma” 13.07.2016
44 SULIMAN ABDALLAH Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Mehmet Âkif ve Abdullah et-Tayyib’in Şiirlerinde Geleneğin İhyası” 19.07.2016
45 ZEHRA GÜMÜŞKILIÇ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI - ALİ ŞÜKRÜ ÇORUK "Bahçe Dergisinin (1880-1881) Çocuk Edebiyatı ve Eğitimine Katkısı Bakımından İncelenmesi” 08.08.2016
46 SEVİM ZEHRA KAYA Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Ahmet Efendi’nin Tercüme Yaklaşımı Çerçevesinde Letâif-i Rivâyât’taki Sosyal Kavramlar” 08.08.2016
47 NURAY AKKAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Ahmet Hamdi Tanpınar’ın Roman Kahramanlarında Kaçış ve Sığınma” 08.08.2016
48 RANA SENANUR DOĞAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Edebiyat Siteleri Çerçevesinde Sosyal Medya Edebiyatı 27.09.2016
49 MELİKE KILIÇ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Türk Romanında Flanör Düşüncenin Eleştirel İki Yorumu: Aylak Adam ve Ayaklar” 16.01.2017
50 TUĞBA DOĞAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Nuri Pakdil’de Protest Tavır” 16.01.2017
51 ESRA BARALI DOĞRUL Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Günümüz Mizah Dergilerinde Muhafazakârlığın Eleştirisi” 05.05.2017
52 ALIKHAN NURMAGOMEDOV Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSA DUMAN “Dağıstan Dillerinde (Kumukça, Avarca, Dargice) Arapça ve Farsça Unsurlar” 25.05.2017
53 DERYA GÜLLÜK Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “İktidar-Dil İlişkisi Bağlamında Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar Romanı Üzerine Bir İnceleme” 31.05.2017
54 BERNA TERZİ ESKİN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Halid Ziya Uşaklıgil’in Roman Kahramanlarında Kültürel ve Ahlaki Bocalama” 31.05.2017
55 HÜSEYİN TÜRKAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Türk Romanında Resmî İdeolojinin İronisi: Oğuz Atay Örneği” 31.05.2017
56 HAMDİ İLHAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL 'Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 Nolu Şiir Mecmuası - Varak 108B-123A (İnceleme - Metin - Nesre Çeviri)' 09.06.2017
57 İSMET KARAGÖL Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi TÜRKAN ALVAN “Fehim-i Kadim Divânı’ında Beyân ve Bedî Sanatları” 04.12.2017
58 NECLA DURMUŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Rasim Özdenören’in Hikayelerinde Tasavvuf” 23.02.2018
59 FATMA ZÜHEYRA AKAGÜNDÜZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Son Dönem Romanında Dini Çizgiyi Benimsemiş Yazarların Roman Karakterlerinin Protest Tavrı” 26.02.2018
60 RUMEYSA CANSEVER Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Sezai Karakoç Şiirlerinde Gelecek Tasavvuru” 28.02.2018
61 AHMET EŞ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Sezai Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nun Şiirlerindeki Ortak Temaların Mukayesesi” 08.03.2018
62 ALİ ARSLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Behçet Necatigil ve Divan Şiiri Geleneği” 23.03.2018
63 MUHAMMED JAKUPI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Makedonya ve Kosova Türk Çocuk Şiirinde Evrensel Değerler” 05.06.2018
64 EMİNE NESLİHAN DOLAMAÇ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Suyolcuzâde Ahmed Nehrî Dîvânı” 06.07.2018
65 RABİA SÖZER Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Emnî Burnaz Mehmed Ağa Dîvânı” 06.07.2018
66 SEVGİ DEMİRCİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Necip Fazıl Kısakürek’in Edebi Eserlerinde Poetik Cedel” 10.07.2018
67 FATMA FEYZA NUR DEMİR Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Halime Toros Öyküsünde Toplumsal Cinsiyet Algısı” 13.07.2018
68 RECEP HASAR Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ “Türk Edebiyatında Padişah ve Şehzade Mersiyeleri” 13.07.2018
69 BÜŞRA ARSLAN Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUSA DUMAN “Yaz-Filinin Tarihi Gelişim Süreci” 13.07.2018
70 BETÜL ÜNLÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. HASAN AKAY “Modern Türk Şiirinde Kudüs” 23.07.2018
71 SEZEN AMET Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL Hüseyin SU'   nun hikayeleri ve hikaye hakkındaki görüşleri 30.07.2018
72 ABDÜSSAMED BİLGİLİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğretim Üyesi ZEYNEP KEVSER ŞEREFOĞLU DANIŞ “Mavera Edebiyat Dergisi’nde Sosyal-Siyasi Düşünce ve Coğrafya” 08.08.2018
73 NEFİSE KURUM Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. KEMAL YAVUZ Türk Edebiyatında Mesnevilerde Mesnevi Dışı Nazım Şekilleri (15. Yüzyıla kadar) 10.08.2018
74 HATİCE ER ŞENSOY Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Nurosmaniye Kütüphanesi 4957 nolu Şiir Mecmuası (vr. 153b-169b) Metin İnceleme-Nesre Çeviri” 10.08.2018
75 MERYEM OLCAY Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Nuruosmaniye Kütüphanesi 4957 No’lu Şiir Mecmuası (Varak 170a-184b) Metin-İnceleme-Nesre Çeviri” 10.08.2018
76 ŞERİFE SARI Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. NİHAT ÖZTOPRAK “Nuru Osmaniye Kütüphanesi 4957 Nolu Şiir Mecmuası (vr. 123b-138a) İnceleme-Metin-Nesre Çeviri" 10.10.2018
77 AYŞE TÜRK Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. MUHAMMED FATİH ANDI “Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Mehmed Âkif’e Dair Yazılmış Eserlerdeki Değerlendirmeler” 22.10.2018
78 FERİDE KURNAZ Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. DURSUN ALİ TÖKEL “Nasuh Nevâlî’nin ‘Çeşme-i Hayât’ Adlı Nasihatnâmesi (İnceleme-Metin-Sözlük)” 17.12.2018


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi