Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Göstergebilim ve Anlam Düzeyleri
Haber Arşivi
Göstergebilim ve Anlam Düzeyleri

 

6 Nisan 2016

Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün düzenlediği "Klasik’ten Post-Modern’e Eleştiri ve Okuma Biçimleri" konferans serisi, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel’i ağırladı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Akay’ın yönetiminde, Üsküdar (Atik Valide) Yerleşkesi’nde gerçekleşen konferansta alt başlık: “Metin Nedir, Anlam Nerede? Göstergebilim ve Anlam Düzeyleri”ydi. 

Göstergebilim sahasında en önemli isim olarak zikredilen Roland Barthes’ın “Göstergebilimin İlkeleri” kitabından söz eden ve onun “Dikiz aynası insanın ezeli hayalini gerçekleştiren üçüncü bir gözdür.” ifadesine dikkat çeken Tökel, şunları söyledi: “Mitlerde yalnız Tanrı vardır. Destanlarda da mitlerden bazı şeyler var. Burada aciz insan yoktur, yalnızca kahraman insan vardır. Halk hikâyelerinde ise insan var ama soyluların hikâyesi olarak anılır. Roman çağında önceki bütün unsurlar mit olarak romana dâhil olmuştur. Romanda arketipler de yer alır. İnsanın zavallı olma halini anlatan ilk roman Don Kişot romanıdır.”

Yapısalcı anlayışa göre bir metni anlamanın yolunun metinde yer alan mitleri çözmekten geçtiğini ifade eden Tökel, bu anlamda Saussure’nin dil üzerinde gerçekleştirdiklerinin önemini vurguladı. Tökel, “Yaratma, şeyler arasına münasebeti koymaktır. Bu münasebet ne kadar uzaksa o kadar değerlidir”. diyerek gösteren ve gösterilen arasındaki mesafenin önemine değindi. Tökel, dil ve söz arasındaki ilişkiyi de “Dil, toplumun  ortaya koymuş olduğu hepimizi bağlayan bir şeydir. Söz ise bireyin dildeki tasarrufunun adıdır. Sanat söz ile yapılır. Sanatçı bir  dizge yaratır ve sözle tasarrufta bulunur.” ifadeleriyle ortaya koydu.

“Gösterilen gösterense bu neyi gösterir?”

Derida’nın, “Gösterilen gösterense bu neyi gösterir?” sorusu üzerine dinleyicileri düşünmeye davet eden Tökel, ona göre “Anlam denilen şeyi yakalamanın mümkün olmadığı”nı, Eco’nun ifadesiyle “metnin, anlam üstü bir makine olduğu”nu vurguladı.

“Dizim dile karşılık gelir, kültürün kodlarını içeren ve değişmeyen şeydir. Dizim kültürü, dizge tercihleri belirler. Şair gösterilenlere yeni gösteren ilave ediyor. Gösterilenler olmadan şiiri anlamak mümkün değildir. Büyük şairler ‘kullanılmayan gösterileni’ kullanıyorlar.” diyerek iki şairin hiçbir zaman aynı kelime ile aynı şeyi ifade etmediğini, şairin dizge ile yazdığını vurguladı. 

Konferans, dinleyicilerin katkıları ve soru-cevap faslının ardından sona erdi. • http://ebe.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/IMG_49142016-05-10-10-43-29am.JPG
  Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel
 • http://ebe.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/IMG_49112016-05-10-10-43-41am.JPG
  Göstergebilim ve Anlam Düzeyleri
 • http://ebe.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/IMG_49092016-05-10-10-43-56am.JPG
  Göstergebilim ve Anlam Düzeyleri
 • http://ebe.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/IMG_49162016-05-10-10-44-25am.JPG
  Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali Tökel - Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Akay

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi