Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | 2020-2021 Kesin Kayıt Duyurusu
Duyuru Arşivi
2020-2021 Kesin Kayıt Duyurusu

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü Kesin Kayıt Duyurusu

24-25 Eylül 2020 tarihinde yapılan lisansüstü eğitim giriş sınavında başarılı olan adayların kesin kayıtları ilgili Enstitü Müdürlüğü’ne yazılmış bir dilekçe ekinde, aşağıda istenen belgelerle birlikte Topkapı Yerleşkemizde yapılacaktır.

Kesin Kayıt Tarihleri:

Asıl aday kesin kayıtları 05-06 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yedek aday kesin kayıtları; 07Ekim 2020 tarihinde yapılacaktır.


Kesin Kayıtta istenen Belgeler;

 1. Lisansüstü Öğrenci Sözleşmesi (Kayıt sırasında Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Muhasebe biriminin bilgisi dâhilinde kayıt esnasında yapılacaktır),
 2. Yüksek lisans için Lisans Mezuniyet Belgesinin veya Diplomanın, Doktora ve Sanatta Yeterlik için Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesinin veya Diplomanın aslı ile birer fotokopisi, ya da mezun olduğu kurumdan veya noterdan onaylı fotokopisi,
 3. Yüksek lisans için, Lisans Mezuniyet Transkript belgesinin, Doktora için,  Lisans ve Yüksek Lisans Mezuniyet Transkript belgesinin aslı veya mezun olduğu kurum onaylı fotokopisi veya aslı ile birlikte birer fotokopisi,
 4. ALES sonuç belgesinin internet çıktısı,
 5. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için) (e-devletten alınan güncel tarihli belge geçerlidir)
 6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 7. 2 adet vesikalık fotoğraf, 
 8. Yabancı Dil Belgesi, tüm doktora ve sanatta yeterlik programları ile ön kayıtta yabancı dil puanı/belgesi istenilen tezli ve tezsiz yüksek lisans programları için, 
 9. İkametgah Belgesi (e-devletten alınan güncel tarihli belge geçerlidir)
 10. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan Denklik belgesi.
 11. İlgi burstan yaralanacak öğrencilerin İş mesleki durumlarını belirten bir yazı.
 12. Dilekçe

Önemli: Lisansüstü eğitimini burslu/ücretli kazanan öğrencilerimizin kesin kayıttan önce, evrak kontrolü ve Albaraka Türk okul taksitlendirme, kredi kartı ödemesi gibi mali işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.

Not: Kayıtlarını bir başkası tarafından yaptırmak isteyenlerin, belgeleri tamam olmak şartıyla kayıt yaptıracak Noterden vekaletname vermeleri gerekmektedir. Yukarıda belirtilen tarihlerde kesin kaydını yaptırmayan veya online kayıt bilgilerinde tutarsızlık olan adaylar bu haklarını kaybederler ve herhangi bir hak talep edemezler.

 

Lisansüstü Eğitim Ücretleri ve Ödeme Şekilleri için tıklayınız

 

FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BURS YÖNERGESİ

Lisansüstü Öğrenim Bursu

MADDE 19 - (1) Üniversitemiz yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarına kayıt olan öğrencilere verilen bursları kapsar.

(2) Üniversitemiz lisansüstü programlarına % 100 ve %  50 bursu ile kabul edilecek öğrenci kontenjanları her yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirlenir.

(3) Üniversitemiz lisansüstü programlarına % 100 ve % 50 eğitim bursu ile kabul edilecek öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından yapılacak sınavda kontenjan sayısı kadar en yüksek puana sahip öğrencilerden oluşur.

(4) Üniversitemizin;

a) Lisans programlarından mezun olup yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere % 25 indirim uygulanır.

b) Yüksek lisans programlarından mezun olup, doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilere % 25 indirim uygulanır.

(5) FSMVÜ ve diğer Üniversitelerin;

a) Lisans programlarından 3.50-4.00 arasında AGNO ile mezun olup üniversitemiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere % 30 indirim uygulanır.

b) Yüksek Lisans programlarından 3.50-4.00 arasında AGNO ile mezun olup üniversitemiz doktora programlarına kayıt yaptıran öğrencilere % 30 indirim uygulanır.

(6) Lisansüstü programlara kayıt yaptıran Üniversitemiz ve Vakıflar Genel Müdürlüğünde kadrolu çalışan personele % 30 indirim uygulanır.

(7) Üniversitemizin Hukuk alanında faaliyet gösteren lisansüstü programlarına kayıt yaptıran savcı ve hakimlere % 30, avukatlara % 20 indirim uygulanır.

(8) Üniversitemizin Lisansüstü programlarına kayıt yaptıran devlet memurlarına % 20 indirim uygulanır.

(9) Protokol yapılan anlaşmalı kurum mensuplarına, protokolde belirtilen oranlar ve şartlar kapsamında indirim uygulanır.

(11) Birden fazla indirim (kardeş indirimi ile nakit ödeme hariç) almaya hak kazanan öğrenci yalnızca tek bir burs veya indirimden yararlanma hakkına sahiptir.

(12) Bilimsel Hazırlık ve lisansüstü öğrenimini normal öğrenim süresi içerisinde tamamlamayan öğrencilerin bursları kesilir.

 
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi