• ebe@fsm.edu.tr

Eğitim Bilimleri Enstitüsü


 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde lisansüstü programların açılması konusundaki teklif 07.06.2017 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 25.12.2014 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul Kararı dikkate alınarak, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği’nin 4. Ve 7. Maddeleri, 3843 sayılı Kanun’un 14. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8. Maddesi uyarınca; karara bağlanmış olup Eğitim Bilimleri Enstitüsü Temel Eğitim Anabilim Dalı Okul Öncesi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı açılması uygun görülmüştür.

Enstitüde ilk defa 2017–2018 öğretim yılı güz döneminde Temel Eğitim Anabilim Dalında açılan Okul Öncesi Eğitimi Yüksek Lisans Programı ile eğitimine başlayacaktır.

Program kalitesi açısından sınırlı sayıda öğrencinin kabul alacağı yüksek lisans programı ile öğrenciler derslerde dinleyici olmanın ötesinde araştırmalar, uygulamalar, projeler ve sunumlar ile programın aktif birer üyesi haline gelirler. Program bünyesinde yer alan dersler öğrencilerin teorik alt yapısını güçlendirirken, öğrenciler sunulan bilginin geçmişten günümüze değişimini, ülkemiz ve dünya standartlarına hitap edişini, toplumsal anlamda ve eğitim hayatında karşılaşılabilecek ihtiyaçlara ve problemlere yönelik araştırma ve uygulama yöntemlerini eleştirel ve bilimsel bir bakış açısı ile içselleştirirler ve yorumlarlar. 

Yüksek lisans programı ile öğrencilere disiplinler arası bir bakış açısı ve çalışma anlayışı kazandırmanın yanı sıra yurt içi ve yurt dışında programa yönelik araştırmaları takip ederek projeler geliştirmek, uygulamak ve alana yönelik işbirlikleri yapmak hedeflenir. Dünya çapında yapılan araştırmalar ve uygulamalar ile önemi daha da vurgulanan Özel Gereksinimli Çocuklar ve Engellilik meselesi program dersleri,  projeler ve uygulamalar ile Yüksek Lisans programımızda önemli bir yere sahip olacaktır.

Başvurular ve kabul koşulları her yıl Mayıs-Haziran aylarında siz Türk ve Yurt Dışı uyruklu adaylarımıza Üniversitemizin Web sayfası aracılığı ile duyurulmaktadır.
 

Misyonumuz
Eğitim Bilimleri Enstitüsü olarak amacımız, eğitim-öğretim alanlarını doğrudan ilgilendiren konuların yanında toplumsal meselelere ilişkin disiplinler arası çalışmalarla bilimsel araştırma yapılması yönünde rehber olmak, niteliksel ve niceliksel yöntemlerle teorik ve uygulamaya dayalı bilimsel çalışmaları eğitim-öğretim alanında yaygınlaştırmak, okul öncesi eğitim döneminden yükseköğretime eğitimcileri, aileleri ve toplumu bilinçlendirebilecek imkanlar sunmak, eğitim-öğretimi bir bilim olarak anlamlandırmak, eğitim dünyasına, teorik ve pratik açıdan ciddi katkılar sağlamaktır.

Bu amacı gerçekleştirmek adına Eğitim Bilimleri Enstitüsü, öğrencilerin profesyonel gelişimini sağlamaya yönelik ihtiyaçlarını karşılamayı hedeflemektedir. Bu anlamda nitelikli program içeriğinin hazırlanması ve geliştirilmesi, hazırlanan bu programların etkinliğini artıracak verimli işleyiş ve öğrenme ortamlarının oluşturulması, öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki iletişimin geliştirilmesi, topluma fayda sağlayacak üst düzey araştırmaların yapılması ve bu çalışmaların sonuçları doğrultusunda eğitim politikalarına yönelik öneriler sunulması hedeflenmektedir. Araştırma, uygulama ve eğitim amacıyla diğer yurt içi ve yurt dışı resmi ve özel eğitim kurumları ile işbirliğinin artırılmasını sağlayarak Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nin topluma hizmet eden bir araştırma üniversitesi olarak kimliğinin gelişmesine hizmet etmektedir.
 

Vizyonumuz
Eğitim Bilimleri Enstitümüzün vizyonu ulusal değerlerimizi kapsayarak uluslararası düzeyde tercih edilen programlar ile üniversiteler arası işbirliğini geliştirerek, disiplinler arası çalışmalara öncülük etmektir. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin bünyesinde günümüzün ve geleceğin eğitim-öğretim ihtiyaçlarına bilimsel araştırmalar ve uygulamalar ile hitap etmek Eğitim Bilimleri Enstitüsü olarak hedefimizdir.