Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Kavramlarla Açık Bilim ve Açık Medeniyet
Haber Arşivi
Kavramlarla Açık Bilim ve Açık Medeniyet

 

15 Mart 2016

Sosyal Bilimler Enstitüsünün düzenlediği “Klasik’ten Post-Modern’e Eleştiri ve Okuma Biçimleri” üst başlıklı konferansta MEDİT Müdürü Prof. Dr. Recep Şentürk, çok katmanlı dil/düşünce ve söylem anlayışı olan “Meratibu’l-Meânî” kavramını tüm boyutlarıyla ele aldı.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hasan Akay’ın yönetimini yaptığı programda Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nihat Öztoprak’ın yanı sıra çeşitli bölümlerden akademisyenler ve öğrenciler yer aldı.

Prof. Dr. Akay, “Hocamız kendi alanında hem eser vermiş hem de dünyaya açık teklifi olan bir isim. Son yıllarda dünyayı kasıp kavuran Fukuyama’ya cevap veriyor. Çağın projeci adamlarına sizin yaptığınız yanlış değil ama doğrusu şudur diyor. Hem bir medeniyet anlayışı olan hem de medeniyetin anlayış tarzını sunan bir isim.” diye konuştu.

Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Şentürk, Meratibu’l-Meânî’den önce kendi tezi olan “açık medeniyet” kavramına dair konuştu. Medeniyetleri açık ve kapalı olmak üzere 2’ye ayırdığını söyleyen Şentürk, “Açık medeniyet, başka medeniyetlerin varlığını da kabul eden ve onlara var olma hürriyeti tanıyan medeniyetlerdir. Kapalı medeniyet ise kendini dünyada tek medeniyet olarak gören, başka medeniyetlere yaşama hakkı vermeyen medeniyettir. Açık medeniyete örnek olarak İslâm medeniyetini veriyorum. Çünkü başından beri diğer medeniyetlere var olma hakkı vermiştir. Mensuplarına din, fikir, özel mülkiyet, aile hürriyeti gibi temel hakları sağlamıştır. Açık medeniyet modelini dünyada kuran Hz. Muhammed’dir. Medine’de bunu inşa etmiştir. Kendisini inkâr eden müşriklere, Hristiyanlara, Yahudilere din hürriyeti vermiş ve onlarla beraber bir toplum kurmuştur.” dedi.

“İslâm Medeniyetinin İhyası Açık Bilim ile Mümkün”

İnsanlığın en temel probleminin “farklılıkların yönetimi” olduğunu ifade eden Şentürk, İslâm’ın hem gayrimüslimleri hem Müslümanların içindeki farklılıkları bir arada yönetebildiğini belirtti. Şentürk, farklılıkların bir arada yönetilmesini mümkün kılan şeyin çok katmanlı varlık, bilgi, hakikat, anlam anlayışı olduğunu aktararak “Bu çok katmanlı varlık, bilgi, metot, hakikat, anlam anlayışına dayalı olan bilime “açık bilim” diyorum. Hakikatin farklı katmanları olduğunu kabul eder, yani indirgemeci değildir. Kapalı medeniyetin temel özelliği ise indirgemeci olmasıdır. Sosyalizm, materyalizm, modernizm, post-modernizm, bunların hepsi kapalı medeniyetin farklı tezahürleridir. Bunlara göre hakikat tektir ve herkesin bunu kabul etmesi gerekir. İddia ediyorum açık medeniyet, açık bilim üzerine kurulmuştur. Geleceğe dönük olarak İslâm medeniyetini ihya etmek istiyorsak açık bilim anlayışını ihya etmemiz yani Meratibu’l-Meânî’yi ihya etmemiz gerekir.” diye konuştu.

Meratibu’l-Meânî anlayışını açan Şentürk, “Bu anlayış, Meratibu’l-Vücûd (varlığın mertebeleri), Meratibu’l-Ulûm (bilginin mertebeleri), Meratibu’l-Usûl (metodun mertebeleri), Meratibu’l-Meânî (mananın mertebeleri), Meratibu’l Ahkâm (normların mertebeleri) Meratibu’l-Hakâyık (hakikatin mertebeleri) anlayışları üzerinde kurulmuştur. Bunları İngilizceye çok katmanlı ontoloji yani Multiplex ontoloji olarak çeviriyorum. Çok katmanlı dediğimizde bu katmanlardan birisi mutlak hakikati içerir. Biz, varlığı tek katman olarak görmüyoruz. Varlıkta en az üç katman vardır: Mülk âlemi, melekût âlemi, lahut yani Allah’ın var olduğu âlem. Meratibu’l-Vücûd, Meratibu’l-Meânî’nin temelini oluşturuyor. Ben buna açık ontoloji diyorum. Bunun zıddı kapalı ontoloji her şeyi maddeye indirgemeye çalışır. Maneviyatçıları reddeder. Materyalistlerin yaptığı budur. Biz ise maddi varlığın, varlığın sadece bir katmanını teşkil ettiğini söylüyoruz. Sadece Allah, kendi varlık katmanında tek varlıktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Meratibu’l-Meânî’nin diğer anlayışlarını da açıklayan Şentürk, Batı’ya olan entelektüel bağımlılığı kırıp kendi anlamımızı üretmek için bu gelenekten hareket edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Geleneğimizdeki İslâmi varlık ve bilgi anlayışının Batı’nın ve diğer medeniyetlerin sunduğu tek boyutlu, tek katmanlı varlık ve bilgi anlayışlarına göre çok daha zengin, bütüncülük ve indirgemecilikten uzak bir yaklaşım sunduğunu söyleyen Prof. Dr. Recep Şentürk, “Batıya ve tüm insanlığı açık medeniyeti ve açık bilimi verebiliriz.” dedi.

   • http://ebe.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/1-Kopyala2016-03-15-10-27-06am.JPG
    MEDİT Müdürü Prof. Dr. Recep Şentürk
  • http://ebe.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/2-Kopyala2016-03-15-10-27-12am.JPG
    Prof. Dr. Recep Şentürk - Prof. Dr. Hasan Akay - Prof. Dr. Nihat Öztoprak
  • http://ebe.fatihsultan.edu.tr/resimler/upload/3-Kopyala2016-03-15-10-27-17am.JPG
    Kavramlarla Açık Bilim ve Açık Medeniyet

Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi