Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
FSMVÜ | Tez / Dönem Projesi Konuları
Duyuru Arşivi
Tez / Dönem Projesi Konuları

Aşağıda bilgileri yazılı Tezli/Tezsiz yüksek lisans öğrencileri için önerilen Tez ve Proje konusu teklifleri,  Yönetim Kurulumuzun 16.09.2020 tarihli toplantısında alınan 2020-51/27 sayılı kararıyla onaylanmıştır.

Listede adı geçen öğrencilerin (kayıt donduranlar hariç) ders kayıt haftasında, 30 Eylül - 02 Ekim 2020 tarihleri arasında Otomasyon sisteminden tez dersine kayıt yapmaları, ayrıca mezun oluncaya kadar her dönem başında (ders kayıt haftasında) tez dersine kaydolmaları gerektiği önemle duyurulur.


  Öğrenci No Adı ve Soyadı Programı Danışman Tez Konusu  
1 190221008 Furkan EREN Bilgisayar Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜNDOĞAR "Ayrıştırım Tabanlı Yöntemler İle Medikal Sinyaller ve Görüntğlerin Sınıflandırılması"  
2 190141102 Esraa MORSI Bilim Tarihi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğ. Üyesi Adem AKIN "İbn Faris’in “eṣ-Ṣâḥibî fî fıkhu’l-luğa” Adlı Eserinin İncelemesi Işığında Fikhi’l-luğa Bir Dilbiliminin Dalı Olarak Tanıtımı ve Tarihsel Gelişimi"  
3 190141007 Emine AKYOL Prof.Dr. Atilla BİR "18. ve 19. Yüzyıl Osmnalı Devletinde Modern Kimya Uygulamalarının Karşılaştırılması"  
4 190141103 Turgut GARAJA "Bilim Tarihinde İlerleme Kavramı"  
5 190141101 Melek ADEMİ "Osmanlı'da Erken Dönem Fizik Çalışmaları ve Fizik Alanındaki Eserler"  
6 180141005 Mevlana SIRTLI Prof.Dr. Mustafa KAÇAR "İbn Miskeveyh'in Kitab El-Kenz'ül Kebîr Eserinden Muhtelif Bölümlerin İnceleme, Tercüme ve Yorumu"  
7 190141005 Rabia SAKIZ "Muhezzebüddin Abdurrahim İbn Ali ed Dahvar'ın Hayatı İle 'Ma yeka'u fi'l-edviyeti'l-müfrede mine't tashif' ve 'Makale fi'l istifrağ' Eserlerinin Tahkik, Tercüme ve Değerlendirmesi"  
8 190141002 Enes GÜLLÜ "Mühendishanede Açı Ölçmek, Hoca İshak Efendi'nin Aks el-Meraya fi Ahz ez-Zevaya Kitabı"  
9 190141003 Gülhan YAŞAR "İbn Sina'nın 'Eş-Şifa' İsimli Ansiklopedik Eserinde Bitkiler İle İlgili Olan 'En-Nebat' Kısmının Tercümesi, Bitki Sınıflandırılmasında İbn Sina'nın Sistematiği ve Bu Sistematik Anlayışın İhvan-ı Safa Anlayışı İle Karşılaştırılması"  
10 190231004 Şeyma YILMAZ Biyomedikal Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. Sadullah ÖZTÜRK "Elektronik Burun İle Algılanan Kokuların Yapay Zeka Algoritmaları Kullanılarak Sınıflandırılması"  
11 190231001 Sena BİLİR "Elektronik Stetoskop Kullanımı İle İnsanlarda Pnömatik Solunum Bozukluğunun Tespiti ve Analizi"  
12 190231006 Fatma Elif TUNCER "Kapalı Ortamlarda Sıcaklık, Nem Titreşim ve Ses Verilerinin Kaydı İçin Veri Kayıt Cihazı Tasarımı ve Performans Testlerinin Gerçekleştirilmesi"  
13 190231002 Sena Nur ACAR "Nabız ve Kalp Sinyalleri İle Kelepçesiz Tansiyon Alet Tasarımı"  
14 180231001 Cihad SÜRMELİ Dr. Öğr. Üyesi Ebubekir KOÇ "Dairesel Mesafe Ölçme Sistemleri Kullanılarak Sensör Geliştirilmesi"  
15 180231006 Abdul Kadir MUTLU "Noktasal Mesafe Ölçme Sistemleri Kullanılarak Sensör Geliştirilmesi"  
16 190511003 Muhammet İŞLER Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Ahmet AVCI "Okul Yöneticilerinin Hizmetkâr Liderlik Davranışları İle Algılanan Örgütsel Adalet Düzeyinin Örgütsel Adanmışlık Üzerindeki Etkileri"  
17 190511005 Lütfi Aytaç ÖZMEN Dr. Öğr. Üyesi Nihan TURHAN "Pandemi Sürecinin Öğretmenlerin Örgütsel Aidiyet Düzeylerinin incelenmesi"  
18 190511009 Özgür YEŞİL Dr. Öğr. Üyesi Nur SILAY "Eğitim Yöneticilerinin 21. Yüzyıl Becerilerine Sahip Olma Düzeylerinin Okul Başarısı Bağlamında İncelenmesi"  
19 190511008 Enes ENGİN "İlkokul Öğretmenlerinin Uzaktan Eğitim Sürecinde Okul Müdürlerine Yönelik Liderlik Algısı"  
20 190511007 Neslihan ŞENGÜN Prof.Dr. Tuncay AKÇADAĞ "Eğitimde Hizmet İçi Eğitim: Uygulamalar Üzerine Bir Değerlendirme"  
21 190511006 Merve ARAÇ "İstanbul’daki Üniversitelerde Uzaktan Eğitim Yönetiminin Değerlendirilmesi"  
22 190511002 Mürüvvet CENGİZ "Okul Yöneticilerinin Liderlik Durumları"  
23 190512001 Elif BOSTAN Eğitim Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Nihan TURHAN "Uzaktan Eğitim ve Örgün Eğitimin Öğrenci Motivasyonuna Etkisinin Araştırılması"  
24 190512006 Şeyda GÜLER Prof.Dr. Tuncay AKÇADAĞ "Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Montessori ve Gelenekel Öğretim Yöntemleri Alan Çocukların Paylaşma Davranışlarının Karşılaştırılması"  
25 190301008 Hediye KIZILAY KARADENİZ Geleneksel Türk Sanatları Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Latife AKTAN ÖZEL "Hasköy Handan Ağa (Kuşkonmaz) Camii Çinileri"  
26 190301015 Neslihan ÇAKMAK "Topkapı Sarayı’nda Bulunan Yekpare Çini Panolarında ve Halkarlarda Bulunan Motiflerin Karşılaştırılması"  
27 180301001 Emine GÜNDOĞDU Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sadık ALTINOK "New York Public Library’de bulunan Erzurumlu Darir’in Siretü’n-Nebisi’nin 3. Cildindeki Minyatürlerin İncelenmesi"  
28 180301006 Aişe Nalan ÖZDOĞAN "Freer Sanat Galerisi’nde bulunan Büyük F1946.12 Numaralı Heft Evreng Minyatürlerinin Renk, Kompozisyon ve Uygulama Tekniği Bakımından İncelenmesi"  
29 170301037 Namareq Mohammed ALI Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nasuhi ÇELEBİ "Sudan'da Bulunan Osmanlı Dönemi Yazma Eserlerinin Tezyinat Açısından İncelenmesi"  
30 190301011 Zehra ÖZTÜRK Dr. Öğr. Üyesi Salih DENLİ "Türk İşlemelerinde Geleneksel Motifler"  
31 190301012 Sema ÇALIŞKAN ALIWADI Prof.Dr. Aydın UĞURLU "Hattat Fehmi Efendi/ Calligrapher Fehmi Efendi"  
32 190301021 Tuba ÖZER "Topkapı Sarayı Müzesi Hazinesi 1711 Numaralı Mecmuanın Minyatürlerinin İncelenmesi"  
33 190301007 Aysun MİRZEOĞLU "TSMK 1483 Numaralı "Heft Evreng" Yazmasındaki Minyatürlerin Uygulama ve Teknik Analizi"  
34 190301006 Yıldız ZENBİL "Hattat Ali Haydar Bey"  
35 190301009 Efnan YÜCE AK "TSMK H1223 Numaralı Siyer-i Nebi Minyatürlerinin İncelenmesi"  
36 190301005 Veli AKBULUT Prof.Dr. Zeki FINDIKOĞLU "Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphanesinde Bulunan Ciltli Yazma Eserlerin İncelenmesi"  
37 190310009 Ayşe DEDE Grafik Tasarımı Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. Ali KILIÇ "7-11 Yaş Normal Gelişim Gösteren Çocuklara Farkındalık Sağlamak Adına Engelli Konulu Grafik Uygulaması"  
38 190310002 Hüma ABAY Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Aykut ÖZBAY "1960'lı Yıllarda Başlayan Karşı Kültür Hareketlerinin Grafik tasarıma Yansımaları"  
39 190310003 Elif Nur KILIÇ "Eğitsel Mobil Uygulamalardaki İllüstrasyonların, Okul Öncesi Öğrenmeye Etkisi"  
40 190310001 Emine Betül KABLAN Dr. Öğr. Üyesi Salih DENLİ "Logo Tasarımları Üzerinden Kent Kimliği Göstergelerinin İncelenmesi"  
41 190310007 Çağla YILMAZ "Türkiye'de Reklam Ajansları ve Grafik Tasarımcı Niteliği İlişkisi"  
42 190241001 Begüm ÖZTÜRK İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. Zekai CELEP "Betonarme Çerçeve ve Perdeli Binaların Deprem Davranışlarının Belirlenmesinde Perdelerin Eşdeğer Kolon Yaklaşımının Örneklerle Karşılaştırmalı İncelenmesi"  
43 190151003 Meryem CANPOLAT Kamu Hukuku Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Aslan DELİCE "Günümüz Kıyaslaması ile İlkel Toplumlarda Yargılamaya Hakim Olan İlkeler ve Yargılama Usulleri"  
44 190151012 Taha APAK Prof.Dr. Murat BALCI "Örgütlü Suçların İnfazı"  
45 181131012 Hamza ERTÜRK Klinik Psikoloji Doktora Dr. Öğr. Üyesi Sevda SARI DEMİR "Pandemi Sonrasında Depresyon ve Anksiyete Şikayetleriyle Başvuran Hastaların Şema Terapi Deneyimlerinin Ve Psikoterapi Içeriğinin Süreç Analizi ile Incelenmesi"  
46 190131012 Sümeyya SELÇUK Klinik Psikoloji Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. Gaye SALTUKOĞLU "Kadınların Toplumsal Cinsiyet Tanımları Tutumları Açısından Bağlanma Stili, Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutum ve Benlik Saygısının İncelenmesi"  
47 190131022 Emine Eda KILIÇKAYA "Lise Öğrenciilerinde Sürekli Kaygı, Kişilerarası Bağımlılık Eğilimi Çocukluk Çağı Travmalarının Risk Alma Davranışları Üzerindeki Etkinin incelenmesi"  
48 190131018 Nurefşan YILMAZ "Üstün Başarılı Öğrenciilerin Başarı Odaklı Motivasyonunun Duygusal Zeka ve Beş Faktör Kişilik Özellikleri Açısından İncelenmesi"  
49 190131025 Saniye İlayda YILDIZ "Yalnızlığın Yordayıcıları Olarak Bağlanma Stilleri, Red Duyarlılığı ve Mükemmeliyetçiliğinin İncelenmesi"  
50 190131017 Semanur KONUK Doç.Dr. ıtır TARI CÖMERT "Son İki Ayını Yalnız veya En Az Üç Kişiyle Geçirmiş Kişiilerin Depresyon, Kaygı ve Yalnızlık Puanlarının İncelenmesi"  
51 190131001 Mustafa Gökmen COŞGUN "Uluslararası Travma Ölçeği’nin Psikometrik Özellikleri: Geçerlik ve Güvenirliğinin Türkiye Örnekleminde İncelenmesi"  
52 190131015 Fatma Feyza AVCI Dr. Öğr. Üyesi Melek ASTAR "18-22 Yaş Ergenlerde Beden Algısı, Duygu Düzenleme Güçlüğü ve Ayrılma Bireyleşme Açısından Yeme Tutumunun İncelenmesi"  
53 190131007 Ayşenur TOPCUOĞLU "Somatik Belirti Düzeylerine Göre Ruhsal Hastalığa Yönelik İnançlar, Duygusal Farkındalık ve Yaşantısal Kaçınma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"  
54 190131024 Esma Nur BAYRAKTARLI Dr. Öğr. Üyesi Nevin KILIÇ "Depresyon, Benlik Saygısı ve Yardım Arama Davranışının Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında İncelenmesi"  
55 180131031 Melike Feyza ATEŞ "Huzurevindeki 65 Yaş Üstü Bireylerin Psikolojik İyi Oluşlarını Yordamada Sosyal Destek, Duygusal Düzenleme, Öz Saygı ve Empati Kapasitelerinin Rolü"  
56 180131040 Gülperi ÇAYLAK Prof.Dr. İsmet KIRPINAR "Depresif Belirtiler, Psikolojik Dayanıklılık ve Sıkıntıya Toleranssızlık Bağlamında Anne Kız Benzerliği"  
57 180131053 Ayşe Nezahat OLĞUN "Yetikşkin Bireylerde Üstbilişsel İnançlar ve Bilişsel Duygu Düzenleme Becerilerinin Psikolojik Sağlamlık Düzeylerine Etkilerinin İncelenmesi"  
58 190131023 Firdevs Sümeyye ÇAŞKURLU Prof.Dr. Sefa SAYGILI "Çocukluk Çağı Travmaları İle Algılanan Ebeveyn Tutumunun Sosyal Kaygı ve Narsisizm Üzerine Etkisinin İncelenmesi"  
59 190132015 Esma ZEYREK Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Doç.Dr. Itır TARI CÖMERT "Fibromiyalji Hastalarının Depresyon, Anksiyete Bozukluğu ve Uyku Bozukluğu açısından Değerlendirilmesi"  
60 190132016 Aslı ILICAK "Hiponkondriyazis ve Panik Bozukluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"  
61 190132014 Zeynep ŞENTÜRK “Yeme Bozukluğu Hastalarında Tedavi Motivasyonu ve Tedavide Bilişsel Davranışçı Terapi”  
62 190132002 Şerife LEMAN RUNYUN Dr. Öğr. Üyesi Melek ASTAR "Anksiyete Hastalarında Karar Verme ve Hata İzleme"  
63 190132011 İrem BULUT Prof.Dr. Haşim Ercan ÖZMEN "Bireylerin, Kişilik ve Demografik Özelliklerinin Online Alışveriş Davranışına Etkisinin Psikolojik Etkisinin Olgular Açısından İncelenmesi"  
64 190132101 Iulıa ANTOHI Prof.Dr. İsmet KIRPINAR "Meme Kanseri Tanılı Kadınlarda Öz Değerlendirme ve Benlik Kavramı"  
65 190203005 Kübra TURANGİL Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Alidost ERTUĞRUL “Yeşilköy’de Kent Hafızası Bağlamında Kültürel Mirasın Korunmasına Yönelik Bir Araştırma”  
66 190203003 Nebahat DELİ Dr. Öğr. Üyesi Mine ESMER "Gençlerde Farkındalık Kapsamında Eski Malatya ve Elâzığ (Melitene) İllerinde Tarihe Yolculuk Rotası"  
67 190203006 Rumeysa ÇİMENTEPE "Kültür Envanterinin Rota Oluşturularak Tanıtılması: Çanakkale/Biga Kültür Rotası Önerisi"  
68 190203002 Emre AKYASAN Prof.Dr. Mehmet Bülent ULUENGİN "Geleneksel Türk Okçuluğu'nun Kültürel Miras Bağlamında İncelenmesi: İstanbul Okçular Tekkesi Örneği"  
69 YU180203032 Leıla NOROUZI HASANBAROUGH "İran Sinemasında, Mimari Kültürel Mirasın, Çağdaş Korumacılık Bağlamında Değerlendirilmesi"  
70 190203004 Ertuğrul YILMAZ "Kültürel Mirasın Korunmasında Ozel Sektörün Yeri Galata Bölgesi Örneği"  
71 190211003 Belkıs Bahar ALPARSLAN Mimari Koruma-Restorasyon Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Aslı AĞIRBAŞ "Geleneksel Kent Dokusunun Enerji Verimli Restorasyon Parametrelerine Uygunluğunun İncelenmesi: Kayseri, Germir Örneği"  
72 190211017 Ahsen KÖSDAĞ Dr. Öğr. Üyesi Lana KUDUMOVIC "Bosna Hersek-Travnik Kenti Varoş Mahallesi Geleneksel Mimarinin Korunması ve Sürdürülebilirliği"  
73 190211102 Ahmed HUSSEIN HUSSEIN AHMED HEZAM Dr. Öğr. Üyesi Ömer DABANLI "Eski Sana 'a' da Hasar Gören Özgün Kültürel Mirasın Tesbiti ve Belgelenmesi"  
74 190211001 Dilara Nil ÖZOCAK Dr. Öğr. Üyesi Ruba KASMO "Evliya Çelebi'nin İzinde: Suriyede'ki Kültürel Mirasın Tanıtımı ve Canlandırılması Amaçlı Bir Kültür Rotası"  
75 190211019 Şule YILDIRIM Prof.Dr. Mehmet Bülent ULUENGİN "İşlev Değişikliğinin Tarihi Hamam Yapıları Üzerindeki Etki ve Sorunları: Üsküdar Yeşil Direkli Hamam Örneği"  
76 YU180202036 Rıyan RACHMADI Mimarlık (İngilizce) Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. Yusuf CİVELEK "SURVIVE FROM THE SCRATCH: Waste Utilization to Reach Indonesian’s Independency in Architecture Through Society’s Engagement" - ÇİZİKTEN HAYATTA KALIN: Toplumun Katılımıyla Endonezya'nın Mimaride Bağımsızlığına Ulaşmak İçin Atık Kullanımı"  
77 190202101 Layla ZAKIEH "Syrian post-war cultural and urban reconstruction strategies. The Case of Study Bab Hudneighborhood/Homs city" / "Suriye savaş sonrası kültürel ve kentsel yeniden yapılanma stratejileri. Çalışma Örneği Bab Hud mahallesi / Humus şehri"  
78 190202104 Omar KHANFUR "The Impact of Social, Political and Environmental Events on the Urban Morphology of Cities, Case study: Itsnabul"  
79 190202002 Rabia DOKUMACI Prof.Dr. Jamel ABDULKADER M. AKBAR JAMEL ABDULKADER M. AKBAR "Property Rights and Morphologies of Communal Spaces in Ottoman Towns" / "Osmanlı Şehirlerinde Ortak Alanların Mülkiyet Hakları ve Morfolojileri]"  
80 190201009 Büşra KORKMAZ Mimarlık Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. Yusuf CİVELEK "1940-1950 Dönemi Türkiye Mimarisinde Çelişkiler"  
81 190201004 Kübra DURNA "20. Yüzyılda 'Türk Evi': Türkiye'deki Modern Mimarlık Uygulamalarında Bir Tarihî Tipolojinin Süregelen Etkisi"  
82 190201008 Mehmet ERDEM "Mimarlık, Metin Ve Metinlerarasılık; Turgut Cansever’in Doçentlik Tezi ve Dönem Eserleri Üzerine Bir İnceleme"  
83 190201014 Ayşenur İŞLEK Dr. Öğr. Üyesi Burcu BALABAN ÖKTEN "Acil Durum Hastanelerinin Maliyet / Süre / Kalite Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi"  
84 190201017 Ayşegül ALTINKUM "Bir Kentsel Dönüşüm Alanının Finansman Ve Uygulama Modelinin İncelenmesi: Bayrampaşa Cezaevi Kentsel Dönüşüm Örneği"  
85 180201022 Muhammed Said TÜFEKCİ "Farklı Ölçeklerde Yapı Üretiminde İş Güvenliği Eğitim Yöntemleri"  
86 190201005 Anıl AKSOY "İski Baltalimanı Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi Maliyet, Zaman ve Risk Analizi İncelemesi "  
87 190201020 Betül GÜLER "Yapı Uygulama Süreçlerinde İşlev Değişikliklerinin Sebep Olduğu Proje Yönetim Sorunları"  
88 190201002 Ruveyda KORKUT Dr. Öğr. Üyesi Lana KUDUMOVIC "İslam Mimarisinin İslamiliği Üzerine İncelemeler"  
89 190201018 İrem UĞURLU Dr. Öğr. Üyesi Uğur ÖZCAN "Geniş Açıklıklı Spor Yapılarında Cephe ve Örtü Malzemelerinin Mimari Biçim Oluşumu Üzerindeki Etkileri"  
90 190201003 Hümeyra ÇAĞLAR "Sürdürülebilir Mimarlık Bağlamında Eğitim Yapılarının Enerji Etkin Aydınlatma Açısından İncelenmesi ve Uygulama Örneklerinin Değerlendirilmesi"  
91 190201023 Muhammed Enes BOZYEL Prof.Dr. Suphi SAATÇİ "Ayet ve Hadislerde Ev Kavramı"  
92 180201031 Hashem ADNAN MOHAMMED ZAEEM Prof.Dr. Ümit Doğay ARINÇ "Arap Yarımadası'nda İnşaat Sektöründe Enerji Sürdürülebilirliği"  
93 190201006 Afife BETÜL BÜYÜK "TOKİ Konutlarında Enerji Verimini Artırmaya Yönelik Uygalama Yöntemleri"  
94 190201011 Ramazan YILDIRIM Doç. Dr. Hasan Fırat DİKER "Yeni Yaşam Mekanları: Güneş Enerjisiyle Dönen Konut Örneği"  
95 190501007 Ayten BURAN Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Duygu YALMAN "Feridun Oral’ın Resimli Çocuk Kitaplarının, Çocuklara Verdiği Mesajlar Açısından İncelenmesi"  
96 190501026 Neslihan ORHAN "MEB (2013) Okul Öncesi Eğitim İlkeleri Açısından El Ele Okul Öncesi Eğitime 1-2-3 Dergilerinin Öğretmenler ve Öğretim Üyeleri Açısından Değerlendirilmesi"  
97 190501005 Suat ŞAN "Okul Öncesi Dönemindeki Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocukların Bağlanma Durumlarının İncelenmesi"  
98 190501008 Asım DEMİR "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul, Aile ve Çocuklarla Olan İletişiminin Çok Boyutlu Değerlendirilmesi"  
99 190501003 Derya DEMİR ARACI "Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sınıf Yönetimi Becerileri ile Programa Yönelik Öz Yeterlilik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi"  
100 190501014 Ümmühan Seçil İNAN DEMİR "Sara Şahinkanat’ın Resimli Hikâye Kitaplarının Çocuk Edebiyatı Özellikleri Açısından İncelenmesi"  
101 190501002 Ecem AKPINAR Dr. Öğr. Üyesi İsa KAYA "Okul Öncesi Dönemde Müzik Aletleri ile ġarkı Öğretimin Çocukların Dil GeliĢim BecerilerineEtkisi"  
102 190501004 Merve GÜLEN "Okul Öncesi Eğitimde Dijital Hikâye Anlatımının Çocukların Dil Gelişim Becerilerine Etkisi"  
103 190501010 Büşra YILDIRIM “Ebeveynlerin Sosyal Medya Kullanımları İle Okul Öncesi Çocuklarının Bağlanma Stilleri Arasındaki İlişki”  
104 190501006 Muzaffer YAĞMURTAŞAN “Okul Öncesi Dönem Çocukların Sınıf Ortamındaki Dil Kullanım Becerilerinin İncelenmesi”  
105 190501001 Enes YÜREK Prof.Dr. Serdal SEVEN "Okul Öncesi Eğitimde Uzaktan Eğitimin Yapılabilirliğine Yönelik Okul Öncesi Öğretmenlerinin ve Alandaki Akademisyenlerin Görüşlerinin İncelenmesi"  
106 190161013 Bünyamin Furkan GÜLLÜ Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Dr. Öğr. Üyesi Bünyamin GÜRPINAR "Hekimin Sorumuluk Sigortası"  
107 190161004 Merve Fatma ŞENTÜRK "Kefalet Sözleşmesinde Ehliyet"  
108 190121007 Ceylan MİRHAN Tarih Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. Hasip SAYGILI "Moralı es-Seyyid Ali Efendi'nin Paris Sefaretnamesi'nin İnceleme ve Değerlendirilmesi"  
109 190121005 Mustafa Halil AYDIN Doç.Dr. Mustafa GÖLEÇ "1945-1960 Yılları Arasında Türkiye'de Müzecilik"  
110 190121006 Elif YAVUZ "1858 Arazi kararnamesi'nin Balkanlar'da Uygulanması: Üsküp Örneği"  
111 190121008 Sevde UZUNCA "1946-1951 Arası Bulgaristan'dan Türkiye'ye Göçler"  
112 190121012 Kenan YILDIZ Prof.Dr. Abdülkadir ÖZCAN "Tâlikîzade Mehmed Subhi'nin Gürcistan Seferi Tarihçesi/Revâniyye Eseri (Transkripsyon-İnceleme-Araştırma)  
113 190112120 Bara ELHACHEM DEBEK Temel İslam Bilimleri Arapça Tezli Yüksek Lisans Doç.Dr. Halil İbrahim KUTLAY "Merviyyatü’l-İmam Malik fî Gayri’l-Muvatta -Cem ve Dirase Türkçesi: / İmam Malik'in Muvatta’da Olmayan Rivayetlerinin Tespit ve Tahlili"  
114 190112104 Adham HAYDAROV Doç.Dr. Layeth SUUD JASSIM AL-HAMMADI "İbn Abdülber’in ''El-İstîâb'ındaki “Kadınlar Bölümü” Çerçevesinde Müslüman Kadının Rolü ve Medeni Yönü"  
115 190112121 Maryam MOKHLIS Dr. Öğr. Üyesi Ahmad ALAFADEL "İmam Taberî'nin Tefsirindeki Tercihleri (Yusuf Suresi'nin Başından Hicr Suresi'nin Sonuna Kadar): Sunum ve Değerlendirme"  
116 190112117 Khalıd AWIL YUSUF KHALID AWIL YUSUF "İslam Şeriatın Amaçlarının Biliminde Çağdaş Modernist Eğilim - Çalışma ve Eleştiri"  
117 190112111 Zakwan GHUBYSS "Talhisu'l Camii'l Muhammed bin Abbad Al-hlati 652 H-Araştırma"  
118 190112116 Mohammad AKRAM ABDULKAREEM ABUGHOUSH Dr. Öğr. Üyesi Ali M.A.AL-OMARI "Dini Veriler İle Doğal Bilimsel Veriler Arasındaki Çelişki Konusunda Aklın Rolü. Dini ve Doğa Bilimsel Önermelerin İspat Yöntemlerine Dair Analitik Bir Çalışma"  
119 190112108 Mohamed YASSER AHMED AHMED SHAHIN Prof.Dr. Abdulkerim ÜNALAN "Irak ve Maveraünnehir Fakihleri Arasındaki Fıkhî İhtilaflar"  
120 190112101 Fatıma ALHAJ TAHA "Oruç Bahsindeki Usûl-u Fıkıh Kâideleri ("İhtiyâr Kitabı" Üzerinden)"  
121 190112109 Soubhı NASHED Prof.Dr. Ahmet TURAN ARSLAN "Kur'an-ı Kerim'de Sorularının Cevaplarının Zikredilmesi ve Hazfedilmesi (29. Cüz Örneği"  
122 180111038 Mukhammad ZUKHUROV Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. Abdulkerim ÜNALAN "İslam İktisadı Krizden Çıkışın Anahtarıdır"  
123 190111005 Mahmut YURDAKUL Prof.Dr. Ahmet TURAN ARSLAN "Haseneyn Mahlûf'un Tefsir Yöntemi (Safvetü't-Beyân Örneği)"  
124 180111035 Muhammed DERVİŞALİ "Zahiretü-Elhazif ve Libdal Fi-lresmi ElKur'ani"  
125 190111103 Sümeyye ŞAHİN Prof.Dr. Ali BULUT "Geçmişten Günümüze Almanya’da Arap Edebiyatı Çalışmaları"  
126 190111010 Mehmet ŞAH GÜL "Muhammed Ali Es-Sabuni'nin Safvetü't Tefasir’inde İştikâk"  
127 190111011 Zülfü AHMET BUDAK "Nahiv İlminde Klasik ve Modern Eserlerin Yöntem Bakımından Karşılaştırılması"  
128 190111101 Wıldanun WILDANUN "Vankulu Lügati, Kâmûs Tercümesi ve Kâmûs-i Türkî'de Geçen Belâgat Terimleri ve Karşılaştırması"  
129 180111050 Muhammed SAİD YILDIZ Prof. Dr. Ahmet TURAN ARSLAN "Ragıb El-İsfahani ve Arap Dilindeki Yeri"  
130 190101009 Kübra AY Türk Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisans Prof.Dr. Hasan AKAY "İkinci Yeni Şiirinde Sinematografik İmgeler"  
131 190101012 Firdevs TÜRKER "15 Temmuz Darbe Girişiminin Edebiyat Sanat ve Düşünce Dergilerindeki Yansımaları"  
132 190101017 Didem BİLGİN “Mavera Şairlerinin Şiirlerinde Varoluşçu Başkaldırı Biçimleri”  
133 190101020 Nefise Kübra KARAKUŞ “Behçet Necatigil’in Şiirlerinde Tasarım ve Mekânın Rûhu” / "Design and Spirit of Space in Behçet Necatigil's Poems"  
134 190521009 Mustafa DARAMA Yabancılara Türkçe Öğretimi Tezli YL Doç.Dr. Muhammet Sani ADIGÜZEL "Kültürel DiplomasiÖgesi Olarak Türkçe Öğretimi"  
135 190521001 Mustafa ÇELEBİ "Osmanlı Devleti Döneminde Bir Dil Öğretimi Deneyimi Olarak Dil Oğlanları Okulu"  
136 190521008 Nuran YILDIZ MEMİŞ Dr. Öğr. Üyesi Demet KOÇYİĞİT "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Hareketli Resimlerle (GIF) Deyim Öğretimi ve Uygulaması"  
137 190521011 Gülten GÜDEK Dr. Öğr. Üyesi Gökçen GÖÇEN ÖZDEMİREL "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Metin Değiştirimi: Mustafa Kutlu'nun "Hayat Güzeldir" Hikayesi Örneği"  
138 190521002 Hilal YAZICI "Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplarındaki Kültürel Unsurların İncelenmesi: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği"  
139 190521007 Beyza GÜMÜŞ "Yabancılar İçin Türkçe Ders Kitaplarındaki Kültürel Unsurların İncelenmesi: Yenisey Yabancılar İçin Türkçe Okuma Kitapları Örneği"  
140 190521017 Hamiyet GÖKMEN "Yabancılar için Türkçe Ders Kitaplarındaki Söz Vargılığı: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yabancılar İçin Türkçe Öğretim Seti Örneği"  
141 190521010 Cansu KIŞLA "Yabancılar için Türkçe Okuma Kitaplarının Okunabilirlik Açısından İncelenmesi"  
142 190521006 Bahar ŞEN Dr. Öğr. Üyesi Şaban ÇOBANOĞLU "Çocuk Kitaplarının Yabancılara Türkçe Öğretiminde Kelime Öğretimi Açısından Kullanılabilirliği: Mevlana İdris Zengin'in Başka Çocuklar Seti Örneği"  
143 190521014 Gülcan KALDIRIM "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretenlerin E-Öğretime Yönelik Tutumlarının Araştırılması"  
144 190521004 Selma FİDAN DUMAN "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Quizlet Uygulamasının İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Ders Başarısına Etkisi"  
145 190521003 Bedia ŞAHİN "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Reşat Nuri Güntek'in Hikâyelerinin A2 Seviyesinde Uyarlanması"  
146 190521005 Gülümser KARABULUT Prof.Dr. Şaban SAĞLIK "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Bağlamında Fen Bilimleri Ders Kitaplarındaki Söz Varlığının İncelenmesi"  
147 190521015 Çağlayan ÖMERUSTAOĞLU "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dinamik Güç Öğretmen"  
148 190521012 Sevcihan AHMET "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ömer Seyfettin'in "Pembe İncili Kaftan" Hikâyesinin B1 Seviyesine Uygun Sadeleştirme Çalışması"  


Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi